Etablere IP-rettigheter

IP-rettigheter sikrer konkurransefortrinn og handlingsrom som kan styrke din bedrifts markedsverdi og posisjon. Dine IP-rettigheter må være tilpasset din forretningskontekst og dine mål. Onsagers’ bransjeteam kan hjelpe deg med å kartlegge mulighetene og sikre dine patenter, varemerker og design både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer

Håndhevelse

Betydelige verdier er knyttet til IP-rettigheter, og dersom de ikke respekteres kan det være nødvendig å håndheve rettighetene. Våre advokater kan gi råd dersom du mener dine IP-rettigheter er krenket og kan bistå gjennom håndhevelse av dine rettigheter både i Norge og andre land. Våre rådgivere vil dessuten kunne bistå med gyldighetsvurdering, innsigelse, protest og andre former for rettighetsavklaring.

Les mer

IP-ledelse

For å sikre at IP-strategien blir en vedvarende styrke for bedriften, bistår Onsagers’ bransjeteam med administrativt arbeid som omfatter bl.a. operasjonalisering av strategiarbeid, skaffe beslutningsgrunnlag i analyser, porteføljestyring samt å bygge en IP-kultur med opplæring.

Les mer

IP-strategi

En IP-strategi viser veien fra immaterielle ressurser til immaterielle verdier (IP). For mange bedrifter dreier det seg om å konvertere ansattes kompetanse og kreativitet til verdier på best mulig måte. Våre rådgivere kan bistå med å legge en IP-strategi som sikrer og videreutvikler de immaterielle verdiene i selskapet, og som fremmer innovasjon og konkurransekraft.

Les mer

Onsagers IP-sjekk®

Vi tilbyr en overordnet IP-sjekk som tar for seg verdikjeden i din virksomhet. Vi gir deg status på dagens IP-situasjon og en anbefaling om videre IP-strategi.

Les mer

Verktøy

Onsagers tilbyr tilgang til verktøy som er utviklet for å gjøre IP-hverdagen litt enklere. Nedenfor finner du også en rekke nyttige linker relater til IP.

Les mer