Portrett av Anders Ervin Solberg

Arbeidserfaring

2020 – d.d.: Onsagers AS, Advokat / Partner

2016 – 2020: Onsagers AS, Advokat

2016 – 2019: Oslo Røde Kors, var styremedlem i Distriktsstyret

2015 – 2016: Humlen Advokater AS, Advokat (stadig prosedyre for ulike domstoler)

2014 – 2016: Norges Røde Kors, Frivillig flyktningguide

2013 – 2015: Humlen & Rieber-Mohn Advokater, Advokatfullmektig

2011 – 2013: Jussgruppen i Wayback, Rettshjelp til innsatte og tidligere innsatte i Hordaland

2009 – 2013: Det Akademiske Kvarter (DAK), Rettsvesenet

2010 – 2011: Bergen Røde Kors, Prosjektleder av leksehjelp for elever på videregående skole i Bergen

Utdannelse

2008 – 2013: Universitetet i Bergen (UiB) Master of Laws, Law
Masteroppgave om reguleringen av programvarepatenter i Den Europeiske Patentkonvensjonen.

2012: Københavns Universitet, Master i jus, Intellectual Property Law, Data Protection Law, Privacy Law
Valgfag innenfor immaterialrett (varemerke, patent, design, opphavsrett), samt personvern og internasjonal kontraktsrett.

Språk

Norsk, dansk og engelsk.

Utmerkelser

Anders er advokat med spesialisering innen patent-, varemerke- og designbeskyttelse. I tillegg er han medlem i Distriktsstyret til Oslo Røde Kors. Arbeidet hans går hovedsakelig ut på å bistå klienter med sikring og håndhevelse av immaterielle verdier (IP), herunder å håndtere inngrepssaker, utarbeide søknader og lisensavtaler, løse konflikter, utvikle IP-strategier og føre rettssaker.

Anders håndterer også arbeidskontrakter, fortrolighetsavtaler (NDA), arbeidstakeroppfinnelser og samarbeidsavtaler, samt saker vedrørende piratkopier, midlertidig forføyning, tollbeslag og destruering av varer.

Klientene til Anders er norske og internasjonale, og han liker å jobbe tett på klientene som en aktiv rådgiver og sparringspartner. I tillegg er han tilgjengelig og responderer raskt på henvendelser. Han er opptatt av å tilpasse klientenes IP-portefølje i tråd med deres strategiske mål, og etterse at IP-budsjettet brukes kostnadseffektivt og oppnår den ønskede kommersielle effekten i markedet. Anders har lang erfaring med å bistå norske vekstbedrifter som skal sikre en posisjon internasjonalt.

Spesialområdene til Anders er næringsmiddel-,  digital- , skip og maritim- og mekanisk industri.

Anders er svært interessert i immaterialrett, og holder kurs for klientene om hvordan IPR kan brukes til å heve bedriftens konkurransefortrinn. I tillegg bistår han med rådgivning og håndhevelse av alle typer immaterielle rettigheter. Anders har et praktisk syn på klientens utfordringer, og bidrar med konstruktiv rådgivning innenfor bedriftens rammer. Hans tjenester går også ut på å gjennomføre IP due diligence-evalueringer og porteføljerevisjon.

Fra tidligere jobber har han fått utstrakt erfaring med prosedyre i både tingrett og lagmannsrett, samt bred erfaring med rådgivning og konfliktløsning. Gjennom sitt arbeid for Oslo Røde Kors har han sett de økonomiske sidene ved strategiske avgjørelser.

Anders Ervin Solberg har vært ansatt i Onsagers siden 2016, og ble partner i 2020.

Relaterte artikler

Varemerke er din viktigste eiendom
Merkevare

Varemerke er din viktigste eiendom

Det er like viktig å beskytte sitt varemerke som å installere alarm – og det bør altså gjøres før ulykken er ute. Det motsatte har mange smertelig erfart.