Stormberg ble nylig utsatt for et rettighetstyveri: En fremmed aktør i utlandet skaffet seg eneretten til deres viktigste aktiva – varemerket STORMBERG

4. juni 2015

Piratkopier av merkevarer er et økende problem som omfatter alt fra jakker og vesker til elektronikk og medisiner. Ofte produseres kopiene i lavkostland, med tredjerangs materialer og underbetalt arbeidskraft. For å prøve å bremse den negative utviklingen lanserer myndighetene nå nettsiden velgekte.no, men hva blir konsekvensen av at produsenten av piratkopien har registrert originalprodusentens varemerke?

Det viser seg at aktører i flere lavkostland ikke bare selger kopier av dårligere kvalitet, men de har også begynt å registrere varemerkene til originalprodusentene. Dermed vil originalprodusentene bli presset til å kjøpe tilbake sitt eget varemerke hvis de skulle flytte sin produksjon til det aktuelle landet. I tillegg vil piratkopisten «rettmessig» kunne utnytte verdien til originalprodusentens varemerke.

Lykkelig slutt ingen selvfølge

Akkurat dette rammet nylig Stormberg – et ledende norsk selskap, og kunde hos Onsagers. Gjennom vårt internasjonale kontaktnett fant vi ut at varemerket «Stormberg of Norway» hadde blitt registrert uten Stormbergs samtykke.

Registreringen skjedde i Tyrkia, hvor Stormberg foreløpig ikke har etablert seg og derfor ikke etablert rettigheter. Vi reagerte raskt, og utfordret registreringen på bakgrunn av at det åpenbart var et brudd på god forretningsskikk. Vi fikk medhold, og den tyrkiske registreringen ble slettet – men et positivt utfall var på ingen måte gitt på forhånd.

Fra dette eksempelet kan vi trekke noen slutninger. Først og fremst viser det at kopinæringen i land som Kina og Tyrkia har begynt å bli mer avansert i sin virksomhet. De prøver seg nå på å ta eierskap til varene de kopierer ved å registrere tilhørende varemerker i land hvor merket ikke allerede er registrert.

En mer bevisst kopinæring

Dersom Stormberg of Norway hadde blitt stående som en registrering i Tyrkia, ville dette kunne hindret Stormberg i å starte import, produksjon eller salg av sine produkter i Tyrkia. De kunne risikert å betale dyrt for å kjøpe tilbake retten til eget varemerke.

Stormberg har dessuten en positiv miljøprofil og er opptatt av å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet. De er medlem av Initiativ for Etisk Handel og fører kontroll med hvordan produksjonen foregår i Kina. I tillegg går en del av Stormbergs overskudd til humanitære og samfunnsmessige prosjekter for barn i en vanskelig livssituasjon. Du kjøper ikke bare en Stormberg-jakke, men en merkevare som står for ulike miljø- og samfunnsmessige verdier.

Vi antar at vedkommende som registrerte varemerket Stormberg of Norway ville ha solgt og produsert klær av dårligere kvalitet og uten å følge Stormbergs nevnte miljø- og samfunnsprofil. Det er klart at dette kan skade det gode renomméet som Stormberg har bygget opp, og redusere Stormbergs goodwill.

Praksisen brer om seg

Tidligere har særlig Kina vært kjent for å ha aktører som registrerer andres varemerker og således sette opp hinder for import og produksjon av originale varer. Nå ser det ut til at dette også er en voksende trend i Tyrkia, som også er et lavkostland for produksjon av ulike produkter. Vi har flere kunder som har opplevd dette.

Vårt råd er derfor å ha en bevisst offensiv og defensiv varemerkestrategi, blant annet for hvor man skal og bør registrere varemerke sitt. En varemerkeregistrering er langt rimeligere og gir en bedre og sikrere forutberegnelighet enn dersom man må ta konflikten i ettertid. Sistnevnte kan bli kostbart og resultatet er ikke gitt.

Ingen ønsker å se sitt eget varemerke på andres produkter, og dermed få med en gratispassasjer på all goodwill som er lagt ned i eget varemerke.

Et samarbeid om teknologi og IP

Ulrikke Asbøll er kundeansvarlig for Stormberg. Hun er advokat og har mange års erfaring med å gi juridiske- og strategiske råd innen immaterielle rettigheter (IPR), herunder patent, varemerke og design. Med sin juridiske spesialkompetanse, har Ulrikke i prosjektsamarbeidet med spesialistene i Stormberg, utviklet en IP-strategi som inneholder blant annet flere patenter.

Ulrikke Asbøll
Advokat
Bistår med det juridiske i hele IP-livsløpet, fra ideen til håndhevelse. Med utstrakt prosedyreerfaring innen erstatningsrett, er særlig god på tvister og forhandlinger.

Vil du vite mer om hvordan du kan sikre og forsterke din bedrifts konkurransefortrinn?