Partnere

NHO

NHO har en samarbeidsavtale med Onsagers som skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester.

Nå kan du ta direkte kontakt via våre portaler og benytte vår digitale IP-kartlegger.