Brudeli skifter gir: Henter inn 15 millioner på bærekraftig innovasjon

Bilde av CTO og grunnlegger Geir Brudeli

Geir Brudeli, CTO & grunnlegger. Foto: Brudeli Green Mobility AS, Børge Solem.

Brudeli Green Mobility er et innovativt selskap som lager hybride girkasser (Brudeli Standalone Powerhybrid) for bærekraftig tungtransport. Girkassen er nylig patentert i EU og USA og har skapt oppmerksomhet med sine energibesparende løsninger. Såpass oppmerksomhet at den norske drivstoffkjempen Hexagon Composites investerer fem millioner kroner i Brudeli Green Mobility. Samtidig kjøper girkasse-spesialistene Leax seg ytterligere opp på eiersiden med tre millioner. Tidligere har Geir Brudeli, gjennom Brudeli Tech, også solgt teknologi til japanske Yamaha. Hvordan er sånt mulig? Fra lille Hokksund?

Det børsnoterte norske selskapet Hexagon Composites investerer fem millioner kroner i Brudeli Green Mobility. Hexagon er en ledende, global produsent av rent drivstoff-løsninger for kommersielle kjøretøy.

Sammen med mindre og noen eksisterende investorer, ga hele emisjonen totalt femten millioner kroner i økt aksjekapital og verdsetter dermed Brudeli til 128 millioner kroner.

«Med den bakgrunnen og kompetansen Hexagon har, blir de en viktig partner for Brudeli i tillegg til Leax. Vi er attraktive som partner fordi vi også representerer betydelige verdier og teknologi som bidrar til det grønne skiftet, sier Geir Brudeli, CTO i Brudeli Green Mobility.

«Brudeli har utviklet svært spennende teknologi. Vi er overbevist om at hybride løsninger vil spille en rolle i kommersiell tungtransport i fremtiden og vi ønsker å bidra aktivt for å ta dette til markedet», sier Eric Bippus, EVP Sales & Systems Development i Hexagon Agility.

Svenske Leax Group, som allerede var inne på eiersiden i Brudeli, investerer ytterligere 3 millioner kroner i emisjonen.

«Som langsiktig investor i Brudeli ønsker vi Hexagon velkommen som samarbeidspartner. Behovet for innovative løsninger for de-karbonisering har aldri vært større, og vi er sikre på at innovatørene i Brudeli-teamet vil fortsette å levere banebrytende teknologi», uttaler Tony Nicol, CEO i Leax Group AB.

Brudeli Standalone Powerhybrid (SAPH) og bærekraftig innovasjon

Brudeli peker spesielt på den nye hybride girkassen, som er patentert i EU og USA med Onsagers som IP-rådgivere. Girkassen gjør at lastebilene kan kjøre 80% elektrisk og 20% med annet drivstoff. Dette gir langt lavere utslipp enn med løsninger som er i bruk i dag og gjør at lastebiler kan kjøre på elektrisitet i nullutslippssoner.

Det revolusjonerende med Brudeli SAPH ligger i at den lar de tunge kjøretøyene bruke en kombinasjon av ulike energikilder, i stedet for å veksle mellom dem. Brudeli Standalone Powerhybrid sørger for optimal kombinasjon, hvilket gjør sjåførene sikre på at de kan nå helt fram til destinasjonen eller en fylle- og ladestasjon.

Behovet for store batterier blir også redusert med Brudeli SAPH, hvilket reduserer vekten på kjøretøyet og dermed energibehovet.

Sagt på en annen måte:

Innovasjonen gjør det mulig for drivverket å enkelt bytte mellom seriell og parallell hybridmodus, hvilket eliminerer tap av kraft under skifte av gir.

I motsetning til tradisjonelle helelektriske (BEV) eller dieseldrevne (ICE) lastebiler, tilbyr Brudeli SAPH uovertruffen fleksibilitet i drivstoff og rekkevidde. Dette gir betydelige kostnadsfordeler i tillegg til lavere klimagassutslipp.

Brudelis separate, innovative girkasse gir bærekraftig drift

Langtransport på vei står for en betydelig del av det totale globale energiforbruket og dermed klimagassutslippene. Derfor er det stor etterspørsel etter løsninger som reduserer disse utslippene.

Brudeli Standalone Powerhybrid monteres på lastebilens drivlinje som en separat enhet (se figuren nedenfor), men med forbindelse med den eksisterende girkassen. Etter hvert kommer en fullintegrert versjon.

SAPH-til-artikkel

Innovativ og bærekraftig: Brudeli Standalone Powerhybrid

Samarbeidet med Onsagers var viktig

Geir Brudeli forteller at det har vært avgjørende for selskapet å samarbeide med Onsagers for å sikre patentet på den bærekraftige innovasjonen og for å kunne bruke IP til å tiltrekke seg investorer:

«Det har vært et fantastisk samarbeid med Onsagers og Geir Langli. Jeg har brukt Onsagers i tjue år til IP-relatert arbeid og beskyttelse, som patentering og varemerkebeskyttelse. Det er slik beskyttelse som gir oss forretningsmuligheter. Dette er helt vesentlig både for tidlig fase-investorer (angel investors) og for neste steg, som er venture-kapital-miljøet. Det gir en ryddighet i dialogen med samarbeidspartnere og investorer. På den måten skaper man en kommersiell posisjon gjennom IP. Et systematisk arbeid med dette gir en troverdighet overfor investorer selv når man sitter på et lite kontor i Hokksund.», sier Geir Brudeli, og fortsetter:

«En fordel med Onsagers er den spesielle kombinasjonen av juridisk og teknisk kompetanse, men også evnen de har til å bringe patentutvikling og annen IP-beskyttelse opp på et strategisk nivå. Kommersielt sett handler det om å synliggjøre verdiene som ligger i de immaterielle eiendelene, enten det er patenterbar teknologi eller varemerker eller andre IP-verktøy».

Bærekraftig innovasjon solgt til Japan fra Hokksund

Som gruppe har teamet i Brudeli Green Mobility satt 26 patenter til verden. I 2018 solgte Geir Brudeli, gjennom selskapet Brudeli Tech, patentert teknologi til Yamaha for bruk i trehjuls-motorsykler, selv om man kanskje ikke skulle tro at Hokksund engang var på kartet for japanere.

– Jeg er Hokksund-patriot. Med støtte i teknologi-clusteret vi finner i regionen, er det ingen grunn til at det ikke skal skje innovasjon på høyt, internasjonalt nivå også her.

Spesielt innenfor tunge lastebiler, der vi har en unik posisjon gjennom Kongsberg-miljøet, sier Geir Brudeli.

Sammen om bærekraftig innovasjon

Partnerskap og samarbeid er viktig for Brudeli. Det er inngått et partnerskap med nederlandske Emoss Mobile Systems BV. Deres ekspertise ligger i elektrifisering av lettere og tyngre kjøretøyer. I den lille svenske byen Køping (Sveriges girkasse-hovedstad) fant Brudeli Leax Group AB, som både er samarbeidspartner og investor med komplementær og høy-relevant kompetanse for Brudeli.

Så hva er suksessfaktorene som får store spillere på verdensmarkedet til å samarbeide med en Hokksund-basert bedrift på girkasser for lastebil?

Noen av faktorene er:

  1. Løsninger som reduserer utslipp og samtidig dekker alle transportbehov behøves
  2. Redusert batteristørrelse i forhold til ren batteridrift (BEV)
  3. Plug-in-lading med strøm, som er billigere enn fossilt drivstoff
  4. Kan bygges på eksisterende lastebilplattformer
  5. Muliggjør redusert motorstørrelse

Nå bygger Brudeli Green Mobility første lastebil i Nederland sammen med tidligere omtalte Emoss. Denne skal være på veien i andre kvartal 2024. Dette er en type trekkvogn som står for store deler av markedet i Europa og potensialet er deretter. Målet er å ha Brudeli Standalone Powerhybrid installert i lastebilflåter, med regulær serieproduksjon i 2027. Slik lager man verdensledende industri – sammen med Onsagers – fra Hokksund!

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-sjekk™