Portrett av Alexander Hallingstad

Arbeidserfaring

2022 – d.d.: Advokat, Onsagers AS
2018 – 2022: Advokatfullmektig/advokat, Acapo AS
2018 – 2018: Gransker, Patentstyret
2017 – 2018: Juridisk utreder, Klagenemnda for industrielle rettigheter

Utdannelse

2011 – 2016: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2008 – 2011: BSc Molecular Medicine & Biochemistry, University of Essex

Språk

Norsk, engelsk

Utmerkelser

Oppsummering

Alexander er advokat og IP-rådgiver i Onsagers. Han bistår klienter innenfor alle bransjer, men har et særlig fokus på farmasi, kjemi og bioteknologi.

Før mastergraden i rettsvitenskap tok Alexander en bachelorgrad i molekylærmedisin og biokjemi ved University of Essex. Dette studiet ga ham forståelse og interesse for farmasi og Alexander startet derfor jusstudiet med et mål om å jobbe med immaterialrett generelt og farmasøytisk innovasjon spesielt. Han spesialiserte seg i patent-, varemerke-, design- og markedsføringsrett og valgte patentering av farmasøytiske og bioteknologiske oppfinnelser som tema for masteroppgaven.

Alexander har jobbet med immaterialrett siden studiene. Han startet som juridisk utreder i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) hvor han utredet og skrev avgjørelser i avslags-, innsigelses- og overprøvingssaker innen både varemerke- og patentrett. Han hadde imidlertid patentsaker som hovedområde og fikk med det mulighet til å sette seg inn i mye interessant teknologi. Etter KFIR jobbet han en kort periode som gransker i Patentstyrets varemerkeavdeling, men siden høsten 2018 har han arbeidet som IP-rådgiver og advokat.

Som rådgiver har Alexander representert klienter overfor både registreringsmyndigheter og domstoler. Videre har han erfaring med etablering og håndheving av rettigheter, så vel som med tvisteløsning, både i og utenfor Norge. Han liker å jobbe tett med klientene sine og er opptatt av å oppnå riktig og kostnadseffektiv beskyttelse av immaterielle rettigheter.

Alexander har jobbet i Onsagers siden november 2022.