Portrett av Eirik Kjell Røhmen

Arbeidserfaring

1997 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney / Partner

Utdannelse

2002: Universitet i Oslo (UiO), Patent- og Varemerkerett

1995: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), PhD, process metallurgy

1989: Universitetet i Trondheim, MSc, Fysikkjemi

Eirik har vært patentrådgiver siden 1997 og har grundig erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i innland og utland.

Eirik har jobbet tett med store produsenter av solcelleteknologi og gjødsel. I tillegg er innovasjon noe Eirik synes er særlig spennende, og han har erfaring med oppstartsbedrifter og mer veletablerte selskaper innen mange ulike teknologiske felter, som blant annet 3D-printing, karbonfangst- og lagring, forbrenningsteknologi, røyk- og gassrensing, termoelektriske elementer, metallurgisk industri, elektrokjemisk industri, radioaktivitet m.m.

Klientene til Eirik er store kunder med internasjonalt marked samt SMB, og han fokuserer på produksjonsprosesser og produkter innen industri.

Spesialområdene til Eirik er kjemisk industri, fornybar energi og miljø samt mekanisk industri.

Eirik kartlegger og analyserer konkurrenters patenter og vurderer omfang og gyldighet av disse. Han er også erfaren innen angrep av tredjepartsrettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre håndterer han klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Eirik utfører også handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Eirik Røhmen er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 1997.

Relaterte artikler

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi
Strategi

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi

Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.

Lever etter reglene – compliance
Strategi

Lever etter reglene – compliance

Når rettigheter skal etableres i internasjonale markeder med varierende holdninger og kultur for korrupsjon, er det viktig å ha et avklart forhold til compliance.