Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som har i oppdrag å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i Agder-regionen.

Tilbake til alle partnere

Innoventus Sør er en non-profit-aktør, Siva-inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Visjonen er å være en motor for morgendagens verdiskapning og å bistå gründere, næringsliv, akademiske-/forskningsmiljø og offentlig etater med å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Forretningsideen er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

Les mer om Innoventus Sør.

Anne Johnsen

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.