Fra 1. januar 2015 ble det mulig å levere alle patentsøknader på engelsk i Norge. Man sparer kostnader og kan fokusere mer på IP-strategien, sier Lars-Fredrik Urang, leder for patentavdelingen i Onsagers.
3397
En god IP-strategi kan fungere som et svært effektivt verktøy for å nå selskapets målsetting – i alle fall på lang sikt, forteller Trond Ramsvik.
3072
På én generasjon har Kina blitt en ledende kraft innen innovasjon. Kina har en bevisst IP-strategi og er i førersetet på publisering av nye patenter.
2242
Å utforme en patentsøknad er en nitidig prosess. En god patentsøknad må inneholde et godt gjennomtenkt kravsett for å gi solide rettigheter.
2576
Kravene til å få godkjent et patent er at ideen er ny, men den må også være oppfinnerisk. Det er opp til "en fagmann" å vurdere om løsningen er oppfinnerisk (ikke åpenbar).
2307
I dagens kunnskapsbedrifter kan forretningshemmeligheter og know-how representere betydelige verdier.
2531
Man ser ofte produkter merket med ordene "patent pending". Noen ganger kan dette være hensiktsmessig – men i mange tilfeller er ulempene større enn fordelene.
3465
bolger