Arbeidserfaring

2000 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

1997 – 2000: Patentstyret (NIPO), Saksbehandler

Utdannelse

2001 – 2002: Universitetet i Oslo (UiO), Opphavsrett, Patent- og Varemerkerett

1991 – 1997: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Sivilingeniør Maskin

Anne er patentrådgiver og har lang erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig fokus på patenter. Hun gir også veiledning om beskyttelse av teknologi. I tillegg utarbeider og håndterer hun patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Anne har grundig erfaring fra oljeserviceindustrien samt mekanisk industri, og fungerer som koordinator for Onsagers’ patentrådgivere som betjener disse sektorene. I tillegg har hun erfaring fra havbruk og fiskeri, bygg og anlegg samt fornybar energi og miljø.

Anne har også kunnskap om en rekke tekniske områder, blant annet skip, plattformer, stigerør, subsea-installasjoner, nedihullsinstallasjoner, Running Tool, verktøy, oppdrettsanlegg samt bygningskonstruksjoner.

Klientene til Anne er bedrifter av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører, noe som betyr at hun kan tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer. Den siste tiden har Anne syntes det har vært særlig spennende å jobbe med entreprenører og oppstartsbedrifter.

Spesialområdene til Anne er: olje- og gassrelaterte næringer, mekanisk industri, skip og maritim, fornybar energi og miljø, havbruk og fiskeri samt design og møbler.

Anne vurderer gyldighet og omfang av konkurrenters patenter og kan gjennomføre protester og innsigelser. Hun vurderer også risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. I tillegg utfører Anne handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Anne Johnsen har vært ansatt siden 2000

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.