Portrett av Morten Hatlem

Morten Hatlem

Administrerende direktør

Følg Morten Hatlem på LinkedIn

Arbeidserfaring

2023 – d.d.: Onsagers AS, Administrerende direktør.

2022 – 2023: Onsagers AS, COO, Leder av administrasjonsavdelingen med områder som HR, Organisasjonsutvikling, Marked og Salg, Kontordrift, IT og infrastruktur.

2017 – 2022: KBN – Kommunalbanken, Direktør for strategi og organisasjon, Leder av områder som HR, Organisasjonsutvikling, Strategi og Virksomhetsstyring, samt Digital utvikling og Cybersikkerhet.

2014 – 2017: NSM – Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Direktør for strategi og organisasjon, Leder av områder som HR, Organisasjonsutvikling, Strategi og Virksomhetsstyring, samt intern sikkerhet.

2012 – 2014: Egmont, Organisasjonsdirektør, Leder for HR- og Organisasjonsutvikling i Egmont Kids Media International.

2008 – 2012: Schibsted Media Group, Direktør HR – og organisasjonsutvikling, Leder for HR- og Organisasjonsutvikling med programfokus på kontinuerlig forbedring, leder- og talentutvikling, kompetanse og rekruttering.

2005 – 2008: Schibsted Media Group, Salgs- og markedsdirektør, Leder for de kommersielle områdene til Schibsted Søk med fokus på et helhetlig salgs- og markedsarbeid.

1999 – 2005: Schibsted Media Group, Salgs- og markedsdirektør, Leder for salgs- og markedsarbeid i Aftenposten.

1997 – 1999: Schibsted Media Group, Salgssjef, Leder for avdelingen i Aftenposten med KAM-ansvar for nasjonale kjeder og kjøpesentre innen detaljhandel.

1995 – 1997: Schibsted Media Group, KAM, KAM-ansvar for noen av Atenpostens største kunder

Utdannelse

2008-2010: Handelshøgskolen BI, 2-årig Master og Managment, Spesialfag innen utvikling av data- og innsiktsbaserte organisasjoner

1993-1994: Høgskolen i Østfold, Pedagogisk seminar, Kvalifiseringskurs for lektor/adjunkt

1990-1992: Universitet i Bergen, Cand. Mag. Økonomi og sammenlignende politikk

1988-1990: Høgskolen i Østfold, 2-år ØK/AD-linje, Spesialisering i markedsføring

SPRÅK

Norsk og engelsk

Oppsummering

Morten Hatlem begynte i mars 2022 som COO og ble i april 2023 administrerende direktør for Onsagers. Morten har 25 års erfaring fra lederstillinger i norske og internasjonale virksomheter. Morten brenner for å utvikle Onsagers som en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon, med et godt arbeidsmiljø og et tett samarbeid med virksomhetens kunder. Han liker å jobbe i teamprosesser med utvikling fra idé, til konseptualisering og gjennomføring.

Den røde tråden i Morten sin erfaring er fra virksomheter som har hatt et sterkt ønske om å bygge innsiktsbaserte, datadrevne organisasjoner med et sterkt fokus på læring og utvikling.

Morten har 20 års erfaring fra mediebransjen og Schibsted, hvor man tidlig ble truffet av digital konkurranse fra internasjonale virksomheter som Google, Amazon, Facebook og Apple. Schibsted utviklet seg i perioden fra å være et norsk medieselskap med papiraviser som Aftenposten og VG til å bli et stort internasjonalt medieselskap med svært mange digitale brukere gjennom medier som for eksempel FINN.no.
Morten har også bakgrunn fra Egmont, som blant annet kjøper og utvikler immaterielle rettigheter fra selskaper som Disney eller Premier League. På vegne av eierne til medierettigheter utvikler Egmont Tv-innhold, bøker, magasiner, app-er, leker og læringsprodukter som selges i mer enn 30 land.

Morten har erfaring fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) en av Norges såkalte hemmelige tjenester. NSMs jobb er å sikre beskyttelse av kritiske samfunnsfunksjoner mot angrep, og NSM er en forebyggende sikkerhetstjeneste. Arbeidet innebærer beskyttelse av både fysisk infrastruktur og digitale tjenester. NSM utvikler blant annet metode, kompetanse og verktøy som benyttes av mange virksomheter i Norge, som har behov for å beskytte imaterielle verdier, fortrolig informasjon og forretningshemmeligheter.

Før Morten begynte i Onsagers var han direktør for organisasjon, strategi og virksomhetsstyring i Kommunalbanken (KBN). KBN er en av Norges største finansinstitusjoner. Som en av to systemviktige banker i Norge er KBN underlagt strenge krav til styring og kontroll fra Finanstilsynet. KBN er også en pådriver i det grønne skiftet både gjennom å tilby grønn finansiering, men også gjennom å utvikle kompetanse og innsikt både til nytte for og læring sammen med sine kunder.

Relaterte artikler