Kontaktinformasjon

Eirik Rødsand
Advokat / Partner

E-post: eirik.rodsand@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 14
Mob: (+47) 99 60 29 49

Oppsummering


Eirik er advokat og har jobbet med immaterielle verdier (IP) siden 1998. Han er hovedsakelig engasjert innen patent-, varemerke-, design- og markedsrett og er en svært erfaren og allsidig rådgiver.

Eirik har opparbeidet seg spesialkompetanse på å etablere og håndtere rettigheter, samt håndhevelse av IP-rettigheter, herunder saker om forfalskning og kopiering, opphavsrett, konfliktløsning, porteføljerevisjon, IP due diligence-evalueringer, midlertidig forføyning, tollbeslag og destruering av varer. I tillegg håndterer han lisensavtaler, arbeidskontrakter, fortrolighetsavtaler (NDA), samarbeidsavtaler og avtaler ved felles innovasjon.

Som advokat har Eirik prosedert saker vedrørende brudd på markedsføringsloven og saker om patent- og varemerkerettigheter for norske domstoler. Gjennom sitt internasjonale nettverk assisterer Eirik også klienter med å håndheve sine IP-rettigheter utenfor Norge.

Flere av Eiriks klienter er globale norske selskaper som eksporterer varer og tjenester, samt investerer og handler verden over. I et stadig økende globalt marked, er det viktig å sikre norske selskapers markedsadgang for deres varer og tjenester ved å eksempelvis registrere- og lisensiere IP-rettigheter samt utføre handlingsromsanalyser (FTO).

Spesialområdene til Eirik er: havbruk og fiskeri, olje og gass, bygg og anlegg, elkraft og elektronikk samt mekanisk industri. Eirik har også jobbet lenge med sports- og fritidsbransjen.

I arbeidet med å sikre klienters rettigheter til teknologi og kjennetegn, håndterer han bedrifters adgang til arbeidstakeroppfinnelser og har utstrakt erfaring i å utarbeide avtaler om lisensiering og håndtering av rettigheter til immaterielle verdier. Eirik har tidligere vært en del av den norske meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser, og er spesialist på området.

Eirik har dybdekunnskap om internasjonal IP-lovgivning, da han tidligere var norsk delegat i lovkomiteen i den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO). Han var også norsk delegat og jobbet med patentlovgivning i Verdensorganisasjonen for immateriell rett (WIPO), i tillegg var han norsk delegat i det nordiske samarbeidsutvalget om koordinering av felles nordisk patentlovgivning. Hans kunnskap om internasjonal IP-lovgivning er spesielt viktig i arbeidet for norsk næringsliv med internasjonal IP- og -forretningsstrategi. Eirik er også en ettertraktet foredragsholder.

Eirik Rødsand er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2007.

Arbeidserfaring


2007 – d.d.: Onsagers AS, Advokat / Partner

1998 – 2007: Patentstyret (NIPO), Juridisk rådgiver

Utdannelse


1991 – 1997: Universitetet i Oslo (UiO), Cand Jur.

Anbefaling


Managing IP – IP Stars

Medlemskap


Den Norske Advokatforening
NIR
INTA
LES
NPF