Kundeprat med NOFI

Oljevern ga grunnlag for satsing på bærekraftig havbruk

Da oljesmellen kom var NOFI raske med å omorganisere. De flyttet oljeingeniører til havbruk, og ble belønnet med innovasjoner på løpende bånd.

18.08.19Endre Woldstad11 minutter lesetid

Kunden

NOFI Tromsø AS ble etablert i 1978, og har produksjon og hovedkontor på Kvaløya utenfor Tromsø. Selskapet, som er ISO 9001-sertifisert, er en del av NOFI-konsernet, som utvikler, produserer og selger produkter og tjenester innen havbruk, fiskeri, oljevern, vann og avløp, samt flytende konstruksjoner som flytekaier. Konsernet består av selskapene NOFI Vakos (tanker og pumpestasjoner), NOFI Oppdrettservice, Skjervøy (resertifisering av oppdrettsnøter) og Allmaritim AS i Bergen (salg oljevernutstyr). Konsernet har i tillegg produksjon på Hansnes i Karlsøy kommune og salgskontor i Murmansk og Brasil. Konsernet har rundt 120 ansatte.

– I NOFI har vi alltid hatt fokus på å løse kundenes utfordringer. Det å utvikle nye, robuste og bærekraftige løsninger ligger i ryggmargen til våre ansatte. Derfor kunne vi håndtere oljekrisen som vi gjorde, forteller utviklingssjef Dag Nilsen.

Han skryter av de ansatte som tok utfordringene på strak arm, og som raskt tilpasset seg en ny hverdag.

– Nå som oljebransjen er i ferd med å komme seg på beina igjen, står vi som selskap enda sterkere enn før. Vi har flere patentsøknader inne til vurdering og har flere bein å stå på, sier Nilsen.

Diversifiseringsstrategi gir trygghet

NOFI har sin bakgrunn fra fiskeri. Sammen med havbruk og oljevern danner dette de tre grunnpilarene i selskapet, som er blitt et lite industrikonsern.

– Sent på 90-tallet ble det lagt en diversifiseringsstrategi, både for å spre risiko, men også for å utnytte vår kompetanse i markeder med stort potensiale. Alle våre satsningsområder går litt opp og ned, men med en god fot i tre leire er vi mindre sårbare enn om vi bare hadde spisset oss mot ett segment, sier han.

I stedet brukte vi erfaringene våre fra oljebransjen til å introdusere innovative løsninger for havbruksnæringen, sier han.

Nedtur ble opptur

For også havbruksnæringen har behov for god beredskap. Med flere ingeniører til rådighet, ble det satt i gang flere prosjekter som skulle se hvordan man kunne øke sikkerheten innen havbruk.

– Hva som kom først, ideene eller omstillingen, er det litt vanskelig å anslå, men det som er sikkert er at det kom veldig mange gode ideer i denne perioden. Disse ideene har ført til en tung satsning på maritim miljøberedskap, sier Nilsen.

Dermed ble den magre perioden langt kortere enn fryktet, og før de visste ordet av det var det fullt trøkk igjen.

– I stedet for å nedbemanne måtte vi utvide. For øyeblikket produserer vi det remmer og tøy kan holde. Det er et stort sug i markedet etter våre løsninger.

Ved å pumpe avløpsvann inn i en lukket merd, en såkalt rensemerd, og gi vannet et opphold der, vil fôr-rester og avføring falle til bunnen. Dette gjør det mulig å pumpe opp konsentrert avfall på en energioptimal måte.

Beredskapspakker for lakserømming

Dersom havbruksnæringen skal ha en fremtid har den flere utfordringer som må løses. Både lakselus, rømming og utslipp av avløpsvann står høyt på agendaen for politikere og styresmakter, og det blir stadig vanskeligere å få nye konsesjoner.

– Næringen har noen utfordringer som det jobbes på høygir for å løse. Det er store verdier i spill. Lus koster mye per kilo laks, sier Nilsen.

I perioden etter omstillingen har NOFI søkt om flere patentbeskyttelser for ideene sine. Gode beredskapsløsninger, som øker sjansen for å få nye konsesjoner, kan vise seg å bli gull verdt når bransjen skal vokse videre.

– Vi har tatt utgangspunkt i operasjonelle utfordringer, og har blant annet tatt tak i de situasjonene der det er størst fare for skade på nota og dermed rømming. Vi har utviklet egne beredskapspakker for lakserømming, vi tilbyr oljelenser for å hindre oljesøl på laksen i tilfelle lekkasjer og miljøbagger for å transportere nøter smitte- og forurensningsfritt til og fra rensing og re-sertifisering. Med våre innovative produkter og løsninger bidrar dette til at næringen står bedre rustet for fremtiden, sier han.

Planlegging

Ideer kan komme fra alle hold. Ofte skjer det noe i møte med kunder og partnere.

Fire ideer – tre patenter

Onsagers har bistått med sikring av NOFI sine verdier innen havbruksnæringen. Samarbeidet har blant annet resultert i tre nye patenter, som kan være med å løse lakseoppdretternes problemer med lakselus og utslipp.

– To av patentene handler om rensing av avløpsvann fra lukket merd. Ved å pumpe vannet inn i en ny lukket merd, en såkalt rensemerd, og gi vannet et opphold der, vil fôr-rester og avføring falle til bunnen. Dette gjør det mulig å pumpe opp konsentrert avfall på en energioptimal måte, og effektiviserer rensing av oppdrettsmerdene betraktelig, sier Nilsen.

Det tredje patentet dreier seg om et lusefilter på inntaksvann. Når vann pumpes inn i merden, kan det inneholde luselarver. I NOFIs patenterte teknologi filtreres disse larvene ut, gjennom et filter som ligner på luftfilteret i en bil. Løsningen er like enkel som den er genial, og filteret er enkelt å bytte ut for servicefartøyene på anleggene.

Felles for de tre fokusområdene er bærekraft og robusthet. Nærhet til de arktiske havområdene har gitt NOFI en unik erfaring i å utvikle utstyr tilpasset et kaldt og røft klima. Med basis i forskning og utvikling ønsker NOFI å bidra til en ren og levende kyst, gjennom å forsyne markedet med trygge og konkurransedyktige kvalitetsprodukter.

– Dette er også et av våre store konkurransefortrinn. Våre produkter må være robuste for å tåle de røffe omgivelsene våre kunder opererer i. At løsninger og produkter er bærekraftige er en selvfølge, både for oss og for kundene, sier han.

NOFI på merde

NOFI bruker erfaringer fra oljebransjen til å introdusere innovative løsninger for havbruksnæringen.

Revolusjon innen oljeoppsamling

Oljevern var lenge et område i vekst, og NOFI satset tungt på teknologi og løsninger som sikrer god beredskap i utsatte områder. Selskapet er kjent for sine innovative oljelenser, NOFI Current Buster, som har vært en stor suksess, også internasjonalt.

– Current Buster er en revolusjon innen oljeoppsamlings-systemer og innehar en internasjonal patentbeskyttelse. Teknologien har den unike egenskapen at den samler opp og holder på oljen i utsatte områder med sterk strøm eller i høye slepehastigheter, forklarer Nilsen.

Systemet skiller seg fra andre høyhastighets-løsninger ved å ha en integrert separator. Systemet er designet for å kunne separere olje fra vann og for å holde på oljen i separatoren. Prosessen resulterer i et tykkere lag av olje, som igjen gir store fordeler ved pumping av oppsamlet olje til oppbevaringstanker.

Current Buster er en revolusjon innen oljeoppsamlings-systemer og innehar en internasjonal patentbeskyttelse.

– I tillegg jobber vi for tiden med en fjerde idé. Her ser vi på en annen sårbar situasjon, nemlig når laksen trenges sammen og pumpes opp for frakt til slakteriet. Våre ansatte har sammen med kunder utviklet et helt nytt system, som er i en ny divisjon rent sikkerhetsmessig. Løsningen er foreløpig i en testfase, og det telles på knappene om teknologien skal patenteres eller ikke. Kanskje holder vi den for oss selv en stund til, sier han hemmelighetsfullt.

Miljøbag

NOFI har utviklet egne beredskapspakker for oppdrettsnæringen, og tilbyr blant annet miljøbagger for å transportere nøter smitte- og forurensningsfritt til og fra rensing og re-sertifisering.

Vant prestisjefylt oljevernpris

I 2011 vant NOFI den prestisjefylte andreplassen i den internasjonale oljevernkonkurransen Wendy Schmidt Oil Cleanup X Challenge i USA.

Konkurransen ble utlyst i kjølvannet av Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen sommeren 2010, og formålet var å utvikle en ny generasjon oljevernteknologi.

Kravet i konkurransen var å samle opp minimum 9.463 liter olje per minutt, og innholdet av olje måtte være minimum 70 prosent. Hele 350 team deltok i konkurransen fra starten, men bare ti finalister fikk demonstrere sine systemer gjennom intensive tester over en periode på ti uker.

NOFI klarte med sin NOFI Current Buster-teknologi å samle opp 10.034 liter per minutt, og oljeinnholdet ble satt til 83 prosent. For dette vant NOFI den prestisjefylte andreplassen, etter amerikanske Team Elastec, og ble for dette belønnet med 300 000 amerikanske dollar.

– Vi har få formaliserte krav om at de ansatte skal bidra til forskning og utvikling, men vi har en innstilling om at går man ikke på trynet med jevne mellomrom, så har man ikke lent seg nok fremover. 

Unngår kvartalshysteriet

NOFI har som mål å utvikle minst ett nytt produkt i året ved hver avdeling. Med dagens innovasjonstakt overgås dette målet med god margin.

– Vi er heldige som har lokale eiere som ikke er bundet opp i det kvartalshysteriet som mange andre selskaper styres etter. Våre eiere har et langsiktig perspektiv, og tillater oss å jobbe med utvikling over lengre perioder. Dette gir oss arbeidsro, og en trygghet på at vi kan tjene penger på ideen på sikt, forteller Nilsen.

– Vi har få formaliserte krav om at de ansatte skal bidra til forskning og utvikling, men vi har en innstilling om at går man ikke på trynet med jevne mellomrom, så har man ikke lent seg nok fremover. Det er stor takhøyde i bedriften, og målet er at alle skal tørre å bidra til idé- og verdiskapingen, sier han.

Les mer om forskning og utvikling som produkt- og tjenestemodell i NOFIs IP-sjekk lenger nede.

– Å samarbeide åpent med kunder og partnere, er den beste måten å teste ut ideer og løsninger på. Her får vi kjapt tilbakemelding på om ideen er god eller dårlig, og får effektivt skilt ut de halvgode ideene. Vi ønsker jo ikke å bruke ressurser på tull.

Snakker med alle som vil høre på

Nilsen påpeker at man må ha mange dårlige ideer før en skikkelig god kommer. Mye handler om å gi de ansatte handlingsrom.

– Ofte prater man med folk rundt seg. Man oppsøker kanskje de i bedriften som kan mest om temaet, og plutselig er det flere som tenker på den samme ideen. Så begynner ting å skje. Enten blir ideen glemt, og da var den uansett ikke god nok, eller så tar man den med seg videre. Det er ofte mange involvert i en innovasjonsprosess, og selv om noen er mer kreative enn andre, så bidrar alle ansatte til innovasjon på en eller annen måte, sier han.

Ideer kan komme fra alle hold. Ofte skjer det noe i møte med underleverandører og kunder, eller i det man er i ferd med å teste et nytt materiale.

– Å samarbeide åpent med kunder og partnere, er den beste måten å teste ut ideer og løsninger på. Her får vi kjapt tilbakemelding på om ideen er god eller dårlig, og får effektivt skilt ut de halvgode ideene. Vi ønsker jo ikke å bruke ressurser på tull, sier Nilsen.

1440x564_NOFI_FishingFarm_film_bilde

Nærhet til de arktiske havområdene har gitt NOFI en unik erfaring i å utvikle utstyr tilpasset et kaldt og røft klima.

Derfor har NOFI en uttalt strategi om at de snakker med alle som vil høre på. De har hele tiden IP-brillene på, sånn at ideene senere kan beskyttes i form av eksempelvis patenter, men selv om de er opptatt av å sikre immaterielle verdier, er de også opptatt av å ikke la seg begrense i innovasjonsprosessene.

– Før vi bruker tid på å beskytte en idé, har vi alltid snakket med en god kunde eller partner. Jo nærmere gutta på gølvet vi kommer, jo bedre svar får vi. Ofte tror man noe er en utfordring, men så viser situasjonen seg å være helt annerledes, sier han.

Les mer om åpen innovasjon som nettverksmodell i NOFIs IP-sjekk lenger nede.

I NOFI jobbes det langs hele spekteret av beskyttelse. Noen ganger utvikles det omfattende non-disclosure-avtaler, mens andre ganger velger de forenklede versjoner. Like ofte tar de fortrolige samtaler med gode kontakter.

– Alt dette fungerer til sitt bruk, men det er viktig å gjøre gode vurderinger i forkant. Det er bare et fåtall av våre innovasjoner som ender opp i patentsøknader. De siste 20 årene har vi sikret oss mellom 15 og 20 patenter, og av disse har selskapet tjent gode penger på rundt en tredel av dem, forteller Nilsen.

– Kravet til kvalitet og sertifisering krever ganske mye av oss som driver med utvikling. Men det har også lært oss å være effektive. Vi er blitt gode på å sjalte ut halvgode ideer, og bare konsentrere oss om de gode.

Krav til kvalitet og sertifiseringer

Helt siden 90-tallet har NOFI jobbet målrettet med kvalitet. Først på de mest kritiske produktene, etterhvert i hele bedriften. I dag er selskapet ISO 9001-godkjent, og har jevnlige revisjoner. De opplever at kundene blir stadig mer opptatt av dette. Oljebransjen ligger langt fremme i å stille kvalitetskrav til sine leverandører, mens havbruksnæringen er i ferd med å komme etter.

– Dette gjør at vi står i en heldig posisjon som har hatt fokus på dette så lenge. Det er en fordel å komme fra oljebransjen, som har hatt orden i sysakene lenge. Nå som havbruksnæringen er i ferd med å ta steget opp til industriell kvalitetsmessig tenkning, har vi en unik mulighet til å bruke vår erfaring, sier Nilsen.

Alle NOFIs hovedkomponenter er produktsertifiserte. Uten dette strenge sertifiseringsregimet, hadde det ikke vært mulig å operere i de maritime bransjene i dag. Det er derfor viktig å være god og effektiv på dette området, for å sikre at alle prosesser går raskt og smidig.

– Kravet til kvalitet og sertifisering krever ganske mye av oss som driver med utvikling. Men det har også lært oss å være effektive. Vi er blitt gode på å sjalte ut halvgode ideer, og bare konsentrere oss om de gode. Det er vel så viktig å stoppe halvgode ideer, som å kvalitetssikre de geniale, sier han.

Les mer om merker og sertifiseringer som markedsføringsmodell i NOFIs IP-sjekk lenger nede.

Del denne artikkelen
Bidragsyter
Hold deg oppdatert

Sammensetningen er nøkkelen

I tillegg til kvalitet er fleksibilitet et stort konkurransefortrinn for NOFI. Selskapet jobber mye med skreddersøm. Alt er spesialtilpasset, og NOFIs ingeniører jobber mye med duk, plastrør og tauverk og setter dette sammen på alle tenkelige måter. Dette gjør at de kan dekke de fleste behov hos kunden.

– Det eneste vi ikke har jobbet med ennå, er romfart. Ellers har vi vel vært borti det meste, sier han og humrer.

– Men skreddersøm har også sine ulemper. Det kan være utfordrende å automatisere og effektivisere prosesser. Delene kan vi masseprodusere, men det er sammensetningen som er cluet. Dette er også vår store styrke. Vi kan levere det få andre kan levere, og denne fleksibiliteten gir oss stor kreativitet og rask innovasjonstakt, sier han.

Les mer om fleksible produksjonsprosesser som prosessmodell i NOFIs IP-sjekk lenger nede.

Frem til nå har NOFI i hovedsak utviklet og solgt havbruksteknologien sin lokalt, men ønsker nå å ta en nasjonal rolle innen maritim miljøberedskap. Enkelte produkter, som oljelenser og delvis flytekaier, er det stor etterspørsel etter internasjonalt, og Nilsen ser for seg at selskapet på sikt kan satse enda mer på havbruk utenfor Norges grenser.

– Men først skal vi vinne på hjemmebane. Vi har ambisjoner om å vokse i alle retninger, så får vi se hvor fremtiden tar oss, sier han.

Se NOFI sin IP-sjekk under

IP-sjekk:

NOFI

NOFI har tatt Onsagers digitale IP-sjekk. IP-sjekken hjelper deg med å kartlegge din bedrifts viktigste konkurransefortrinn, samt områder hvor immaterielle rettigheter (IP) kan spille en viktig rolle for å styrke konkurranseevnen ytterligere.

Ta vår gratis IP-sjekk™ og få umiddelbare anbefalinger for hvordan du kan sikre og styrke din bedrifts konkurransekraft.