Linking IP to Business

Onsagers tillhandahåller tjänster och rådgivning genom hela den immateriella värdekedjan. Vi utgår alltid från ditt företags mål, antaganden och affärsstrategi.

Vi arbetar i branschteam, där våra rådgivare har möjlighet att odla och vidareutveckla sitt intresse inom olika specialistområden. Detta gör att vi kan förstå din teknik och den miljö företaget verkar i. Vi deltar ofta i evenemang och konferenser för att hålla oss uppdaterade.