Kundeprat Miljø

Fra olje til fornybar med patentert kabelbeskyttelse

Bergensbaserte Seaproof Solutions leverer robust og fleksibel kabelbeskyttelse offshore, og har lyktes med den vanskelige overgangen fra olje til fornybar. Ved hjelp av patenter og nyervervet LEAN-kompetanse leverer de god prosjektøkonomi for prissensitive havvindparker.

Seaproof Solutions, som har sitt utspring fra olje- og gassektoren, har nylig landet to store kontrakter innen havvind. Siden 2012 har selskapet levert mer enn 700 kabelbeskyttelsessystemer til store havvindprosjekter, som Tysklands første kommersielle havvindpark, Riffgat, og skal nå levere til verdens største vindmøllepark, Hornsea Project One, i britisk sektor.

– Havvind er nå vår primære satsning. Vi har en bra teknikk i bunn, og kan levere kostnadseffektive løsninger som hjelper kundene våre til en god prosjektøkonomi. I en bransje som styrer etter tre kriterier; pris, pris og pris, har vår løsning vist seg å være den beste for veldig mange, sier Henrik Bang-Andreasen, administrerende direktør i Seaproof Solutions.

Seaproof_rør

Kunden

Seaproof Solutions

Norske Seaproof Solutions er solskinnshistorien om et firma som har klart omstillingen fra olje og gass til fornybar med sin offshore-teknologi. Med erfaring fra subsea-prosjekter er det nå vindparker som er hovedfokus.

Selskapets patenterte kompositt, som benyttes til å beskytte undervannskabler, kan gjøre driften stabil og spare vindparkprosjekter for mye ekstrautgifter.

Ønske om å utvikle et eget produkt

Selskapet, som i utgangspunktet var en leverandør til militær- og seismikkaktører, har løpende tilpasset seg utviklingen i offshorebransjen.

– Da vi startet i 1989 var ideen å løse undervannsproblemer offshore. Vi jobbet innenfor marinseismikk, og var mer å regne som en servicebedrift. Etter hvert så vi behov for å bygge vår egen produksjon, og vi startet jobben med å utvikle et eget produkt, sier Bang-Andreasen.

­– Våre kunder, primært innenfor olje- og gassektoren, hadde behov for kabler og konnektorer som kunne tåle ekstreme påkjenninger. Vi satset på en teknologi som vi allerede kontrollerte, men likevel ble omstillingen større enn vi hadde tenkt. Vi fant relativt raskt ut at vi trengte produksjonskompetanse, og ansatte ingeniører innen både design og utvikling. Med på kjøpet fikk vi ny kompetanse innen lean-prosesser og lean-produksjon, og dette har vært viktige bidrag inn i vår videre produktutvikling, forteller han.

1 smal
2 smal
6 kort
6 tube
5 smal
7 lik

Fiberkompositt som tåler ekstreme påkjenninger

De startet med å forsterke produktene de allerede leverte, og endte opp med å spesialisere seg på beskyttelse og forsterkning av kabler under vann. Materialene de brukte skulle være fleksible, men materialer og løsninger som var tilgjengelige ble for svake. For å forsterke materialene, uten at det gikk utover fleksibiliteten, tok de i bruk fiberkompositt. Dette ble selve bærebjelken i Seaproof Solutions produktutvikling fremover.

– Med støtte fra Statoils leverandørutviklingsprogram, LUP, kunne vi videreforedle løsningen vår, og har i dag fått en kabelbeskyttelse som tåler ekstreme påkjenninger og som løser en rekke utfordringer offshore, sier Bang-Andreasen.

­– Vi var riktignok litt tidlig ute, og slet med at vårt produkt ble sett på som helt unødvendig. Men etterhvert som feil og reparasjoner ga betydelige tap i havvindprosjekter, åpnet dørene seg for oss. Ting tar tid i havvind, og utsettelser er heller regelen enn unntaket. Da gjelder det å være tålmodig, forteller han.

Han forteller at selskapet allerede hadde et bra fokus på å drive uten å forurense og på en mest mulig miljøvennlig måte. Dette fokuset har blitt enda sterkere etter at de entret den «grønne» bransjen, havvind.

I dag er Seaproof Solutions ISO 14001-sertifisert, og flere av selskapets ansatte har et bevist forhold til at de ønsker å være i en miljøvennlig industri og bidra med miljøvennlige løsninger.

Foto: Seaproof Solutions
Foto: Seaproof Solutions

Patenter sikrer retten til å selge

Gründeren innså at produktet de hadde utviklet var både fleksibelt og holdbart, og hadde stort potensial. Dermed ble det viktig å beskytte ideen.

– I samarbeid med Onsagers har vi fått på plass patenter som beskytter både teknisk løsning og bruksområder. Vi har sikret oss rettigheter til en rekke spennende segmenter, men i tiden som kommer er det spesielt ett område som peker seg ut, nemlig fornybarområdet og havvind helt spesifikt, sier han.

Patentene brukes i hovedsak til å sikre retten til å selge produktene i de markedene de satser i, som per i dag er Europa, USA og et par land i Østen. Men for Bang-Andreasen er patentene også svært viktige som en sikring den dagen noen forsøker å kopiere løsningene.

– Vi har et attraktivt produkt som løser en rekke utfordringer offshore. Vi ønsker å sikre oss mot kopier, og jobber derfor aktivt med patentbeskyttelse og å legge en god IP-strategi, forteller han.

Riktig kvalitet til riktig pris 

I perioden 2014 til 2016 falt imidlertid prisen på havvind med 40 prosent, og Seaproof Solutions merket godt at det ble et økt press på kostnader blant utbyggerne. Dermed måtte selskapet tenke nytt og videreutvikle løsningene sine for å få ned kostnaden.

– I utgangspunktet utviklet vi verdens beste kabelbeskyttelse, men kundene var ikke lenger interessert i det beste på markedet. Nå var det pris som var styrende, forteller han.

Havvindbransjen har blitt et svært prissensitivt marked, noe Bang-Andreasen har fått erfare. Etter en periode med nedgang i omsetning og permitteringer, ser det nå lysere ut med to store kontrakter i havn, og flere på vei. Dette som direkte konsekvens av at selskapet snudde seg rundt og leverte produkter med riktig kvalitet til riktig pris.

– Vi har utviklet et nytt produkt som rett og slett er kortere enn det gamle. Der vi før leverte beskyttelse hele veien opp til over vannet, slutter det nye produktet under vannet, ved fundamentet. Dette gir reduserte kostnader og god prosjektøkonomi for utbyggerne, forteller han, og understreker at produktet som nå er skreddersydd for havvind, fort kan bli aktuelt for oljebransjen igjen.

Vi har et attraktivt produkt som løser en rekke utfordringer offshore. Vi ønsker å sikre oss mot kopier, og jobber derfor aktivt med patentbeskyttelse og å legge en god IP-strategi.

Henrik Bang-Andreasen, administrerende direktør i Seaproof Solutions

Holder konkurrentene på en armlengdes avstand

Et kabelbrudd kan bli svært dyrt, og god kabelbeskyttelse er derfor en god investering for offshoreaktører. En samlet oversikt fra forsikringsbransjen for 2015 viser at kabelskader utgjør mer enn 40 prosent av alle skader ved havvindparker, og samtidig hele 82 prosent av kostnadene.

– Dette er en risikoutsatt bransje, med ekstrem fokus på kostnadskontroll. Her nytter det ikke med smarte løsninger som du vil ha godt betalt for. Vi så at vi måtte levere smartere og billigere, og har vunnet store kontrakter på å tilpasse produktet vårt. I tiden fremover vil vi ha fokus på å utnytte de smarte patentene vi har sikret oss. Disse gjør at vi kan levere godt, problemfritt, med lave kostnader og høy grad av kvalitet. Ikke bare i havvindbransjen, men også i segmenter som marinseismikk, forsvar og deepsea mining, sier han.

Hvilke fordeler gir patentene dere i en sånn situasjon?

– Patentene gir oss en mulighet til å holde konkurrentene på en armlengdes avstand. Vårt system er litt smartere, litt bedre og litt billigere. Dette satser vi på å vinne flere kontrakter på i tiden som kommer, sier han.

Dere har jobbet med Onsagers’ lokalkontor i Bergen. Hvor viktig har lokal tilhørighet vært for dere?

– Det viktigste for oss har vært at vår patentrådgiver har høy faglig og juridisk kompetanse, og forstår løsningene våre. Å legge en god IP-strategi kan være en kompleks øvelse, og da har det vært veldig fint å kunne møtes ansikt til ansikt. Vi har hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Onsagers i Bergen, avslutter Bang-Andreasen.

Bidragsytere

Christian Abel

Christian Abel

Advokat J.D. og B.Sc Biokjemi

Utdannet innen biokjemi og juss i USA (US og NO Patent Attorney). Har kunnskap om marine systemer, LNG, hydrodynamikk, energi- og miljøfysikk, petroleumsteknologi, marine bio m.m.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-sjekk™