Kontaktinformasjon

Henning A. Johansen
Patentrådgiver / Partner

E-post: henning.johansen@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 47

Oppsummering


Henning er patentrådgiver med fokus på IP-strategi. I tillegg til å ha en mastergrad i biokjemi, har han også mastergrad i IP Management og International IP Law. Henning bistår med veiledning i forbindelse med strategisk anvendelse av IP i innovasjonsøyemed, og i produkt- og tjenesteutvikling. Han gir også råd om strategisk beskyttelse av teknologi, og hvordan bedrifter kan anvende IP i kommersiell sammenheng.

Henning gir råd om bruk av IP som et verktøy for å hjelpe bedrifter med å forsterke deres eksisterende forretningsstrategi for å nå sine strategiske mål. Dette gjøres ved å sikre selskaper kontroll og eierskap til sin egen verdikjede i et kunnskapsbasert samfunn.

Spesialområdene til Henning er: farmasi og biotek, næringsmiddelindustrien, havbruk og fiskeri samt kjemisk industri.

Henning har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), og har gjennom årene utarbeidet og behandlet mange patentsøknader. Han har også erfaring med å kartlegge og analysere konkurrenters patenter og vurdere gyldighet og omfang av disse samt rådgivning ved håndhevelse av patent. Henning utfører IP due diligence-evalueringer og handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Henning A. Johansen er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2008.

Arbeidserfaring


2008 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney / Partner

2003 – 2008: Tandbergs Patentkontor, Patentrådgiver

1997 – 2003: The Biotechnology Centre of Oslo, Manager of the DNA Sequencing core facility

Utdannelse


2016: Université de Strasbourg, Frankrike
LL.M. – IP Law and Management

1997: Universitetet i Oslo (UiO), MSc Biokjemi

Medlemskap


Norske Patentingeniørers Forening
I3PM