Oppdrettsnæringa må styrke sin konkurransekraft!

NYHET: IP-sjekk for oppdrettsnæringa og tilknyttede leverandører

Oppdrettsnæringa har et stort naturgitt konkurransefortrinn med god tilgang til beskyttede lokasjoner med god vannkvalitet. Når oppdrett nå flyttes på land og til havs endres konkurransesituasjonen. Med Onsagers IP-sjekk kan næringen forberede seg på økt konkurranse, nye profittmodeller og markeder.

IP-sjekk Oppdrettsnæring

Ta vår gratis IP-sjekk

I Onsagers IP-sjekk kartlegger vi din bedrifts unike sammensetning av konkurransefortrinn og områder bedriften har viktige fordeler. Basert på bedriftens styrker vil du få en anbefaling på hvordan disse kan sikres og styrkes ytterligere ved hjelp av strategisk håndtering av immaterielle eiendeler (IP) og eventuell etablering av IPR (patent-, varemerke- og designbeskyttelse).

Kundeprat

Våre kunder forteller hvilken betydning IP har hatt for deres suksess.

Tema

Dette er aktuelle artikler som vi tror kan være interessante for deg.

En bedrifts prosesser og metoder kan være en avgjørende faktor for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Prosesser og metoder bør håndteres som et verdifullt aktivum i bedriften, og forvaltes både med dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnet, ikke minst nå som alt…
911
Med grunnlag i en oversikt over bedriftens immaterielle verdier, markedssituasjon og handlingsrom, utarbeides en IP-strategi som skal bidra med å sikre og styrke bedriftens konkurransesituasjon.
241
Alexander Osterwalder oppfordrer norsk næringsliv til kontinuerlig innovasjon i forretningsmodellen samt å fremme organisasjonskultur som systematisk jobber med å feile.
682
En god IP-strategi kan fungere som et svært effektivt verktøy for å nå selskapets målsetting – i alle fall på lang sikt, forteller Trond Ramsvik.
1597

Her treffer du oss

Onsagers deltar på mange ulike konferanser i løpet av året. Kanskje vi sees?

Pengedagen_1400

Den store pengedagen – NHO Agder

Book en gratis speed-date med Chris om sikring av dine ideer og varemerke på «Den Store Pengedagen» i Flekkefjord. Skal du skaffe investorer, hjelper det med IP-rettigheter i hånda. Start med en IP-sjekk!
199
Kristiansand_NHO

NHO Agder – årsmøte og årsdag

På årsdag og årsmøte i regi av Nelfo Sørlandet, EBA Agder og NHO Agder vil Onsagers fortelle mer om «Prosess og metode som konkurransefortrinn i industri 4.0»
143

Kontakt oss i dag

Har du IP-problemstillinger du ønsker å diskutere med oss? Du er alltid velkommen til en uforpliktende fagprat.

bolger