Traineeopphold

For studenter tilbyr vi traineeopphold der du vil få interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.

Bilde av to ansatte

Vil du skape verdier av unike idéer?

Hos Onsagers vil du bidra til verdiskaping for fremtidsrettede, ambisiøse og innovative bedrifter.

Onsagers er eksperter på immaterielle rettigheter og er størst på IP rådgivning i Norge med 50 rådgivere som har juridisk og/ eller teknisk bakgrunn.

Onsagers leverer tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden. Vi tar alltid utgangspunkt i bedriftens målsettinger, forutsetninger og forretningsstrategi. Vi jobber i bransjeteam, der våre rådgivere får anledning til å videreutvikle sin interesse for ulike fagområder.

Hva gjør vi?

  • Vi hjelper våre kunder med å etablere og forvalte IP-rettigheter  
  • Vi bygger solide IP-strategier for innovative virksomheter 
  • Vi identifiserer og beskytter konkurransefortrinn
  • Vi bistår norske bedrifter med internasjonale ambisjoner 
  • Vi bidrar til grønn innovasjon

Vanligste bruk av IP rådgivere:

  • Beskyttelse av firmanavn,  produktnavn og tekniske løsninger
  • Forretningsavtaler knyttet til IP-rettigheter som Lisensavtaler, rettighetsavtaler mm
  • Kommersiell strategi (IP-strategi) knyttet til bedriftens immaterielle verdier.
  • Kostnadseffektiv og presis bruk av ressurser og IP
  • Få oversikt og kvalitetssikre eget handlingsrom

Ta kontakt: