NHO

NHO har en samarbeidsavtale med Onsagers som skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester.

Nå kan du ta direkte kontakt via våre portaler og benytte vår digitale IP-kartlegger.

Tilbake til alle partnere

De største verdiene i mange bedrifter i dag er de immaterielle verdiene. Bedrifter bruker allikevel mer ressurser på fysisk sikkerhet, fremfor å sikre sine immaterielle verdier (IP). NHO og Onsagers har derfor satt seg som mål å øke kunnskapsnivået blant norske bedrifter.

– Vi tror at langt flere hadde beskyttet sine immaterielle rettigheter bedre om de var klar over hvor skoen trykker. Gjennom en gratis IP-sjekk vil nok mange bedrifter erfare at de sitter på viktige verdier som det kan være grunn til å sikre på en bedre måte enn det gjøres i dag.

Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør for næringsjus i NHO

Ta direkte kontakt og prøv en av våre tre digitale portaler:

Onsagers IP-sjekk ™

Som ledd i avtalen tilbyr NHO sammen med Onsagers en gratis kartleggingstjeneste, kalt Onsagers IP-sjekk™. Dette digitale verktøyet hjelper deg med å kartlegge immaterielle verdier i bedriften, og gir umiddelbare råd om hvordan verdiene bør sikres og forvaltes for å øke bedriftens konkurransekraft.

Dette får du med Onsagers IP-sjekk™

 • En IP-rapport med anbefaling og risikovurdering rundt bedriftens viktigste immaterielle verdier.
 • Oversikt over hvilke områder av din virksomhet du bør prioritere å iverksette IP-tiltak.
 • Et godt grunnlag for strategiske prosesser hvor forretning kobles med en IP-strategi.

Testen er gratis, tar kun få minutter og du kan bestille en detaljert gjennomgang av rapporten med en av våre IP-spesialister i etterkant.

Varemerkeportalen:

Varemerkeportalen er en portal hvor du kan ta direkte kontakt relatert til en spesifikk problemstilling knyttet til Varemerke;

Patentportalen

Patentportalen er en ny tjeneste som gjør det enklere å avklare om man kan ta patent på en teknisk løsning. Et patent er en stor og langsiktig investering. Før du investerer i en patentsøknad, bør du avklare om din tekniske løsning lar seg patentere og om et patent kan bli en god investering for bedriften. Dette får du om du tar vår patentvurdering:

 • En IP-rapport som oppsummerer vår profesjonelle vurdering av din tekniske løsning.
 • Et godt grunnlag for en patentsøknad, strategiske beslutninger og dialog med investorer og partnere.
 • Veiledning om veien videre, også der patentering ikke er vår anbefaling.

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Spesialiserte bransjemiljøer i Onsagers

Onsagers har egne bransjeteam som i stor grad speiler hvordan NHO er bygget opp med bransjeforeninger. Bransjeteamene i Onsagers består av både jurister og ingeniører med praktisk bransjeerfaring. Med slike team skaper man fremoverlente bransjemiljøer som får en god resonans med bedriftene de jobber med. NHO-medlemmenes utfordringer og behov skal bli godt ivaretatt av våre team.

Se våre bransjeteam

Nyttig juridisk rådgivning

Onsagers bistår med øvrig juridisk rådgivning knyttet til IPR;

 • Prosedyre/rettstvister: vi har erfaring fra alle rettsinstanser, inkludert Høyesterett
 • Lisensavtaler, rettighetsavtaler og kontrakter: dette inkluderer franchiseavtaler, avtaler om arbeidstakeroppfinnelser, samarbeidsavtaler, konsortsieavtaler og mer
 • Juridisk rådgivning i oppstart og scale-up fasen
 • Kommersiell strategi (IP-strategi) knyttet til bedriftens immaterielle verdier
 • Juridisk rådgivning knyttet til markedsføringsrett, opphavsrett og andre tilgrensende områder

Oppsummert Onsagers medlemsfordeler:

 • Gode rabatter på Onsagers faste priser
 • Gratis IP-sjekk av din bedrift eller prosjekt for å identifisere mulige immaterielle verdier
 • Gratis første møte med Onsagers
 • Standard IPR-kurs til meget gunstige priser
 • Nyttige digitale IP-portaler for økt tilgjengelighet

Ta kontakt med en våre konsulenter

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.