Kundeprat Miljø

Smartere elbillading med patentert transformatorteknologi

Nordmenn er verdensmestre på elbil. Nå vil Zaptec gjøre oss bedre på lading, med intelligent strømstyring.

Norske Zaptec leder an når en ny bølge av teknologi er i ferd med å revolusjonere måten energi distribueres på. Såkalte Solid State Transformers er spådd å være det neste store innen strømdistribusjon. Og helt i front for utviklingen ligger Stavanger-baserte Zaptec.

– Dette er en helt ny måte å bygge transformatorer på. Vi går bort fra gammeldagse vikle-transformatorer, som er bygget på over hundre år gammel teknologi, og over på en teknologi som vil kunne revolusjonere all strømdistribusjon, forteller Simen Teigre, administrerende direktør i Zaptec.

1da253_9edf6e090b024401bb6352902ef9cd54-mv2_d_6783_4077_s_4_2

Kunden

Zaptec

Norske Zaptec har sin bakgrunn fra olje- og gassbransjen. Siden 2012 har selskapet utfordret en rekke industrier, både her hjemme og internasjonalt, og har som mål å revolusjonere områder som elektrisk mobilitet, strøminfrastruktur og fornybar energi.

Zaptec leverer løsninger for lading av elektriske biler, blant annet med sin ZapCharger Portable, en nyskapende ladekabel utviklet i nært samarbeid med Renault, samt ZapCharger Pro, en løsning for effektiv og intelligent lading i større installasjoner.

ZAPTEC har sitt hovedkontor i Stavanger, og alle produktene er designet, utviklet og produsert i Norge.

Smartere strømstyring

Det startet med én god idé, to ingeniører og én investor. Teknologien har sitt utspring fra olje- og gassektoren, men gründerne innså raskt at de hadde et langt større nedslagsfelt enn de først så for seg.

– Selskapet startet i 2012 med en transformator som skulle kunne plasseres tre kilometer ned i et trangt rør, hvor den i tillegg skulle tåle en belastning på 150 grader og 300 bar. Det gav oss en robust teknologi, men endringene i olje- og gassektoren gjorde at vi måtte se oss om etter andre bruksområder, sier Teigre.

Transformatoren, som er liten og lett, men samtidig svært robust, gjør at man kan styre strømforsyningen smartere. Dette gjorde at NASA vurderte å ta med seg transformatoren til Mars. Men nå ser det ut til at vi først skal få glede av nyvinningen her nede på jorda.

Endringene i olje- og gassektoren gjorde at vi måtte se oss om etter andre bruksområder.

Simen Teigre, CEO Zaptec

Intelligent og dynamisk lading

– Mulighetene for denne teknologien er enorme. Men etter å ha testet en rekke bruksområder og markeder har vi landet på at elbilmarkedet har størst potensial i første omgang. Her har vi også en fordel i at hjemmemarkedet er et av de mest modne i verden og fungerer som et utstillingsvindu for oss, forteller Teigre.

Den patenterte teknologien sørger for en intelligent og dynamisk lading, på et nivå som Zaptec er alene om. Det at selskapet angriper bransjen fra utsiden, og ikke har bakgrunn fra den tradisjonelle strømbransjen, har vært en stor fordel.

– Vi har nok tenkt utradisjonelt, og ser at vår teknologi kan løse mange utfordringer. Dagens trafoer er store og tunge, og kan ikke styres godt nok. Vi har utviklet en superkompakt elektronisk transformator som kan styres digitalt, og kontrolleres med en ekstrem presisjon. Dermed kan vi bidra til å løse mange av verdens energiutfordringer, sier han.

1da253_cf12c6c6e8544bbdb5f43bf4dd302ced-mv2

Lad hvor du vil, når du vil

Blant de første til å innse dette er franske Renault, som allerede har inngått et samarbeid med Zaptec om levering av en bærbar ladekabel med integrert skilletransformator. Kabelen skal hjelpe eiere av Renault Zoe til bedre lading. Det har vært et velkjent problem at verdens hurtigst ladende elbil har møtt på problemer i det norske strømnettet. Men ved hjelp av Zaptecs ladekabel er utfordringen løst.

1da253_497ba7c9cf704fccb0e71ed7fe06f85e-mv2_d_1440_4941_s_2

– Kabelen vår er veldig robust og kan hjelpe deg med å få ladet der du vanligvis sliter. Det unike i kabelen er blant annet den integrerte skilletransformatoren. Denne sørger for at strømmen filtreres og jordes. Dermed kan elbilen lades selv om kvaliteten i strømnettet er dårlig der du er, forklarer Teigre.

Normalt veier en transformator rundt 30 kilo og er på størrelse med en tilitersbøtte. Zaptec har fått sin patenterte transformator så liten og lett at den er integrert i selve kabelen. Dermed kan du ta med kabelen og lade når du vil og hvor du vil.

Ny veggboks løser utfordringer i parkeringsanlegg

– I tilfellet med Renault startet vi med å løse en helt konkret utfordring. Vi fant en tidlig nisje, der problemet er stort nok til at investeringsviljen også er stor. Som gründerbedrift er det viktig å fange opp et konkret problem, for så å løse dette. På sikt vil den samme teknologien kunne tilbys andre elbileiere.

I tillegg til den bærbare ladekabelen har Zaptec utviklet en veggboks til bruk i parkeringsanlegg. Den typiske kunden er borettslag, sameier, utbyggere, kontorbygg eller parkeringsselskaper. Alle møter de nå nye krav til elbildekning i sine anlegg. Fra 1. januar 2017 trådte en ny parkeringsforskrift i kraft, og det er forventet at håndhevelsen av denne vil intensiveres fra og med 2018.

– Mange har fått fart på seg og vet at de må gjøre noe, men for enkelte virker kostnaden uoverkommelig. Skal du oppgradere parkeringsanlegget på gamlemåten, må du bygge ut strømnettet, legge inn nye kurser og trolig investere flerfoldige tusen i å oppgradere elanlegget. Med Zaptecs strømbokser gjør vi dette enkelt for deg, forteller Teigre.

Intelligent styring av eksisterende kapasitet

Veggboksen, som også er basert på patentert teknologi, fordeler strømmen smart og sikrer trygg lading for flere biler samtidig, uten at du må oppgradere strømnettet ditt. I stedet for 30 nye kurser, setter du heller opp 30 veggbokser og lar Zaptec-systemet gjøre jobben.

– Flere borettslag og utbyggere har allerede oppdaget fordelene ved teknologien vår. Den er ekstremt enkel å installere og fleksibel i bruk. Jeg pleier å sammenligne det med overgangen fra ISDN til bredbånd, sier han.

Med ISDN fikk man en dedikert linje til hver mottaker, mens bredbåndet gjorde at alle i et borettslag kunne dele samme linje. I dag er det sånn at Zaptecs konkurrenter fortsatt må trekke dedikerte linjer til hver ladeboks, mens Zaptecs teknologi kan greie seg med én kabel ut i garasjeanleggene. Ved hjelp av intelligent styring kan flere lade samtidig, uten at anlegget overbelastes.

– Vi tar den strømmen som allerede er tilgjengelig og fordeler den til alle ladestasjonene på en smart måte. Dette med kapasitet er en stor bekymring for mange som drifter parkeringsanlegg. Når vi vet at én elbil trekker like mye strøm som alt annet i en husholdning tilsammen, er det god grunn til å lete etter nye og smarte måter å lade på, sier Teigre.

Skjermbilde 2021-11-25 kl. 13.43.10

Fra hest og kjerre til elbil

Verden over er man nå i ferd med å bygge tredje versjon av byer, Storby 3.0. I Storby 1.0 foregikk transport med hest og kjerre. Man baserte seg riktignok på biodrivstoff, men møkka ble et stort miljøproblem. Redningen ble bensinbilene i Storby 2.0, men så ble NOx et miljøproblem, og man fant redning i elbilene. Dette betyr at Storby 3.0 må ha en god ladeinfrastruktur.

Et konservativt anslag tilsier at antall elbiler vil øke med 30 prosent i året i tiden som kommer, og mange storbyer ser derfor til Norge for å lære. Zaptec har hatt innledende samtaler med eksempelvis myndighetene i London, men enn så lenge er det svært få markeder i verden som er modne til å ta skrittet helt ut. Norge er ett av disse.

– Vår patenterte teknologi kan spille en viktig rolle når den gamle strøminfrastrukturen skal oppgraderes verden over. I Paris signerte tusen byer på at de skal være grønne innen 2050. For å få til dette må de ha elbiler i sentrum, og skal de ha elbiler i sentrum må de ha en godt utbygd ladeinfrastruktur. Der stopper det for mange i dag, forklarer Teigre.

Har tenkt beskyttelse fra dag én

Zaptec var tidlig ute, og har dermed skaffet seg et solid forsprang på konkurrentene – også internasjonalt. I et marked som allerede er svært hett, og som bare vil bli hetere i tiden som kommer, vil det være viktig å beskytte teknologien og varemerket sitt mot kopiering og misbruk.

– Vi har tenkt IP-strategi fra dag én, og har valgt å patentere teknologi og å beskytte konsepter for å sikre best mulig utgangspunkt for videre vekst. Foreløpig konkurrerer vi mot gårsdagens teknologi, men dette vil endre seg raskt, sier Teigre.

I Zaptec har de valgt å starte med å løse utfordringer for forbrukeren, for deretter å jobbe seg oppover i verdikjeden. I tillegg til elbilmarkedet vil de på sikt kunne jobbe med å løse utfordringer innen industri, infrastruktur, bygninger og konstruksjoner.

Fordelen med den nye teknologien er stor. Ved å ta i bruk nye transformatorer kan man redusere installasjonskostnadene med 60 prosent og fotavtrykket med 80 prosent. For en fabrikk eller en skyskraper kan dette bety mye penger.

Vår patenterte teknologi kan spille en viktig rolle når den gamle strøminfrastrukturen skal oppgraderes verden over.

Simen Teigre, CEO Zaptec

IP-strategi gir arbeidsro og konkurransefordeler

– På sikt vil Zaptec være et globalt selskap med base i Norge. Markedene våre er internasjonale, og komponenter til produktene våre kommer fra hele verden. Da blir det ekstra viktig å ha en bevisst IP-strategi i bunn. Vi må være raske og innovative, og gripe muligheter når vi ser dem. I Zaptec er det ikke selve ideen som er unik, men måten vi tar den ut på. Vi utvikler en teknologi som det har vært snakket om i ti år, så nå handler alt om å identifisere utfordringer og å finne løsninger på problemene, forklarer Teigre.

Han illustrerer det med Roald Amundsens ferd til Sydpolen. Ideen om å komme seg til Sydpolen var ikke ny, og det var flere som prøvde seg. Men årsaken til at Amundsen lyktes, og ikke Scott, handlet om å være innovativ og smartere enn konkurrentene, og om det å gjennomføre.

– Sammen med Onsagers’ patentrådgivere har vi utviklet en solid IP-portefølje som ikke bare omfatter transformatorer, med også videre bruk, utnyttelse og implementering av teknologien. Vi har sett på intelligent fordeling av strøm fra transformatorer, hvordan ta betalt for strømmen og ikke minst hvordan vår teknologi kan implementeres i eksisterende bybilde og infrastruktur, som lyktestolper og parkometre. Helheten gir et solid konsept vi tror kan stå sterkt når elbilinfrastrukturen skal rulles ut, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier Teigre.

– Med en solid IP-strategi og tett samarbeid med Onsagers’ ingeniører, som forstår vår teknologi inngående, får vi arbeidsro og gode kort på hånden. Vi har solide patenter den dagen vi skal ut i verden med vår teknologi, avslutter han.

Bidragsytere

Anette Robsahm Røhmen

Anette Robsahm Røhmen

Siv.ing. - Fysikk

Siv.ing. i teknisk fysikk med kunnskap om energi- og miljøfysikk, måleteknikk, industriell automatisering, forsvarsteknologi, elektronfysikk, elektrooptikk og lasere, mekanikk m.m.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-sjekk™