Juridiske tjenester

Vår forretningsorienterte tilnærming til IP gir klare kommersielle fordeler og konkurransefortrinn til våre klienter.

Vi vurderer alltid loven basert på virksomhetens fokus. Ved å gjøre dette, og kombinere IP med riktig juridisk rammeverk, leverer vi muligheter, fordeler og fremtidig sikkerhet til klienter.


Våre juridiske team har lang erfaring med lisensiering og alle former for avtaler som dekker FoU-samarbeid/joint ventures og distribusjon. Utnyttelse av IP gjennom lisensiering skaper ofte konflikt. Det er et komplekst skjæringspunkt mellom jus og teknologi, men Onsagers’ teknologi- jus team utmerker seg på dette området, der våre advokater jobber tett sammen med våre patenteksperter.


Våre advokater er eksperter på forhandlinger, rettssaker og håndhevelse, som dekker hele spekteret av immaterielle rettigheter og markedsføringsrett. Våre advokater representerer jevnlig klienter overfor domstolene, forvaltningsdomstolene og forvaltningsmyndighetene.

Samarbeidet mellom patentrådgiver og klient er nå underlagt samme vern som norske advokater har

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende prat om juridiske tjenester.