Arrangement Merkevare

Marques

20. – 23. september 2022

Hotel Riu, Madrid, Spain

Se arrangement Legg i kalender Bilde av steiner

The European association representing the interests of brand owners.

This year’s MARQUES Annual Conference will focus on how sustainability and new technologies will shape the future of brands.

Kontaktpersoner

Christiin Sangvik-Jebsen

Strategisk rådgiver innen alle sider av immaterialretten, med fokus på varemerker, IP strategi og global IP-håndtering. Omfattende erfaring med norske konsern internasjonalt.

Martha Næss Borge

Martha jobber med sikring og håndhevelse av immaterielle rettigheter, konfliktløsning, inngrepssaker, konkurranserettslige spørsmål, søknader, IP-strategi og rettstvister.

Ulrikke Asbøll

Ulrikke Asbøll

Advokat

Bistår med det juridiske i hele IP-livsløpet, fra ideen til håndhevelse. Med utstrakt prosedyreerfaring innen erstatningsrett, er særlig god på tvister og forhandlinger.

Ann-Cathrin Hoel

Har over 25 års erfaring med IP. Jobbet tidligere som in-house-advokat og IP-leder i store konsern og som juridisk rådgiver i Patentstyret.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]