Har du fått avslag på varemerkesøknaden din?

Det kan fortsatt være gode muligheter for å få innvilget en varemerkeregistrering.

Vi hjelper deg med å

  • gjennomgå og bestride realitetsuttalelser fra Patentstyret
  • foreslå tiltak som kan øke særpreget for ditt varemerke
  • forhandle med innehavere av eldre registreringer ved mothold
  • forlenge og overholde frister for å sikre en god prosess mot Patentstyret

Dersom vi anser det som lite sannsynlig at du kan oppnå registrering, finner vi andre muligheter for å oppnå ønsket vern.

Kontakt oss, så hjelper vi deg videre

Å ta kontakt er gratis og uforpliktende.
Alle dine opplysninger behandles konfidensielt.

Har du andre spørsmål eller utfordringer vedrørende ditt varemerke?

Gå til varemerkeportal