Laerdal Medical AS er verdensledende med sitt livredningsutstyr, og bruker patent- og designbeskyttelse for å bekjempe helseskadelige kopier.

4. november 2015

I Finland ble Laerdal nylig innblandet i en alvorlig hendelse. En nakkekrage som tilsynelatende var et av Laerdals kjente produkter, knakk da ambulansepersonell brukte den ute i felten på en pasient. Konsekvensene ved en defekt nakkekrage kunne vært fatale for pasienten, sekundært stod også Laerdal sitt omdømme på spill.

Hjelper til å redde liv

Laerdal Medicals misjon er «helping save lives». Ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom eller alvorlig skade. For å hjelpe å redde liv har selskapet utviklet produkter for opplæring i hjerte-lunge-redning (HLR), avansert livredning, luftveishåndtering, immobilisering, traumetrening, overvåking, defibrillering og simuleringstrening. Dette er en misjon Laerdal lever etter, og bruk av IP-beskyttelse som patenter og designbeskyttelser er et viktig verktøy for å kunne levere denne i tråd med misjonen.

Viste seg å være en kopi

Laerdal ble informert om dette av finske helsemyndigheter. Det viste seg at nakkekragen var en kopi med samme design og farger som Laerdals nakkekrage. Heldigvis må skader på CE-merkede produkter rapporteres inn til myndighetene, og Laerdal ble derfor informert om saken, slik de har blitt i tilsvarende saker tidligere.

Kundeinformasjon

Laerdal logo

Laerdal Medical er et norsk selskap som arbeider etter en visjon om «å hjelpe folk å redde liv». Deres HLR dukke "Anne" er kanskje det selskapet er mest kjent for blant folk flest, men Laerdal ligger også helt i front av teknologiutvikling innen annet opplæringsutstyr for livredning.

www.laerdal.no

Håndhevelse i Kina

Nakkekragen var høyst sannsynlig produsert i Kina og solgt over nettet. Mange anser det utfordrende å håndheve IP-rettigheter i Kina, men Laerdal har siden midten av 2000-tallet systematisk registrert og håndhevet sine IP-rettigheter i Kina. Først ble «MiniAnne», en rimeligere og oppblåsbar HLR-dukke, utsatt for kopiering. Laerdal hadde sterke patentrettigheter til dette produktet, noe som muliggjorde aggressiv håndhevelse fra dag én.

Enklere håndhevelse av designbeskyttelse

Kina mangler, sett fra et europeisk synspunkt, en fungerende markedsføringslov eller handelsavtale som stopper brudd på god forretningsskikk. Dette har bidratt til å gjøre Kina til et attraktivt land for piratkopiering.

Laerdal har registrert noen av patentrettighetene sine i tollen i Kina, men dette har hatt blandet suksess da tollerne har vanskelig for å oppdage brudd på patentrettigheter og dermed ikke rapporterer særlig mange funn. I den forbindelse har Laerdal fått indikasjoner på at designrettigheter har en mye større suksessrate i denne sammenheng og tester dette ut akkurat nå.

Laerdal_ifelt_428

Fysisk overvåkning av potensielle inngrep

En viktig del av Laerdals IP-virksomhet er markedsovervåking, både online og fysisk. De deltar aktivt på salgsmesser i USA, Tyskland og Kina hvor de kartlegger potensielle inngrep og skaffer dokumentasjon, som de i neste omgang bruker til å håndheve sine rettigheter i de respektive markedene.

Pioner innen mykplast til leker

Laerdal Medical AS startet som et lite forlag i 1940, og var spesialiserte på gratulasjonskort og barnebøker. Selskapet beveget seg raskt inn i produksjon av leketøy av tre og senere mykplast. Som pionér innen mykplast tidlig på 50-tallet, ble dette inngangen til å produsere realistiske og effektive læringsverktøy for undervisning i munn-til-munn-metoden. Senere har førstehjelp og akuttmedisin med særlig fokus på opplæring blitt Laerdals hovedaktivitetsområde.

IP-Strategi for trygg vekst

Ulrikke Asbøll
Advokat
Bistår med det juridiske i hele IP-livsløpet, fra ideen til håndhevelse. Med utstrakt prosedyreerfaring innen erstatningsrett, er særlig god på tvister og forhandlinger.

Arnulf Crowo og Ulrikke Asbøll er kundeansvarlig for Laerdal Medical AS. Arnulf er patentrådgiver med bakgrunn i fysikk, Ulrikke er advokat og har mange års erfaring med å gi juridiske- og strategiske råd innen immaterielle rettigheter (IPR), herunder patent, varemerke og design. Med deres kunnskap om teknologien som Laerdal Medical AS håndterer og de juridiske tjenestene de trenger, har de i prosjektsamarbeidet med spesialistene i Laerdal Medical AS utviklet en IP-strategi som inneholder blant annet flere patenter.

IP-strategi er en naturlig del av produktutviklingen

Grunnleggeren av Laerdal Medical, Asmund S. Laerdal, var oppfinner og hadde erfaring med patenter. Laerdal begynte derfor tidlig med IP-beskyttelse av sine produkter. I et internasjonalt marked med økt konkurranse har det blitt behov for aktiv etablering, håndhevelse og forvaltning av IP-rettighetene. I dag er IP-strategi en innbakt del av produktutviklingsmodellen til Laerdal.

 

Ikke patenter for å patentere.

Det interne mantra Laerdal jobber etter når det gjelder IP er å veie kost/nytte opp mot strategiske mål før man starter en prosess med å etablere rettigheter, enten det er varemerke-, design- eller patentbeskyttelse.

Laerdal legger alltid ned et grundig arbeid i produktutviklingsprosessen, og vurderer nøye om det nye produktet er så unikt og viktig at det skal brukes ressurser på IP-rettigheter knyttet til det.

Vil du vite mer om patent?

Trenger du råd om hvordan du kan skaffe deg et konkurransefortrinn med patent på din teknologi?