Sport og fritid

Sports- og fritidsbransjen har funksjonsforbedringer i fokus, bygger sterke merkevarer og driver utstrakt innovasjon sammen med brukerne.

Tilbake til alle bransjer

Mange aktører innen sports- og fritidsbransjen har funksjonsforbedringer i fokus, og driver innovasjon og utvikling gjennom samarbeid med brukerne. Det er utpreget fokus på å bygge sterke merkevarer. Bransjen er preget av sterk konkurranse fra distribusjonspartnere. Store sportskjeder presser stadig marginene til leverandøren for å være markedsledende i utsalgspris.

Med stor makt hos distribusjonsleddene øker viktigheten av å produsere sterke merkevarer og innovative produkter som forbrukeren vil ha. For å unngå at varene blir erstattet av rimeligere kopier, private merkevarer fra kjedene eller tilsynelatende «komplementære» varer med annet varemerke, er det mange bedrifter som satser på å etablere en sikker strategi for å verne om sine produkter.

Mange selskaper reagerer på at det som ligner blåkopier stadig dukker opp i kjedebutikkene. På sin side argumenterer kjedebutikkene at de prøver å tilfredsstille etterspørselen i både high-end– og low-end-segmentet ved å tilby et bredt utvalg av modeller i begge produktkategoriene. Selskaper som bevisst satser på å bygge en sterk merkevare beskyttet av design, funksjonelle løsninger og et godt varemerke, stiller sterkt når det gjelder å opprettholde en solid posisjon i både butikk og forhandlinger med tredjeparter.

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Strategisk tilnærming til sports- og fritidsnæringen

For å oppnå optimal produktbeskyttelse vil bedrifter tjene på å utarbeide en grundig IP-strategi. En IP-strategi vil si en langsiktig plan for forvaltning av bedriftens immaterielle verdier (IP). Patent-, varemerke- og designbeskyttelse er noen av de ulike virkemidlene som benyttes. Hvordan strategien utformes vil avhenge av selskapets forretningsstrategi, samt aktuelle konkurranse- og vekstvilkår.

Driverne for innovasjon innen Sport og Fritid er ofte å forbedre prestasjonene til brukerne. Lettere, sterkere bedre funksjoner. Eksempel SWIX TRIAC staven. 1.0 til 2.0
Driverne for innovasjon innen Sport og Fritid er ofte å forbedre prestasjonene til brukerne. Lettere, sterkere bedre funksjoner. Eksempel SWIX TRIAC staven. 1.0 til 2.0

Bedriftene som virkelig lykkes med å opprettholde et varig konkurransefortrinn og en sterk markedsposisjon, har en IP-strategi godt inkludert i bedriftens forretningsstrategi.

Ved etablering av IP-strategi tar man hensyn til bedriftens forutsetninger, og legger deretter opp en plan basert på økonomi, tidsperspektiv, innovasjonsmuligheter og/eller innovasjonstakt, portefølje-, distribusjons- og produksjonsmodell. Vårt bransjeteam har erfaring med å beskytte et bredt spekter av produkter som strekker seg fra sportsutstyr, helse- og sikkerhetsutstyr, tekstilprodukter og fritidsutstyr til redskap og leker.

Les mer om strategisk tilnærming til IP

Etablering av rettigheter

Vi ser at sports- og fritidsbransjen ofte satser maksimalt på best mulig beskyttelse der man er eller ønsker å bli markedsledende. Bransjeteamet innen sport og fritid mener at mange bedrifter hadde vært tjent med en gjennomtenkt konkurransestrategi hvor de ulike virkemidlene i en IP-strategi blir vurdert mer konkret ut fra konkurransesituasjonen, samt i kontekst av produktkategoriens forutsetninger.

En av de vanligste utfordringene innen sports- og fritidssegmentet er at det er lov å la seg inspirere, men ikke kopiere. Man opplever ofte at aktørene legger seg tett opptil hverandres produkter på design. Bransjen er ikke preget av mange varemerkeinngrep, men produktkopiering er til gjengjeld relativt utbredt. Produktkopiering kan forhindres ved riktig bruk av IP-beskyttelse.

Les mer om etablering av IP-rettigheter

IP-ledelse

Våre bransjeteam jobber tett med sine kunder for å få IP-strategien til å bli en del av forretningsstrategien. Man stiller sterkere med en IP-strategi implementert i verdikjeden, brukt aktivt i hverdagen mot konkurrentene, og håndhevet om nødvendig. Vi tilbyr blant annet porteføljestyring og overvåking av konkurrenter / andres registreringer, noe vi opplever som en meget verdsatt tjeneste.

Gjennom en god porteføljestyring av sine rettigheter, sikrer man eksklusiv enerett og hindrer konkurrenter i å få markedstilgang, hvilket gir bedriften et konkurransefortrinn. For de bedriftene som ønsker å være med i det internasjonale markedet, hvor det foregår mye kopiering, vil IP-ledelse være spesielt viktig.

Les mer om IP-ledelse

Kundeprat med The Tias Kettle

Gir kokekaffen nytt liv med patentert filterteknologi

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.