Har du behov for bistand vedrørende tollbeslag?

Eier du en rettighet og opplever konflikt i forbindelse med import?

Vi hjelper deg med å

  • stoppe og destruere kopivarer
  • få en midlertidig forføyningsavgjørelse fra tingretten
  • forstå og utnytte tolloven
  • avklare rettigheter og handlingsrom dersom dine varer står i fare for å bli stoppet i tollen
  • håndheve etablerte rettigheter som varemerke, patent, design og logo

Kontakt oss, så hjelper vi deg videre

Å ta kontakt er gratis og uforpliktende.
Alle dine opplysninger behandles konfidensielt.

Har du andre spørsmål eller utfordringer vedrørende ditt varemerke?

Gå til varemerkeportal