Få hjelp med ditt varemerke her

Hos Onsagers får du råd og bistand i alle deler av varemerkeprosessen – fra søknad til forvaltning og håndhevelse. Å ta kontakt er uforpliktende og kostnadsfritt.

Ønsker du å registrere et varemerke?

Vi hjelper deg med å:

 • vurdere om ditt varemerke kan registreres
 • vurdere om du bør investere i navnet
 • levere inn og følge opp din varemerkesøknad
Få hjelp her

Har du behov for bistand vedrørende tollbeslag?

Vi hjelper deg med å:

 • stoppe og destruere kopivarer
 • få midlertidige forføyningsavgjørelse fra tingretten
 • forstå og utnytte Tolloven
 • avklare rettigheter og handlingsrom dersom dine varer står i fare for å bli stoppet i tollen
Få hjelp her

Har du fått avslag på varemerkesøknaden din?

Vi hjelper deg med å:

 • gjennomgå og bestride realitetsuttalelser fra Patentstyret
 • foreslå tiltak som kan øke særpreget for ditt varemerke
 • forhandle med innehavere av eldre registreringer ved mothold
 • forlenge og overholde frister for å sikre en god prosess mot Patentstyret
Få hjelp her

Har du behov for å håndheve varemerket ditt?

Vi hjelper deg med å:

 • holde konkurrenter på avstand
 • unngå at andre merkevarer kan forveksles med din
 • unngå at andre kopierer deg
 • sikre at dine immaterielle rettigheter får økt verdi gjennom aktiv forvaltning
Få hjelp her

Har du en logo du ønsker å beskytte?

Vi hjelper deg med å:

 • oppnå en sterk kryssbeskyttelse i skjæringspunktet mellom varemerke og design
 • beskytte et generisk navn ved å registrere en unik logo
 • unngå at din logo havner i konflikt eller risikerer å bli forvekslet med andre logoer
Få hjelp her

Fant du ikke det du lette etter? Ta kontakt, så hjelper vi deg videre.

Å ta kontakt er gratis og uforpliktende. Alle dine opplysninger behandles konfidensielt.