Kundeprat Innovasjon

Patentert våpenbæresystem kan gi ny norsk eksportsuksess

I 2012 lanserte Eirik Andersen sin første jaktsekk, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release. Fire år etter tok politiet kontakt, og det åpnet et helt nytt marked for Vorn.

Ti år etter at han tok patent på ideen sin, og etter å ha solgt over 20 000 jaktsekker internasjonalt, er Eirik Andersen klar for å jakte i nye markeder. Nå er det politi, forsvar og den profesjonelle sikkerhetsbransjen som står for tur, og potensialet er enormt.

Les mer om den unike jaktsekken og historien bak patentet her.

Forrige gang vi snakket med Andersen, i 2016, så vi bare konturene av potensialet i ideen. Jaktsekken var godt mottatt i markedet og han var i ferd med å etablere internasjonale salgskanaler. Siden den gang har mye skjedd.

Vorn_jaktsekk_patent_proff_1500

Kunden

Vorn Defence

Vorn Defence ble etablert i 2016, basert på samme idé og patent som jaktsekken fra Vorn. Har utviklet sekker for skjult våpenbæring, i tett samarbeid med norsk politi.

Leverte sin første store kontrakt i januar 2019, og er i forhandlinger med 15 spesialavdelinger innen politi og forsvar verden over. Har lisensavtale på våpenbæresystemet Quick Rifle Release.

– Vi har lenge hatt fullt fokus på å bygge Vorn som merkevare blant de jaktglade, og har fått en svært god mottakelse, også internasjonalt. De siste årene har vi jobbet parallelt med å utvikle nye sekker, skreddersydd for politiet og forsvarets spesialavdelinger, forteller Andersen.

Vorn Defence har tatt Onsagers digitale IP-sjekk.
Se resultatene lenger nede.

DSC_6147-EvenFoto

Quick Rifle Release

Det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release (QRR) gjør at våpenet bæres tett på brukerens rygg og enkelt kan trekkes ut fra siden av sekken.

QRR-systemet er raskere og tryggere enn andre produkter på markedet, der våpenet normalt trekkes opp over brukerens hode, eller ved at sekken tas av ryggen.

Systemet finnes i dag i sekker tilpasset jegere, samt politi, forsvar og den profesjonelle sikkerhetsbransjen. Etter litt øvelse vil de fleste brukere kunne trekke våpenet i løpet av to sekunder.

Fra åpent til lukket våpenbæresystem

Ideen, som i utgangspunktet skulle gjøre at jegere kunne bære våpenet sitt trygt og behagelig på ryggen og samtidig være i posisjon på få sekunder, er blitt større. På samme måte som jegere må også politi, forsvar og sikkerhetspersonell ha rask tilgang til våpenet, om det skulle oppstå skarpe situasjoner.

– Etter at vi lanserte jaktsekken, ble vi kontaktet av politiet i Norge med spørsmål om vi kunne utvikle sekker tilpasset deres behov. Flere av de ansatte i politiet var ivrige jegere, og hadde tatt i bruk sekken privat. Nå ønsket de seg noe som fungerte like godt, også på jobben, forteller Andersen.

Vorn Equipment

Etablert i 2012, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release.

Har i dag solgt over 20 000 jaktsekker verden over, og selskapet har patent i markeder som USA, Canada, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Norge, Østerrike, Belgia, Danmark, Italia, Nederland, Polen, Spania og Sveits.

Ett møte ble til flere, og etter to års utvikling og med konkrete tilbakemeldinger fra politiet, hadde Andersen utviklet et system for skjult våpenbæring, basert på patentet Quick Rifle Release.

– Tanken om at våpenbæresystemet jeg hadde utviklet ville fungere godt også for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen hadde vært med meg lenge, og var også i tankene våre da vi søkte om patent tilbake i 2009. Men det var i dialog med ansatte i politiet det ble tydelig at det var et skjult system vi skulle utvikle, forteller Andersen.

Se hvordan de spesialutviklede sekkene for politi og forsvar fungerer:

Strever man med å få ut våpenet som jeger risikerer man bare å miste en elg, men for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen kan feil bli fatale.

Trygghet uten synlig våpen

I den opprinnelige jaktsekken er våpenet godt synlig, og fokus har vært på sikkerhet og brukervennlighet for jegeren. I møte med politiet kom det opp en viktig tilleggsdimensjon: Ofte skal sekkene benyttes av personell som er tungt bevæpnet – midt iblant oss, og gjerne der hvor det er store folkemengder. Da er det vel så viktig å ikke skape unødig frykt og engstelse.

– Nye tider og nytt trusselbilde har gitt politi, forsvar og sikkerhetsbransjen nye behov. Nå bevæpnes personell oftere enn før, men målet er alltid at våpenet ikke skal benyttes. Derfor var det et sterkt ønske om at våpenet kunne bæres skjult, sier han.

Med våpenet synlig kan situasjoner eskalere. Dette har vært et av argumentene mot at norsk politi skal bære våpen. Med skjult våpen i sekken løses deler av denne problematikken.  Samtidig var det viktig at våpenet kunne være klart i løpet av sekunder. Ved å ta i bruk det patenterte våpensystemet QRR utløses våpenet ved hjelp av en unik mekanisme.

– Vi måtte få med oss alle fordelene i jaktsekkene over i nye prototyper spesielt tilpasset det profesjonelle markedet. Strever man med å få ut våpenet som jeger risikerer man bare å miste en elg, men for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen kan feil bli fatale. Vi var nødt til å få samme gode og sikre funksjonalitet inn i et lukket system, forteller Andersen.

Les mer om enkelthet som produkt- og tjenestemodell i Vorn Defence sin IP-sjekk lenger nede.

En idé – to selskaper

To år med utvikling har gitt resultater. I dag tilbyr Vorn Defence tre modeller til det profesjonelle markedet, tilpasset alt fra MP7 til HK416. Og flere modeller er underveis.

– Med de nye sekkene, Thor 18, Thor 24 og Thor 32, kan brukerne nå bære våpen ute blant folk, uten at det vekker oppsikt. Men selv om våpenet bæres skjult, kan man fortsatt trekke våpen og være i posisjon på to sekunder, forklarer han.

Til tross for at behovet for sikkerhet og funksjonalitet er det samme for både jegere og profesjonelle, er de to markedene svært ulike. Derfor har Andersen valgt å gå for en modell med to sidestilte selskaper, Vorn Equipment og Vorn Defence, som dekker hvert sitt marked.

– Måten man selger og markedsfører på er svært ulik i de to segmentene, så selv om alle sekkene er bygget på samme grunnidé og samme patent, var det naturlig å skille de to satsningene. Patentet eies fortsatt av Vorn Equipment, som markedsfører og selger jaktsekkene, og lisensieres ut til Vorn Defence, forklarer han.

DSC_5232-EvenFoto
Målet er alltid at våpenet ikke skal benyttes. Derfor har det vært et sterkt ønske om at våpenet kan bæres skjult.

Testavtaler verden over

Vorn Defence ble stiftet i desember 2015. Våren 2018 deltok selskapet på to messer i Tyskland, Enforce Tac og IWA, og mottakelsen var overveldende.

– Vi opplevde en enorm interesse. På disse messene har deltakerne ofte et mandat til å lete etter konkrete produkter for sin organisasjon, og vi opplevde at mange var på jakt etter produkter for skjult bæring av våpen. Selv om det er mange som tilbyr produkter i dette segmentet, var det aldri vanskelig for oss å argumentere for at vårt produkt er helt unikt. Med konkurrerende produkter må man ofte ta av sekken for å få tilgang til våpenet, forteller Andersen.

Det ble knyttet mange kontakter i Tyskland, og 15 av disse har allerede resultert i testavtaler. Det betyr at det nå er 15 spesialavdelinger innen forsvar og politi rundt om i verden som tester Vorn sine sekker i sitt daglige arbeid.

– Fordelen med denne bransjen er at alle har samme grunnleggende behov, selv om bruken kan være noe ulik. Får vi gode tilbakemeldinger fra de som nå tester sekkene, vet vi at vi har et produkt som er interessant for langt flere, sier han.

Både Vorn Equipment og Vorn Defence har valgt å benytte en åpen innovasjonsmodell i sin produktutvikling. Ved å la nøkkelpersoner få tilgang til produktet på et tidlig stadium, har de skapt salgsinteresse hos og fått verdifulle tilbakemeldinger fra potensielle kunder.

Les mer om åpen innovasjon som nettverksmodell i Vorn Defence sin IP-sjekk lenger nede.

På samme måte som jegere må også politi, forsvar og sikkerhetspersonell ha rask tilgang til våpenet, om det skulle oppstå skarpe situasjoner.

Nye måter å selge på

Vorn sine sekker er nå til testing i operativ tjeneste i en rekke land. Og den første større kontrakten ble levert i januar 2019.

– Per i dag har vi fått en fot innenfor i Europa, USA og Australia. Ettersom vi jobber mot en bransje som er underlagt strenge retningslinjer fra eksempelvis UD, er vi svært opptatt av å ikke krysse noen etiske grenser. Vi retter oss primært mot NATO-land, og følger UDs retningslinjer for hvilke land vi ønsker å samarbeide med, forteller han.

– Hva tenker du om potensialet for sekkene i det internasjonale markedet?

– Potensialet er stort. Langt større enn det må være for at vi skal tørre å satse. Dette er en helt ny bransje for oss, og det er helt andre dimensjoner enn vi er vant til. I første omgang retter vi oss derfor til spesialavdelinger i politi og forsvar, for på denne måten å ha god kontroll på produksjon og levering, sier han.

IMG_8673
Det er viktig at våpenet kan være klart i løpet av sekunder. Våpenet utløses ved hjelp av en unik og patentert mekanisme.

– Dette er en helt annen måte å selge på enn vi er vant med for jaktsekkene, så vi lærer dette steg for steg. I politi- og forsvarssegmentet er tillit ekstremt viktig. Vi jobber derfor med å sikre at sekkene blir testet på en god måte. I tillegg er det en stor fordel å kunne si at systemet er patentert og at sekkene er utviklet i samarbeid med norsk politi, forteller han.

På sikt er målet å bygge en organisasjon som har mulighet til å gå inn i de store offentlige anbudene. Dette vil innebære nye og strengere krav til blant annet produksjons- og leveringssikkerhet, men også helt nye prosesser for informasjonsflyt og vern av immaterielle rettigheter.

Les mer om offentlig anbud som salgsmodell i Vorn Defence sin IP-sjekk lenger nede.

DSC_5497-EvenFoto
Alle fordelene i jaktsekkene er med over i de nye sekkene spesielt tilpasset det profesjonelle markedet.

Patentet har gitt Andersen ro til å utvikle produktet i sitt eget tempo, fremfor å måtte haste ut på markedet for å sikre markedsandeler. Han har bygget de to selskapene, Vorn Equipment og Vorn Defence, stein for stein.

Patent gir trygghet – og mulighet til å vokse

Helt siden søknaden om patent ble levert i 2009 har Onsagers vært en viktig støttespiller for Andersen. Det var i dialog med patentrådgiver Endre Woldstad i Onsagers at han først innså at ideen hans hadde et mye større potensial enn bare en jaktsekk.

– Det at vi tok patent på et våpenbæresystem, og ikke en sekk, har vært avgjørende for at vi nå har kunnet etablere Vorn Defence. Selv om patentet ikke betyr all verden i det daglige, så er det en trygghet når vi nå går inn i nye markeder, forteller Andersen.

Hos Onsagers fikk han hjelp til å tenke stort og mange år fremover. For en gründer med dårlig tid kan denne type sparring være uvurderlig.

– Jeg visste at jeg måtte beskytte ideen min på et tidlig tidspunkt, men så ikke rekkevidden av ideen der og da. Ofte vet man ikke hvordan patentet skal brukes til sjuende og sist, så det er veldig viktig å få hjelp til å løfte blikket, sier han.

IMAGE Copy

Patentbarhetsvurdering

Ta første steg mot patent med vår rapport

Et patent er en stor og langsiktig investering. Før du investerer i en patentsøknad, bør du avklare om din tekniske løsning lar seg patentere og om et patent kan bli en god investering for bedriften.

Knytte funksjonalitet til merkevare

– Ro til å drive innovasjon har vært avgjørende for vår suksess. Patentet fra 2009 er nå grunnsteinen i begge selskaper, og kan fortsatt spille en rolle i eventuelle fremtidige innovasjoner, sier han.

I dag er Vorn en liten og smidig organisasjon. Det som startet som en idé på en jakttur i Sverige i 2009, har blitt til to selskaper og tre ansatte. Quick Rifle Release-systemet er patentert i 15 land, noe som dekker rundt 90 prosent av markedet for begge selskaper.

– Å beskytte immaterielle verdier er en løpende prosess. Vi har hatt stor glede av patentet vårt, men det har vært vel så viktig å bygge merkevare og å knytte funksjonaliteten i patentet til denne merkevaren, sier han.

Sammen med sine to ansatte selger Andersen sekkene sine verden over. De har bygget en egen nettbutikk, som selger jaktsekken i Norge, EU, USA og Canada, og de er i ferd med å bygge opp et stort internasjonalt forhandlernettverk. De håndterer salg og kundedialog selv, mens de setter ut oppgaver som produksjon, oppfølging av produksjon, logistikk, regnskap og markedsføring.

– Vi gjør det vi kan selv, og setter ut de oppgavene andre kan løse bedre enn oss. På denne måten får vi utrettet mye, selv om vi bare er tre ansatte sier han.

Outsourcing kan være en nyttig måte å få kontroll på kostnadene på, samtidig man sikrer at egne ansatte kan fokusere på det de kan best. Ved outsourcing er det imidlertid ekstra viktig å sikre immaterielle verdier.

Les mer om outsourcing som organisasjonsmodell i Vorn Defence sin IP-sjekk lenger nede.

Det var i dialog med ansatte i politiet det ble tydelig at det var et skjult system vi skulle utvikle.

vorn_jaktsekk_patent_fjell
Jaktsekken fra Vorn ble en stor suksess da den ble lansert i 2012.

Nye sekker og nye muligheter

Som daglig leder i to selskaper er det hektiske dager for Andersen. I mars er det nye messer for Vorn Defence, og første fremvisning av helt nye sekker for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen.

– I 2019 blir fokuset å knytte nye kontakter, og ikke minst å følge opp de spesialavdelingene rundt om i verden som allerede tester sekkene våre. Får vi disse til å ta produktene våre i bruk i det daglige, vet vi at ting kan skje fort. Erfaringer deles på tvers av både disipliner og land, og kan resultere i nye, spennende kontakter, forteller han.

I sitt tiende år som gründer er det med andre ord ingen grunn til å tro at det blir et stille år for Eirik Andersen.

Bidragsytere

Endre Woldstad

Endre Woldstad

Siv.ing. - Elkraftteknikk

Endre er sivilingeniør i elkraftteknikk, med kunnskap om kraftelektronikk, offshoreteknologi, P&A, dieselelektriske fremdriftssystemer, batteridrift, smartteknologi m.m.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]

Resultater

Opplevelse:

Viktig

Tilbyr:

Svært viktig

Inntekt:

Svært viktig

Jobber:

Viktig

  • Moderat
  • Svært viktig
  • Viktig
  • Ikke relevant

Vorn Defence

Vorn Defence har tatt Onsagers digitale IP-sjekk. IP-sjekken hjelper deg med å kartlegge din bedrifts viktigste konkurransefortrinn, samt områder hvor immaterielle rettigheter (IP) kan spille en viktig rolle for å styrke konkurranseevnen ytterligere.

Les mer om Vorn Defence sine fire viktigste konkurransefortrinn under

  • Vorn Defence har offentlig anbud som salgsmodell (viktig)
  • Vorn Defence har enkelthet som produkt- og tjenestemodell (svært viktig)
  • Vorn Defence har outsourcing som organisasjonsmodell (viktig)
  • Vorn Defence har åpen innovasjon som nettverksmodell (svært viktig)

Oppleves: Offentlig anbud

Opplevelse:

Viktig

Viktig

Vorn Defence leverer i stor grad til offentlig sektor. Etterhvert som de vil ønske å gå etter de store internasjonale anbudene, er det avgjørende at de har IP høyt på agendaen. All informasjon som gis i et tilbud kan i visse tilfeller bli gjort tilgjengelig for innsyn, og det er derfor viktig å ha en plan for hva man deler i offentlige anbud – og ikke.

Dersom tilbudet gis med detaljerte opplysninger om bedriftens immaterielle rettigheter, slik som ny teknologi, teknisk kunnskap og nye løsninger, så er det viktig å sikre at en eventuell offentliggjøring ikke fører til skade på eller tap av IP. Dette betyr at eierskap til slik IP, for eksempel innlevering av patentsøknader på ny teknolog, bør være avklart før man omtaler teknologien i et tilbud.

I noen tilfeller kan det være riktig å holde tilbake informasjon. Det er også viktig å huske på at innsynsretten er regulert, og at det finnes spesielle unntak fra offentlighetsregelen. Dersom tilbudsdokumenter inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsplikt (f.eks. forretningshemmeligheter) skal dette være unntatt fra retten til innsyn. Også forvaltningsloven omtaler taushetsplikten.

Tilbyr: Enkelhet

Tilbyr:

Svært viktig

Svært viktig

Vorn Defence har utviklet et enkelt produkt. Det er enkelt å bruke, og enkelt å kopiere. Derfor er beskyttelse spesielt viktig. Det er selve enkelheten som gir Vorn Defence et stort fortrinn i markedet. De har funnet en måte å løse et problem på, som gjør det enklere for kunden, og dette er en verdiproposisjon som bedriften bør strekke seg langt for å forsvare.

Enkelhet kan komme fra ny utforming av et produkt, fra støttende service-konsepter og/eller -prosesser. Bedriften bør kartlegge og beskytte årsaken til konkurransefortrinnet. Ved enkle forbedringer av fysiske produkter kan designet beskyttes, tekniske løsninger kan patenteres, og ved konsept kan man beskytte elementer i markedsføringen.

Valg av hensiktsmessig IP-beskyttelse er avhengig av om det er snakk om fysiske produkter eller tjenester. I begge tilfeller er det en stor fordel å etablere et varemerke, knyttet til bedriftens verdiproposisjon (forenkling), som kan beskyttes og markedsføres. Dette bygger gjenkjennelse og omdømme i markedet.

Inntekt: Åpen innovasjon

Inntekt:

Svært viktig

Svært viktig

Vorn Defence har valgt å samarbeide tett med brukergruppene både i utvikling av jaktsekkene og de nye sekkene rettet mot politi, forsvar og sikkerhetsbransjen. På denne måten får bedriften innsikt i brukernes behov, og har fått mulighet til å utvikle sekker som er skreddersydd til de viktigste målgruppene.

Kombinasjonen av egen og andres kunnskap kan ofte føre til nye, verdifulle innovasjoner. Men åpen innovasjon betyr ikke nødvendigvis at alt som genereres av ny kunnskap og nye ideer er fritt tilgjengelig for alle involverte. Ofte er det naturlig å definere hvilke domener som gir felles verdiskapning, og hvilke domener som er forbeholdt de ulike bidragsyterne.

For å få fullt utbytte av åpen innovasjon som nettverksmodell, må en bedrift ha full kontroll på eiendomsretten. Dette kan sikres gjennom gode kontrakter med samarbeidspartnere. Før man går in i en slik samarbeidsprosess er det viktig å dokumentere, analysere og eventuelt registrere egen IP, slik at man har oversikt over hva man bidro med inn i den åpne innovasjonsprosessen, samt hva man får med ut.

Jobber: Outsourcing

Jobber:

Viktig

Viktig

Vorn Defence er en typisk gründerbedrift. I oppstarten er de aller fleste bedrifter avhengige av å sette ut deler av utvikling og drift til andre aktører. For andre og mer etablerte aktører kan formålet med outsourcing være å sikre mer fleksibilitet og større ressurser tilgjengelig for å kunne fokusere på interne oppgaver og mål.

Ulempen med outsourcing er blant annet at man blir avhengig av andre selskaper, risikerer forstyrrelse av interne prosedyrer, mulige lock-in effekter og monopolisering av leverandører. I tillegg risikerer man å miste kunnskap og at transaksjonskostnadene blir høyere. For å unngå dette må bedriften ha et bevisst forhold til hvilke deler av operasjonen man outsourcer og til hvem.

Fra et IP-perspektiv er det viktigste ved outsourcing at det sikres eierskap til og kontroll over kunnskap som genereres utenfor selskapet. Det bør utarbeides retningslinjer for dokumentasjon av ny kunnskap som oppstår, og etterlevelseskrav til overlevering av denne kunnskapen. Alt dette kan reguleres i gode kontrakter med selskapet som oppgavene er outsourcet til.

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-sjekk™