Patentforsikring – dekning ved tvister

Forsikring som dekker kostnader knyttet til rettstvister?

Med rettigheter kan man komme i rettstvister og man risikerer å sitte igjen med det rettslige erstatningsansvaret. Med patentforsikring fra IF dekkes rettshjelp og det rettslige erstatningsansvaret i forbindelse med tvister rundt bruk av immaterielle rettigheter som patenter, varemerker og opphavsrettigheter.

Patentforsikring

Patent- og enerettsforsikringen (IPR) dekker rettshjelp og det rettslige erstatningsansvaret i forbindelse med tvister. Den består av rettshjelpsforsikring som dekker advokatutgiftene og ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret.

Varemerke- og patentinngrep

Dersom noen krenker dine rettigheter, er det viktig å reagere raskt. Ofte løses konflikter gjennom forhandlinger, andre ganger er det bedre å klage til de rette offentlige instansene.

Kundeprat

Våre kunder forteller hvilken betydning IP har hatt for deres suksess.

Beskyttelse mot livsfarlige kopier

Laerdal Medical AS er verdensledende med sitt livredningsutstyr, og bruker patent- og designbeskyttelse for å bekjempe helseskadelige kopier.

Tema

Dette er aktuelle artikler som vi tror kan være interessante for deg.

Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter er det viktig å reagere raskt. Aktiv bruk av IP-rettighetene gir mulighet for å skape større verdier for bedriften.
240
Bedrifter som driver teknologisk innovasjon har behov for å overvåke konkurrenter og marked. Det gjør det mulig å styre egen utvikling slik at man alltid skiller seg fra konkurrentene.
206
Designbeskyttelse gir deg enerett til å utnytte dine produkters design kommersielt. Måten produktet er utformet på kan være et viktig differensierende element som avgjør produktets suksess. Riktig vern hindrer andre i å kopiere ditt produkt.
246

Her treffer du oss

Onsagers deltar på mange ulike konferanser i løpet av året. Kanskje vi sees?

Thehub

Industrikonferansen 2019

Industrikonferansen 2019 er en av Norsk Industris viktigste møteplasser for næringslivsledere, politikere og samfunnsaktører.
102
green-tech

Eksportkonferansen 2019

Norge er på defensiven når det gjelder eksport. På årets Eksportkonferanse skal det diskuteres hvordan vi kan tette eksportgapet.
127

Kontakt oss i dag

Har du IP-problemstillinger du ønsker å diskutere med oss? Du er alltid velkommen til en uforpliktende fagprat.

bolger