Portrett av Eirik Rødsand

Arbeidserfaring

2007 – d.d.: Onsagers AS, Advokat / Partner

1999 – 2007: Meklingsnemda for arbeidstakeroppfinnelser

1998 – 2007: Patentstyret (NIPO), Juridisk rådgiver

Utdannelse

1991 – 1997: Universitetet i Oslo (UiO), Cand Jur.

Medlemskap

Norske Advokatforening
NIR
INTA
LES
NPF

 

SPRÅK

Norsk og engelsk

Utmerkelser

Oppsummering

Eirik er advokat og har jobbet med immaterielle verdier (IP) siden 1998. Han er hovedsakelig engasjert innen patent-, varemerke-, design- og markedsrett, og er en svært erfaren og allsidig rådgiver.

Eirik har opparbeidet seg spesialkompetanse på å etablere og håndtere rettigheter og håndhevelse av IP-rettigheter. I tillegg jobber han med IP strategi, etterligningssaker, opphavsrett, konfliktløsning, porteføljerevisjon, IP due diligence, tollbeslag og destruering av varer, samt IP-relaterte avtaler som lisensavtaler, arbeidskontrakter, fortrolighetsavtaler (NDA), samarbeidsavtaler og avtaler ved felles innovasjon.

Som advokat har Eirik prosedert saker vedrørende brudd på markedsføringsloven, patentinngrepssaker og varemerkesaker for norske domstoler. Gjennom sitt internasjonale nettverk assisterer Eirik sine klienter med å håndheve sine IP-rettigheter også utenfor Norge.

Flere av Eiriks klienter er globale norske selskaper som eksporterer varer og tjenester, og som investerer og handler verden over. I et stadig økende globalt marked, er det viktig å sikre norske selskapers markedsadgang for deres varer og tjenester ved å eksempelvis registrere- og lisensiere IP-rettigheter samt utføre handlingsromsanalyser (FTO).

Spesialområdene til Eirik er havbruk og fiskeri, olje og gass og elkraft og elektronikk. Eirik har i tillegg jobbet lenge med sport- og fritidsbransjen.

I arbeidet med å sikre klienters rettigheter til teknologi og kjennetegn, håndterer han bedrifters adgang til arbeidstakeroppfinnelser. Han har utstrakt erfaring i å utarbeide avtaler om lisensiering og håndtering av rettigheter til immaterielle verdier. Eirik har tidligere vært en del av den norske meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser, og er spesialist på området.

Eirik har dybdekunnskap om internasjonal IP-lovgivning, da han tidligere var norsk delegat i lovkomiteen i den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO). Han var også norsk delegat og jobbet med patentlovgivning i Verdensorganisasjonen for immateriell rett (WIPO), samt at han var norsk delegat i det nordiske samarbeidsutvalget om koordinering av felles nordisk patentlovgivning. Hans kunnskap om internasjonal IP-lovgivning er spesielt viktig i arbeidet for norsk næringsliv med internasjonal IP- og -forretningsstrategi. Eirik er også en ettertraktet foredragsholder.

Eirik Rødsand er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2007.