Forsikring

Gjennom vår partner IF tilbyr vi en patent- og enerettsforsikring som dekker både rettshjelp og det rettslige erstatningsansvaret ved eventuelle tvister.

Bestill på IF.no

De fleste virksomheter forsikrer sine fysiske verdier, som lokaler, IT-utstyr og maskiner, men glemmer å forsikre de immaterielle verdiene. Med en forsikring som dekker kostnader knyttet til rettstvister, slipper du å sitte igjen med det økonomiske ansvaret.

For mange bedrifter er immaterielle verdier et svært viktig konkurransefortrinn, og i den daglige driften kan du få behov for å stanse ulovlig bruk av ditt varemerke eller patent. Eller motsatt; beskytte bedriftens økonomi dersom andre retter erstatningskrav mot deg for brudd på deres rettighet.

Kontakt oss

Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å håndheve dine rettigheter og å bygge en solid IP-strategi.  

Det kan være en stor økonomisk belastning for bedriften å betale et erstatningskrav for brudd på en immateriell rettighet. I tillegg kan de juridiske kostnadene bli store dersom tvisten havner i retten. En patent- og enerettsforsikring fra IF dekker både rettshjelp og det rettslige erstatningsansvaret.

Dersom du ikke har økonomi til å forfølge saker der andre krenker dine rettigheter, vil verdien av for eksempel patenter og varemerker utvannes. Til slutt kan rettigheten bli verdiløs. Derfor er det viktig å håndheve rettighetene, gjerne forankret i en solid IP-strategi. For å sikre at du kan ta rettslige grep, uten at den økonomiske risikoen blir for stor, bør du være forsikret.

Fire gode grunner til å kjøpe patent- og enerettsforsikring

 1. Sikkerhet for selskapet
  Med en patent- og enerettsforsikring i ryggen kan dine immaterielle rettigheter i større grad fungere som en sikkerhet for eiere, ledelse og investorer. Disse vil være trygge på at rettighetene ikke vil miste sin verdi på grunn av manglende håndhevelse, og IP kan i større grad regnes som en reell verdi og sikkerhet i selskapet.
 2. Styrker din forhandlingssituasjon
  Skulle det oppstå en konflikt, vil motparten forstå at du er villig til å gå hele veien ettersom kostnadene dekkes av forsikringen. Dette gjør at du stiller med sterkere kort på hånden i en forhandlingssituasjon.
 3. Sikrer god kontantstrøm
  Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter, er det viktig å reagere raskt. Med en patent- og enerettsforsikring sørger du for at en konflikt eller rettssak ikke binder opp kapital som du skulle bruke til å skape vekst.
 4. Kan gi høyere pris ved lisensiering
  Dersom du ønsker å lisensiere ut rettighetene dine, vil en patent- og enerettsforsikring gi grunnlag for å ta en høyere pris. Forsikringen vil fungere som sikkerhet for lisenstakere om at IP-rettighetene vil håndheves og opprettholde sin styrke i markedet. Dette gjør lisensiering til et trygt valg for lisenstakerne.

Hva dekker patentforsikring og enerettsforsikring?

Patent- og enerettsforsikringen består av to deler:

 1. En rettshjelpsforsikring som dekker dine advokatutgifter dersom det oppstår en tvist knyttet til IP-rettigheter. Dette gjelder både om du aktivt må gå til sak for å stanse andres bruk av dine patenter og varemerker, eller om du blir anklaget for brudd på andres rettigheter.
 2. En ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvaret bedriften kan pådra seg som følge av et utilsiktet brudd på andres IP-rettigheter.

Eksempler på hva som dekkes av patentforsikring kan være:

 • Et reklamebyrå blir stevnet for retten etter å ha laget reklamemateriell som blant annet inneholder uautoriserte kopier av designet til Marius-genseren. Erstatningen til eier av Marius-designet er dekket av forsikringen.
 • En skifabrikant blir stevnet for retten av en konkurrent for brudd på patentert teknologi ved produksjon av fjellski. Erstatningen til skifabrikanten er dekket av forsikringen.

Bestill patent- og enerettsforsikring fra IF her

Kontakt oss

Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å håndheve dine rettigheter og å bygge en solid IP-strategi.