Whitepaper

Mal for konfidensialitetsavtale – NDA

Onsagers-I23-09-Magazine-Mockup

Last ned mal for NDA – Konfidensialitetsavtale

Alle som innoverer og finner opp nye tekniske løsninger vil på et tidspunkt trenge å kommunisere ideen sin til andre, som oftest enten til potensielle investorer eller samarbeidspartnere.

En fortrolighetsavtale (NDA) er ment å beskytte oppfinneren ved å definere visse opplysninger som fortrolige, og på den måten beskytte oppfinnelsen eller det sensitive innholdet fra å gjøres kjent.

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til malen.