Artikkel

Longship investerer i Onsagers

Longship har inngått avtale om å erverve 60% av aksjene i Onsagers AS. Investeringen gjøres fra Longship Fund III, og etablerer et partnerskap mellom Longship, dagens partnere og øvrige ansatte i Onsagers. Ansatte vil eie 40% av aksjene etter transaksjonen.  

Onsagers er klar markedsleder i det Norske IP markedet og driver virksomhet fra kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen samt Sverige, Tyskland og UK. Ambisjonen er å ytterligere forsterke denne posisjonen og skape et ledende nordisk IP rådgivningsselskap med en sterk tilstedeværelse i Europa for øvrig.  Med Longship som ny medeier står Onsagers enda bedre rustet til å fortsette å investere i mennesker, løsninger og systemer for å bli et fremtidsrettet selskap for nasjonale og internasjonale kunder, hvor tradisjonen med faglig styrke og integritet videreføres.

«Vi er imponert over Onsagers og ser frem til å støtte dem som en finansiell og strategisk partner i deres reise mot å bli en enda sterkere internasjonal aktør,» sier Bernt Østhus, partner i Longship. «En sentral faktor bak Onsagers’ suksess er det imponerende kaliberet dets medarbeidere holder, som gjør selskapet i stand til å være en helhetlig rådgiver i alle spørsmål relatert til patenter, varemerker og andre immaterielle verdier.  Vi ønsker å videreføre og styrke denne konkurransefordelen gjennom vårt eierskap sammen med øvrige eiere og ansatte. Det er allerede hard konkurranse om å få bli en del av Onsagers og vi ønsker stadig de beste talentene i bransjen velkomne.»

Daglig leder i Onsagers, Morten Hatlem, deler denne visjonen: «Vi er glade for at Longship går inn som vår partner for å støtte vår videre satsning. Vårt fokus vil fortsatt være våre kunder, og vår høyeste prioritet vil alltid være å levere helhetlig IP-rådgivning av ypperste kvalitet. Etter en god utvikling de siste årene er det gledelig for Onsagers å få med en partner som er så solid og erfaren som Longship. Vi har også lært vår nye partner å kjenne som engasjert og interessert i vår videre utvikling.»

«Vår felles ambisjon er at Onsagers skal fortsette å være ‘the place to be’ for de beste IP-rådgivere og med Longship som medeier åpner vi opp for bredere eierskap blant ansatte som gjør oss til en enda mer attraktiv arbeidsplass,» tilføyer styreleder i Onsagers, Harald Reigstad.

Om Onsagers

Onsagers AS er et ledende IP-rådgivningsselskap med nesten 100 ansatte. Onsagers leverer tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden og tar alltid utgangspunkt i kundens målsettinger, forutsetninger og forretningsstrategi.

Med bred erfaring fra næringslivet og ulike bransjer kombinerer våre rådgivere solid teknisk innsikt med ledende juridisk kompetanse. Rådgiverne i Onsagers jobber i bransjeteam der de får anledning til å dyrke og videreutvikle sine individuelle spesialområder. Dette gjør at vi forstår kundens utgangspunkt, teknologi, og miljøet de opererer i, og gir oss dyp innsikt i den komplekse teknologiske og juridiske utviklingen som vil drive fremtidens næringsliv.

Gjennom snart 80 år har Onsagers knyttet til seg noen av de beste IP-miljøene i verden og bistår i dag kunder over store deler av verden.

Om Longship

Longship er et norsk privat equity-fond som ble etablert av en gruppe erfarne investorer i 2015. Longship investerer i selskaper med signifikant vekstpotensial i det norske SME-markedet. Teamet består av 12 ansatte, alle med investeringsansvar. Longship forvalter NOK 5.2 milliarder på tvers av tre fond. Onsagers AS vil bli den andre investeringen i Longship Fund III.

www.longship.no