Artikkel Strategi

– IP skal være en bro, ikke en festning, sier Prof. Dr. Alexander J. Wurzer

Professor Dr. Alexander Wurzer

Vi trenger broer for å samhandle med andre, og det er rollen til patenter i dag, sier Wurzer.

I den digitale verden er interaksjon viktigere enn før, fortalte Prof. Dr. Alexander J. Wurzer fra CEIPI på IP-dagen 2022 i Oslo 9. november. Professoren holdt foredraget «The Impact of Digital Transformation on IP» for en rekke deltakere, deriblant representanter fra Onsagers.

Nettopp fordi interaksjon er viktigere (tenk på en LinkedIn-side kontra en gammel hjemmeside), ligger det mer verdi i hvordan man interagerer med patenter og de intellektuelle rettigheter, mener Wurzer.

– Tidligere tenkte vi at et patent skulle dekke et produkt med en viss kundefordel. Innenfor farmasøytisk industri fant man et molekyl og patenterte det. Dermed hadde man produktet, man hadde funksjonen, man kurerte visse sykdommer og det hele var en én-til-én-relasjon. I denne transaksjonsorienterte forretningsmodellen, dekket patentet alt som kunne dekkes og det hele fikk form av en festning. Brukerfordelen var helt klar. Når du ikke fikk molekylet, fikk du ikke pillen, og du ble heller ikke frisk, sier Wurzer i et intervju med Onsagers lenger nede (video).

– I dag må du samhandle med andre. Det betyr at du trenger broer, som et API og grensesnitt som vi kan utveksle med hverandre så hver enhet kan kjøre for eksempel standard kodeker og lignende. Vi trenger broer for å samhandle med andre, og det er rollen til patenter i dag, sier Wurzer.

Vi snakket med Prof. Dr. Wurzer etter foredraget hans og ba ham utdype poengene sine:

For ytterligere å eksemplifisere hvordan vi i dag lever i en verden av interaksjoner gikk professoren tjue år tilbake og pekte på hvordan selskaper hadde hjemmesider, og knapt nok det.

På mange måter kunne det sammenlignes med kringkasting, i det at det var spredning av informasjon fra én til mange. I dag vil et selskap kanskje ha skjemaer der potensielle kunder kan be om hjelp via et mangfold av kanaler inn, som kommentarfelt på sosiale medier, chatbots og FAQs. Kanskje kan klienten få hjelp ved å kun søke opp og lese en artikkel eller bli oppmerksom på den via LinkedIn.

Interaksjoner med verdi for kunder og klienter foregår dermed i en helt annen skala enn tidligere.

– Dette er en ny måte for menneskelig interaksjon, og du kan ignorere det, men det vil skade forretningen din, sa Prof. Dr. Wurzer fra podiet.

Onsagers_Whitepaper-mockup_Industri-4.0-som-konkurransefortrinn

Last ned whitepaper

Les mer om de sju Industri 4.0-teknologiene som kan bli ditt konkurransefortrinn.