Kundeprat med Vorn Defence

Patentert våpenbæresystem kan gi ny norsk eksportsuksess

I 2012 lanserte Eirik Andersen sin første jaktsekk, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release. Fire år etter tok politiet kontakt, og det åpnet et helt nytt marked for Vorn.

15.02.19Endre Woldstad

Kunden

Vorn Defence ble etablert i 2016, basert på samme idé og patent som jaktsekken fra Vorn. Har utviklet sekker for skjult våpenbæring, i tett samarbeid med norsk politi. Leverte sin første store kontrakt i januar 2019, og er i forhandlinger med 15 spesialavdelinger innen politi og forsvar verden over. Har lisensavtale på våpenbæresystemet Quick Rifle Release.

> vorndefence.com

Ti år etter at han tok patent på ideen sin, og etter å ha solgt over 20 000 jaktsekker internasjonalt, er Eirik Andersen klar for å jakte i nye markeder. Nå er det politi, forsvar og den profesjonelle sikkerhetsbransjen som står for tur, og potensialet er enormt.

Les mer om den unike jaktsekken og historien bak patentet her.

Forrige gang vi snakket med Andersen, i 2016, så vi bare konturene av potensialet i ideen. Jaktsekken var godt mottatt i markedet og han var i ferd med å etablere internasjonale salgskanaler. Siden den gang har mye skjedd.

– Vi har lenge hatt fullt fokus på å bygge Vorn som merkevare blant de jaktglade, og har fått en svært god mottakelse, også internasjonalt. De siste årene har vi jobbet parallelt med å utvikle nye sekker, skreddersydd for politiet og forsvarets spesialavdelinger, forteller Andersen.

Vorn Defence har tatt Onsagers digitale IP-sjekk.
Se resultatene lenger nede.

Quick Rifle Release

Det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release (QRR) gjør at våpenet bæres tett på brukerens rygg og enkelt kan trekkes ut fra siden av sekken. QRR-systemet er raskere og tryggere enn andre produkter på markedet, der våpenet normalt trekkes opp over brukerens hode, eller ved at sekken tas av ryggen. Systemet finnes i dag i sekker tilpasset jegere, samt politi, forsvar og den profesjonelle sikkerhetsbransjen. Etter litt øvelse vil de fleste brukere kunne trekke våpenet i løpet av to sekunder.

Vorn Equipment

Etablert i 2012, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release. Har i dag solgt over 20 000 jaktsekker verden over, og selskapet har patent i markeder som USA, Canada, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Norge, Østerrike, Belgia, Danmark, Italia, Nederland, Polen, Spania og Sveits.

Fra åpent til lukket våpenbæresystem

Ideen, som i utgangspunktet skulle gjøre at jegere kunne bære våpenet sitt trygt og behagelig på ryggen og samtidig være i posisjon på få sekunder, er blitt større. På samme måte som jegere må også politi, forsvar og sikkerhetspersonell ha rask tilgang til våpenet, om det skulle oppstå skarpe situasjoner.

– Etter at vi lanserte jaktsekken, ble vi kontaktet av politiet i Norge med spørsmål om vi kunne utvikle sekker tilpasset deres behov. Flere av de ansatte i politiet var ivrige jegere, og hadde tatt i bruk sekken privat. Nå ønsket de seg noe som fungerte like godt, også på jobben, forteller Andersen.

Ett møte ble til flere, og etter to års utvikling og med konkrete tilbakemeldinger fra politiet, hadde Andersen utviklet et system for skjult våpenbæring, basert på patentet Quick Rifle Release.

– Tanken om at våpenbæresystemet jeg hadde utviklet ville fungere godt også for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen hadde vært med meg lenge, og var også i tankene våre da vi søkte om patent tilbake i 2009. Men det var i dialog med ansatte i politiet det ble tydelig at det var et skjult system vi skulle utvikle, forteller Andersen.

Se hvordan de spesialutviklede sekkene for politi og forsvar fungerer:

Strever man med å få ut våpenet som jeger risikerer man bare å miste en elg, men for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen kan feil bli fatale.

Målet er alltid at våpenet ikke skal benyttes. Derfor har det vært et sterkt ønske om at våpenet kan bæres skjult.

Trygghet uten synlig våpen

I den opprinnelige jaktsekken er våpenet godt synlig, og fokus har vært på sikkerhet og brukervennlighet for jegeren. I møte med politiet kom det opp en viktig tilleggsdimensjon: Ofte skal sekkene benyttes av personell som er tungt bevæpnet – midt iblant oss, og gjerne der hvor det er store folkemengder. Da er det vel så viktig å ikke skape unødig frykt og engstelse.

– Nye tider og nytt trusselbilde har gitt politi, forsvar og sikkerhetsbransjen nye behov. Nå bevæpnes personell oftere enn før, men målet er alltid at våpenet ikke skal benyttes. Derfor var det et sterkt ønske om at våpenet kunne bæres skjult, sier han.

Med våpenet synlig kan situasjoner eskalere. Dette har vært et av argumentene mot at norsk politi skal bære våpen. Med skjult våpen i sekken løses deler av denne problematikken.  Samtidig var det viktig at våpenet kunne være klart i løpet av sekunder. Ved å ta i bruk det patenterte våpensystemet QRR utløses våpenet ved hjelp av en unik mekanisme.

– Vi måtte få med oss alle fordelene i jaktsekkene over i nye prototyper spesielt tilpasset det profesjonelle markedet. Strever man med å få ut våpenet som jeger risikerer man bare å miste en elg, men for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen kan feil bli fatale. Vi var nødt til å få samme gode og sikre funksjonalitet inn i et lukket system, forteller Andersen.

Les mer om enkelthet som produkt- og tjenestemodell i Vorn Defence sin IP-sjekk lenger nede.

En idé – to selskaper

To år med utvikling har gitt resultater. I dag tilbyr Vorn Defence tre modeller til det profesjonelle markedet, tilpasset alt fra MP7 til HK416. Og flere modeller er underveis.

– Med de nye sekkene, Thor 18, Thor 24 og Thor 32, kan brukerne nå bære våpen ute blant folk, uten at det vekker oppsikt. Men selv om våpenet bæres skjult, kan man fortsatt trekke våpen og være i posisjon på to sekunder, forklarer han.

Til tross for at behovet for sikkerhet og funksjonalitet er det samme for både jegere og profesjonelle, er de to markedene svært ulike. Derfor har Andersen valgt å gå for en modell med to sidestilte selskaper, Vorn Equipment og Vorn Defence, som dekker hvert sitt marked.

– Måten man selger og markedsfører på er svært ulik i de to segmentene, så selv om alle sekkene er bygget på samme grunnidé og samme patent, var det naturlig å skille de to satsningene. Patentet eies fortsatt av Vorn Equipment, som markedsfører og selger jaktsekkene, og lisensieres ut til Vorn Defence, forklarer han.

– På samme måte som jegere må også politi, forsvar og sikkerhetspersonell ha rask tilgang til våpenet, om det skulle oppstå skarpe situasjoner.

Testavtaler verden over

Vorn Defence ble stiftet i desember 2015. Våren 2018 deltok selskapet på to messer i Tyskland, Enforce Tac og IWA, og mottakelsen var overveldende.

– Vi opplevde en enorm interesse. På disse messene har deltakerne ofte et mandat til å lete etter konkrete produkter for sin organisasjon, og vi opplevde at mange var på jakt etter produkter for skjult bæring av våpen. Selv om det er mange som tilbyr produkter i dette segmentet, var det aldri vanskelig for oss å argumentere for at vårt produkt er helt unikt. Med konkurrerende produkter må man ofte ta av sekken for å få tilgang til våpenet, forteller Andersen.

Det ble knyttet mange kontakter i Tyskland, og 15 av disse har allerede resultert i testavtaler. Det betyr at det nå er 15 spesialavdelinger innen forsvar og politi rundt om i verden som tester Vorn sine sekker i sitt daglige arbeid.

– Fordelen med denne bransjen er at alle har samme grunnleggende behov, selv om bruken kan være noe ulik. Får vi gode tilbakemeldinger fra de som nå tester sekkene, vet vi at vi har et produkt som er interessant for langt flere, sier han.

Både Vorn Equipment og Vorn Defence har valgt å benytte en åpen innovasjonsmodell i sin produktutvikling. Ved å la nøkkelpersoner få tilgang til produktet på et tidlig stadium, har de skapt salgsinteresse hos og fått verdifulle tilbakemeldinger fra potensielle kunder.

Les mer om åpen innovasjon som nettverksmodell i Vorn Defence sin IP-sjekk lenger nede.

IMG_8673

Det er viktig at våpenet kan være klart i løpet av sekunder. Våpenet utløses ved hjelp av en unik og patentert mekanisme.

Nye måter å selge på

Vorn sine sekker er nå til testing i operativ tjeneste i en rekke land. Og den første større kontrakten ble levert i januar 2019.

– Per i dag har vi fått en fot innenfor i Europa, USA og Australia. Ettersom vi jobber mot en bransje som er underlagt strenge retningslinjer fra eksempelvis UD, er vi svært opptatt av å ikke krysse noen etiske grenser. Vi retter oss primært mot NATO-land, og følger UDs retningslinjer for hvilke land vi ønsker å samarbeide med, forteller han.

– Hva tenker du om potensialet for sekkene i det internasjonale markedet?

– Potensialet er stort. Langt større enn det må være for at vi skal tørre å satse. Dette er en helt ny bransje for oss, og det er helt andre dimensjoner enn vi er vant til. I første omgang retter vi oss derfor til spesialavdelinger i politi og forsvar, for på denne måten å ha god kontroll på produksjon og levering, sier han.

– Dette er en helt annen måte å selge på enn vi er vant med for jaktsekkene, så vi lærer dette steg for steg. I politi- og forsvarssegmentet er tillit ekstremt viktig. Vi jobber derfor med å sikre at sekkene blir testet på en god måte. I tillegg er det en stor fordel å kunne si at systemet er patentert og at sekkene er utviklet i samarbeid med norsk politi, forteller han.

På sikt er målet å bygge en organisasjon som har mulighet til å gå inn i de store offentlige anbudene. Dette vil innebære nye og strengere krav til blant annet produksjons- og leveringssikkerhet, men også helt nye prosesser for informasjonsflyt og vern av immaterielle rettigheter.

Les mer om offentlig anbud som salgsmodell i Vorn Defence sin IP-sjekk lenger nede.

DSC_5497-EvenFoto

Alle fordelene i jaktsekkene er med over i de nye sekkene spesielt tilpasset det profesjonelle markedet.

– Det var i dialog med ansatte i politiet det ble tydelig at det var et skjult system vi skulle utvikle.

Patentet har gitt Andersen ro til å utvikle produktet i sitt eget tempo, fremfor å måtte haste ut på markedet for å sikre markedsandeler. Han har bygget de to selskapene, Vorn Equipment og Vorn Defence, stein for stein.

Patent gir trygghet – og mulighet til å vokse

Helt siden søknaden om patent ble levert i 2009 har Onsagers vært en viktig støttespiller for Andersen. Det var i dialog med patentrådgiver Endre Woldstad i Onsagers at han først innså at ideen hans hadde et mye større potensial enn bare en jaktsekk.

– Det at vi tok patent på et våpenbæresystem, og ikke en sekk, har vært avgjørende for at vi nå har kunnet etablere Vorn Defence. Selv om patentet ikke betyr all verden i det daglige, så er det en trygghet når vi nå går inn i nye markeder, forteller Andersen.

Hos Onsagers fikk han hjelp til å tenke stort og mange år fremover. For en gründer med dårlig tid kan denne type sparring være uvurderlig.

– Jeg visste at jeg måtte beskytte ideen min på et tidlig tidspunkt, men så ikke rekkevidden av ideen der og da. Ofte vet man ikke hvordan patentet skal brukes til sjuende og sist, så det er veldig viktig å få hjelp til å løfte blikket, sier han.

Knytte funksjonalitet til merkevare

– Ro til å drive innovasjon har vært avgjørende for vår suksess. Patentet fra 2009 er nå grunnsteinen i begge selskaper, og kan fortsatt spille en rolle i eventuelle fremtidige innovasjoner, sier han.

I dag er Vorn en liten og smidig organisasjon. Det som startet som en idé på en jakttur i Sverige i 2009, har blitt til to selskaper og tre ansatte. Quick Rifle Release-systemet er patentert i 15 land, noe som dekker rundt 90 prosent av markedet for begge selskaper.

– Å beskytte immaterielle verdier er en løpende prosess. Vi har hatt stor glede av patentet vårt, men det har vært vel så viktig å bygge merkevare og å knytte funksjonaliteten i patentet til denne merkevaren, sier han.

Sammen med sine to ansatte selger Andersen sekkene sine verden over. De har bygget en egen nettbutikk, som selger jaktsekken i Norge, EU, USA og Canada, og de er i ferd med å bygge opp et stort internasjonalt forhandlernettverk. De håndterer salg og kundedialog selv, mens de setter ut oppgaver som produksjon, oppfølging av produksjon, logistikk, regnskap og markedsføring.

– Vi gjør det vi kan selv, og setter ut de oppgavene andre kan løse bedre enn oss. På denne måten får vi utrettet mye, selv om vi bare er tre ansatte sier han.

Outsourcing kan være en nyttig måte å få kontroll på kostnadene på, samtidig man sikrer at egne ansatte kan fokusere på det de kan best. Ved outsourcing er det imidlertid ekstra viktig å sikre immaterielle verdier.

Les mer om outsourcing som organisasjonsmodell i Vorn Defence sin IP-sjekk lenger nede.

Del denne artikkelen
Bidragsyter
Hold deg oppdatert
vorn_jaktsekk_patent_fjell

Jaktsekken fra Vorn ble en stor suksess da den ble lansert i 2012.

Nye sekker og nye muligheter

Som daglig leder i to selskaper er det hektiske dager for Andersen. I mars er det nye messer for Vorn Defence, og første fremvisning av helt nye sekker for politi, forsvar og sikkerhetsbransjen.

– I 2019 blir fokuset å knytte nye kontakter, og ikke minst å følge opp de spesialavdelingene rundt om i verden som allerede tester sekkene våre. Får vi disse til å ta produktene våre i bruk i det daglige, vet vi at ting kan skje fort. Erfaringer deles på tvers av både disipliner og land, og kan resultere i nye, spennende kontakter, forteller han.

I sitt tiende år som gründer er det med andre ord ingen grunn til å tro at det blir et stille år for Eirik Andersen.

Se Vorn Defence sin IP-sjekk under

IP-sjekk:

Vorn Defence

Vorn Defence har tatt Onsagers digitale IP-sjekk. IP-sjekken hjelper deg med å kartlegge din bedrifts viktigste konkurransefortrinn, samt områder hvor immaterielle rettigheter (IP) kan spille en viktig rolle for å styrke konkurranseevnen ytterligere.

Ta vår gratis IP-sjekk™ og få umiddelbare anbefalinger for hvordan du kan sikre og styrke din bedrifts konkurransekraft.