Vurderer du å ta patent?

Få en profesjonell vurdering av din tekniske løsning

Ta første steg mot patent med vår rapport

Et patent er en stor og langsiktig investering. Før du investerer i en patentsøknad, bør du avklare om din tekniske løsning lar seg patentere og om et patent kan bli en god investering for bedriften.

Ved å bestille vår patentbarhetsvurdering får du:

  • Et dokument som oppsummerer vår profesjonelle vurdering av din tekniske løsning.
  • Et godt grunnlag for en patentsøknad, strategiske beslutninger og dialog med investorer og partnere.
  • Veiledning om veien videre, også der patentering ikke er vår anbefaling.

Få en rask og kostnadseffektiv avklaring:

Bestill vår patentbarhetsvurdering i dag
Fastpris 5000,- NOK (eks mva)

Bestill patentbarhetsvurdering

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt.