Vurderer du å ta patent?

Ta første steg her

Et patent er en stor og langsiktig investering. Før du investerer i en patentsøknad, bør du avklare om din tekniske løsning lar seg patentere og om et patent kan bli en god investering for bedriften. Vi har derfor delt patentprosessen i tre steg:

Steg 1) Patentbarhetsvurdering

En profesjonell vurdering av om løsningen har en teknisk effekt, og om den innfrir de formelle, tekniske kravene til patent. Les mer om tjenesten her

Steg 2) Forundersøkelse

Søk etter kjent teknikk i ditt marked. Et søk skal avdekke om den tekniske løsningen er ny og har tilstrekkelig oppfinnerhøyde.

Steg 3) Patentsøknad

Vi utformer et patent og sikrer at søknaden er tilpasset bedriftens strategi, og at kriterier og frister overholdes.

Bestill første steg: Patentbarhetsvurdering Fastpris 5000,- NOK (eks mva)

Dette får du i en patentbarhetsvurdering:

  • Et dokument som oppsummerer vår profesjonelle vurdering av din tekniske løsning
  • Et godt grunnlag for strategiske beslutninger, dokumentasjon for investorer etc.
  • Veiledning om veien videre, også der patentering ikke er mulig
Ønsker du å diskutere ditt konsept? Ta kontakt her   Ønsker du å registrere et varemerke? Gå til varemerkeportalen

Bestill patentbarhetsvurdering

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt.
  • Hidden
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.