«Legger du ut for billettene? Så vippser jeg deg penger». Er det egentlig så lurt å markedsføre sitt varemerke som et verb på denne måten?
2140
Har Socialdemokraterna gjennom å få registret NORDISKA MODELLEN som varemerke i Sverige oppnådd monopol på begrepet «Den nordiska modellen» og ideologien bak?
2017
Et selskap som har forstått betydningen av en bevisst varemerkestrategi, er Small Nordic AS, noe som er blitt lagt merke til også utenfor Norges grenser.
2138
Det er like viktig å beskytte sitt varemerke som å installere alarm – og det bør altså gjøres før ulykken er ute. Det motsatte har mange smertelig erfart.
3814
1
Je suis Charlie er det siste av flere eksempler på varemerkesøknader som inngis i kjølvannet av tragiske hendelser. Ville merket latt seg registrere i Norge?
2143
Når man tar et bilde, hvem eier bildet? Ellen DeGeneres og en PR-kåt ape gir oss en pekepinn på at det ikke alltid holder å trykke på knappen.
2467
Hva gjør du når varemerket ditt kommer i ordboka som en generisk beskrivelse, og konkurrentene kan begynne å bruke det i sin markedsføring?
4133
Produktetterligninger innebærer mye mer enn piratkopierte vesker fra Syden. Hva gjør du når du blir etterlignet?
2417
Å «google» noe er blitt et vanlig uttrykk. Betyr det at varemerket GOOGLE er degenerert? Det måtte en domstol i USA ta stilling til.
2259
Sitter du i møte, på toget eller på flyet? Nå har du tilgang på alle verdens varemerker via Onsagers' nye varemerke-APP, raskt og enkelt.
1680
bolger