Portrett av Dorte Lajer

Arbeidserfaring

2010 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney (EPA)

2008 – 2010: Zacco Norway AS, European Patent Attorney

2006 – 2010: Zacco Norway AS, Styremedlem

1998 – 2008: Zacco Norway AS, Patentrådgiver

1996 – 1998: NKT Research Center, Forsker

Utdannelse

2016: European Qualifying Examination (EQE)

2006 – 2007: University of Strasburg, Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), EQE training course

1999 – 2003: Scandinavian Patent Konsulenters Samfunn, PS-eksamen

1991 – 1996: Danmarks Tekniske Universitet, Sivilingeniør i kjemi

Verv

2012 – 2013: Teknisk kyndig medlem av Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

2013: Deltaker i ressursgruppen for arbeidet med stortingsmelding om immaterielle rettigheter

Taler

Dorte ble invitert som taler og ekspertdeltaker for å representere Norge under Nordiskt Kemistmöte 2015.

Språk

Norsk, dansk, engelsk og tysk.

Medlemskap

EPI
NIR
FICPI
NPF
TEKNA

 

Dorte er patentrådgiver og har lang erfaring med IP-rådgivning- og ledelse, samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Hun arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse, og utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Dorte arbeider i et bredt spekter av tekniske områder, blant annet prosesskjemi, gjødsel, katalyse, materialvitenskap, fornybar energi, solceller, uorganisk kjemi, olje- og gassteknologi, kompositter, organisk kjemi og mineralgruvedrift.

Klientene til Dorte er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører. I hvert tilfelle liker hun å komme under huden på virksomheten for å gi skreddersydde råd om hvordan IP og patenter kan nyttiggjøres best mulig, og tilpasser Onsagers service etter kundenes behov.

Spesialområdene til Dorte er kjemisk industri, fornybar energi og miljø, olje og gass, mekanisk industri, farmasi og bioteknologi, samt bygg og anlegg.

Dorte håndterer også IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Hun er også erfaren innen angrep av tredjepartsrettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer hun risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent, og forsvarer klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Hun forbereder også IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Dorte holder seg oppdatert på endringer av lovverket og utviklingen av rettspraksis, spesielt i Europa. Hun kan også flere språk. I tillegg til norsk, er hun flytende i dansk, engelsk og tysk.

Dorte har bestått alle fire delene av European Qualifying Examination (EQE), som patentrådgivere må bestå for å få lov til å representere søkere overfor det europeiske patentverket. Hun kan dermed benytte tittelen European Patent Attorney (EPA).

Dorte Lajer er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2010.

Relaterte artikler

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi
Strategi

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi

Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.

Hvem eier forskningsresultater?
Forskning

Hvem eier forskningsresultater?

I forskningsprosjekter som kan lede til oppfinnelser, bør man avklare hvem som er oppfinneren og andre roller i forkant. Dette ble et aktuelt tema på Brennpunkt.