Ved å patentere sin unike foredlingsprosess, har norske Kebony blitt løftet frem som et miljøteknologiselskap i verdensklasse.

22. januar 2016
Norske Kebony har utviklet og patentert en miljøteknologi som gir oss et bærekraftig alternativ til ettertraktede tropiske tresorter som teak og mahogni. Den patenterte fremstillingsprosessen oppgraderer egenskapene til rimelige og globalt tilgjengelige treslag som­­­ lønn og furu til å tilsvare bestandig tropisk hardtre. Selve foredlingsprosessen er 100 % miljøvennlig hvor impregneringsmaterialet kommer fra jordbruksavfall.

Nesten all avskoging starter med hogst av verdifulle tresorter

Tropisk hardtre som teak, balsa og mahogni har vært et ettertraktet materiale å bruke til møbler, gulv og utendørs bruk på grunn av sin hardhet, hold og dimensjonale stabilitet. Avskoging har blitt en stor utfordring og årsaken til økt CO2-utslipp. Etterspørselen etter «hardtre» er ikke på langt nær den viktigste årsaken til avskoging. Rydding av land for landbruk og samling av ved til brendsel er hovedårsaken. Det lukrative markedet for «hardtre» gir derimot et ekstra incentiv for trefellerne til å begi seg inn på tidligere urørt skog. Skogen spiller en sentral rolle i karbonsyklusen. Når trær kuttes ned, ikke bare slutter de å forbrenne CO2, men de frigjør drivhusgasser når deres biomasse brytes ned og organisk materiale oksideres. Avskoging står for minst 12% av menneskeskapt Co2-utslipp, den nest største kilden etter fossil forbrenning. For mange U-land i tropisk strøk er avskoging den største årsaken til økt CO2 i atmosfæren. Redusert uttak av tropisk hardtre, som teak og Mahogni, vil være viktige drivere for U-landenes innfrielse av sine miljøforpliktelser.

Kundeinformasjon

Kabony logo_h
Kebony AS er et norsk selskap som er en ledende merkevare og teknologibedrift innen treindustri. Tuftet på en patentert tremodifiseringsteknologi leverer Kebony et tremateriale av overlegen kvalitet som er både miljøvennlig og kostnadseffektivt. Kebony®-teknologien endrer permanent bærekraftige tresorter som furu og gir det egenskaper tilsvarende, og i noen tilfeller overlegent, eksklusivt tropisk tre. Les mer på Kebony.no
Kebony_vidda

5 grunner til at Kebony lykkes med å bli et teknologiselskap i verdensklasse

Kebony har fra dag én sett på seg selv som et teknologiselskap og har hatt et tett samarbeid med Skogforsk på Ås. De la derfor tidlig opp løpet for å ta eierskap til sin unike foredlingsprosess med en langsiktig IP-strategi i bunn. Sett tilbake har IP-strategien til Kebony gitt dem gode forutsetninger for å lykkes. Her er de 5 viktigste, i følge teknisk sjef i Kebony, Per Brynildsen:
  1. IP hjalp Kebony å skaffe finansiering – det har vært en forutsetning fra potensielle investorer og bidrag fra myndighetene at teknologien de investerer i var sikret med patenter og varemerkebeskyttelse. Med det formelle eierskapet på plass ble jobben med å skaffe penger betydelig enklere.
  2. IP lot Kebony bygge en sterk organisasjon – ved å kategoriseres som et teknologiselskap ble det enklere å rekruttere fra øverste hylle.
  3. IP sikret distributører og partnere – for å kunne bygge opp en salgsorganisasjon internasjonalt, har det vært helt avgjørende å kunne dokumentere enerett på sin teknologi. Dette gir en sikkerhet og langsiktighet som distributører og partnere krever.
  4. IP har gitt rom for vekst – når Kebony har beskyttet sin teknologi, har dette gitt rom for å holde på sine marginer samt ressurser til å investere i merkevarebygging.
  5. IP-strategi er en bærekraftig vekststrategi – ved å ha en klar IP-strategi har selskapet kunnet etablere seg på patentene sine, bevart know-how og bygget et sterkt løp på varemerket, som tross alt vi bli den viktigste immaterielle verdien på sikt.

Vind i seilene med patentert miljøteknologi

Med en klar miljøfordel knyttet til avskoging og CO2-utslipp, har Kebony kunnet ri på en miljøbølge ut i verden. Den patenterte miljøteknologien har mottatt en rekke internasjonale priser og fått mye positiv medieomtale, ikke minst fordi Kebony tilbyr et bærekraftig alternativ til tropisk og tradisjonelt impregnert trevirke. Kebony har fire ganger kommet på Global Cleantech top 100 og har fått Deloittes Fast 50 Award for den imponerende salgsveksten over flere år. World Economic Forum har også kåret Kebony til Technology Pioneer i 2014, og av CNBC til en av Europas tjue mest kreative bedrifter.

Et samarbeid om teknologiutnyttelse

Dorte Lajer og Anette Hauger er kundeansvarlig for Kebony og har bakgrunn i kjemi og uorganisk kjemi. Med deres kompetanse, som omfatter prosesskjemi, materialvitenskap, treforedling og organisk kjemi, har de i prosjektarbeidet med spesialistene i Kebony utviklet en IP-strategi som inneholder blant annet flere patenter.

Dorte Lajer
Siv.ing. - Kjemi
Siv.ing. i uorganisk kjemi med kunnskap om prosesskjemi, gjødsel, katalyse, materialvitenskap, miljøteknologi, solceller, olje- og gassteknologi, mekanikk i kjemisk industri m.m.
Anette Hauger
Cand.scient. - uorganisk Kjemi
Utdannet innen uorganisk kjemi med kunnskap om metaller og materialkjemi, keramisk materialvitenskap, kjemiteknikk, funksjonelle materialer, brenselceller og solceller m.m.

Fra teknologi til merkevare og know-how

Kebony har immaterielle verdier (IP) som omfatter både know-how, merkevarer og patenter. Merkevarene begynner å bli mer og mer viktig etter som patentene begynner å bli eldre. Det har vært viktig å ikke hvile på laurbærene når man har oppnådd en enerett på sin teknologi. Da må man samtidig starte et parallelt spor med å sikre sine immaterielle rettigheter til varemerket, og bygge det opp til en sterk merkevare. Neste steg når patentene begynner å bli eldre, vil være å kapitalisere på en sterk merkevare. Dette arbeidet har vi fullt fokus på. En strek merkevare er snart Kebonys viktigste verdi. Det er i tillegg store verdier i bedriftens know-how som bevisst vernes og inkluderes i Kebonys IP-strategi.

Tjene penger på teknologien

På 90-tallet eksisterte det flere miljøer som jobbet med teknologi for å gjøre treverk hardere og mer bestandig. Kebony ville utnytte denne teknologien til å skape en helt ny måte å «foredle» vanlige tresorter på. De opprinnelige ideene og oppfinnerne bak Kebonys patenter kommer fra forskningsmiljøer i Canada og Sverige. Ballen begynte for alvor å rulle når man samlet denne kunnskapen hos Skogforsk på Ås i Østfold. Det ble etablert et selskap, søkt om patenter, og jobben med å skaffe investorer startet.

Videre internasjonal vekst og markedsføring

Kebony har levert en gjennomsnittlig vekst på 30 % i omsetning de siste fem årene. Nå jobbes det med å sikre at de kan fortsette å tilfredsstille etterspørselen ved å bygge ny fabrikk i Belgia. Det viktigste, i tillegg til økt produksjon, blir å fortsette å bygge et sterk internasjonalt salgsapparat og en solid merkevare. Nå når Kebony har vært på utkikk etter å bygge en ny fabrikk i Europa, har myndighetene stått klare med åpne armer for å få etablert en bedrift i lokalsamfunnet som er fremtidsrettet og som er i kategorien miljøteknologi.

Anbefaler bevisst utforming og bruk av patent

Kebony hadde ikke kommet der de er i dag uten en bevisst IP-strategi med både patent- og varemerkebeskyttelse som effektive verktøy i sin forretningsstrategi. Per Brynildsen i Kebony har noen anbefalinger når det gjelder IP-strategi:
  1. Du må være smart og taktisk når du formulerer dine patenter. Det skal gi best mulig dekning, noe som også krever evnen til å forutse andre bruksområder og rammebetingelser.
  2. Vurder nøye om oppfinnelsen skal beskyttes eller hemmeligholdes som know-how. Ved å patentere, leverer man også en «oppskrift» på din idé som kan inspirere andre til å finne alternative løsninger. Vær derfor sikker på at et patent gir god nok dekning, eller om hemmeligholdelse vil være en alternativ IP-strategi.

Vil du vite mer om patent?

Trenger du råd om hvordan du ta patent på din teknologi?