Laerdal Medical AS er verdensledende med sitt livredningsutstyr, og bruker patent- og designbeskyttelse for å bekjempe helseskadelige kopier.
5783
Fiskeri- og havbruksnæringen trenger å ta eierskap til egne kommersielle fordeler for å kunne ta ansvar for verdiskapningen etter oljen.
2791
1 ny filial, 5 nyansatte spesialister, 70 år, 281 cm snø, 12 000 bønder, 24 000 bedrifter og over 1 000 000 visninger på YouTube.
2459
2
Med en ny type pumpe til et skip. Skal du da patentbeskytte "et skip med en pumpe", eller "en pumpe på et skip?" Svaret bestemmer patentkvaliteten.
2292
Med et fagmiljø bestående av Norges fremste patentrådgivere som sikrer patentrettigheter i over 120 jurisdiksjoner i verden, delte vi nylig våre erfaringer med patentmyndigheter fra 11 ulike land.
2205
Møbel- og interiørbransjens høye målsetninger krever en langt mer aktiv tilnærming til immaterielle rettigheter (IP).
1881
Filmtjenesten Popcorn Time har blitt sagt å være lovlig, men stemmer det? Vår tilnærming med både juss og teknikk finner svaret.
5235
Norsk ferdigvareindustri har ingen naturgitte fortrinn, og konkurransekraften er bygd på erfaring og hardt arbeid. Nå lanseres 4 programmer fra Norsk Industri som skal øke konkurransekraften.
2433
Onsagers er valgt til NHOs IP-partner for patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Avtalen skal bidra til et kunnskapsløft og økt konkurransekraft for NHOs medlemmer.
8159
Manglede regelverk og kontroll på miljø, næringsmidler og legemidler er vanlige utfordringer for selskaper i havbruksnæringen som vil etablere seg i utlandet. Tar man med seg dyrekjøpte erfaringer fra for eksempel Chile, kan etablering av…
2555
Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.
2662
Når rettigheter skal etableres i internasjonale markeder med varierende holdninger og kultur for korrupsjon, er det viktig å ha et avklart forhold til compliance.
1874
bolger