Har du en logo du ønsker å beskytte?

Oppnå sterk kryssbeskyttelse i skjæringspunktet mellom varemerke og design.

Vi hjelper deg med å

  • beskytte et generisk navn ved å registrere en unik logo
  • unngå at din logo havner i konflikt eller risikerer å bli forvekslet med andre logoer
  • sikre enerett for din logo, uten av den er tilknyttet konkrete varer og tjenester

Kontakt oss, så hjelper vi deg videre

Å ta kontakt er gratis og uforpliktende.
Alle dine opplysninger behandles konfidensielt.

Har du andre spørsmål eller utfordringer vedrørende ditt varemerke?

Gå til varemerkeportal