Kundeprat Innovasjon

Fra NTNU og ut i verden med patenter i sekken

Det startet med et kobberrør, en wire fra en gammel sykkel, noen stoffbiter og en gammel symaskin. Nå er Vorn Equipment sitt unike våpenbæresystemet patentert i USA, Kina, EU og Norge, og Canada står for tur.

Historien om norske Vorn er historien om en ung student og jeger. Og en god idé. Eirik Andersen studerte produktutvikling og produksjon ved NTNU da tanken slo han.

– Jeg befant meg på jakt i Sverige, med rifle i reim over skulderen og hagle i hendene, mens jeg kavet meg frem på ski. Jeg bestemte meg for at neste gang måtte jeg ha en skikkelig jaktsekk, men fant ingen som tilfredsstilte mine krav til bæring av våpen. Så bestemte jeg meg for å lage en selv, forteller Andersen.

Jaktturen i Sverige ble dermed starten på en fantastisk reise, godt hjulpet av gode veiledere ved NTNU og patentrådgivere i Onsagers.

vorn_jaktsekk_patent_fjell

Kunden

Vorn Equipment

Etablert i 2012, basert på det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release.

Har i dag solgt over 20 000 jaktsekker verden over, og selskapet har patent i markeder som USA, Canada, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Norge, Østerrike, Belgia, Danmark, Italia, Nederland, Polen, Spania og Sveits.

https://vorn.no/

Smarte patentgrep

Det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release (QRR) gjør at våpenet bæres tett på brukerens rygg og enkelt kan trekkes ut fra siden av sekken. Dette systemet er raskere og tryggere enn andre produkter på markedet, der våpenet normalt trekkes opp over brukerens hode.

– Sikkerhet og brukervennlighet stod i fokus da jeg skulle utvikle drømmesekken. Etterhvert, og i samråd med Onsagers’ rådgivere, gikk det opp for meg at det var et våpenbæresystem jeg hadde utviklet, og ikke bare en jaktsekk. Dette la grunnlaget for noen smarte grep i patentarbeidet, forteller han.

Se hvordan det patenterte våpenbæresystemet Quick Rifle Release (QRR) fungerer:

Berit Grøtteland Helland er jeger og prostaff i Vorn. Video: Vorn

At patentarbeidet ble startet svært tidlig i prosessen har vært alfa og omega for Andersen og selskapet Vorn. Det har gitt dem en trygghet i bunn og muligheten til å kommunisere ideen på en god måte.

Stor risiko for kopiering

Som mange andre gründere møtte også Andersen en del skepsis på veien. Var ideen unik nok? Var markedspotensialet stort nok? Mange tenkte nok at jaktsegmentet var i overkant smalt til at produktet kunne overleve kommersielt.

– Skepsis er sunt å møte på veien. Det gjør at man realitetsorienterer seg og blir tvunget til å tenke nøye gjennom både potensial og idé. På veien møtte jeg også mange gode hjelpere. Både NTNU og Onsagers trodde på ideen min og gav mange nyttige innspill underveis. Men viktigst av alt var at jeg selv visste at dette produktet hadde jeg bruk for, og at jeg trodde at mange andre jegere også ville mene det samme, sier han.

xvorn-equipment-deer-realtree-xtra-frontpage_1.jpg.pagespeed.ic.7EFOMmuyG_
Vorn Deer 42 liter jaktsekk – Realtree Xtra

Andersen konkluderte med at våpenbæresystemet dekket et behov som ingen andre produkter på markedet kunne dekke. Selv om ideen var unik, var den også veldig enkel. Dette gjorde at risikoen for kopier var stor.

– Det er forholdsvis enkelt for en produsent å kopiere systemet jeg har utviklet, derfor var det viktig å komme raskt i gang med å beskytte løsningen. At det ble søkt om patent tidlig i prosessen har gjort at jeg fikk ro til å utvikle produktet i mitt eget tempo og ikke måtte haste ut på markedet for å sikre markedsandeler. Jeg er overbevist om at uten patentene ville vi ha sett kopier på markedet allerede, sier Andersen.

Vorn Jaktsekk lar deg trekke våpen uten å ta av sekken. 
Fotograf: Jo Stenersen - Stenersen Foto
Vorn Jaktsekk lar deg trekke våpen uten å ta av sekken. Fotograf: Jo Stenersen – Stenersen Foto

Tar patentet videre til Forsvaret og politiet

Med god veiledning fra Onsagers ble det søkt om- og innvilget et bredt patent, noe som gjør at fleksibiliteten for å videreutvikle løsningen er stor. Dette er Andersen nå i full gang med å gjøre.

– I jaktmarkedet konsentrerer vi oss nå om de seks produktene vi har utviklet, og å få disse ut i de prioriterte markedene, som er Norge, USA, Canada og EU. Ettersom vårt produkt er såpass unikt, behøver vi ikke jage etter neste jaktinnovasjon umiddelbart, men har heller valgt å fokusere på en ny og veldig spennende mulighet som har oppstått i forlengelsen av dette, forteller han.

Nå har nemlig Forsvaret, politiet og private sikkerhetsaktører fattet interesse for produktet, og Andersen er i full gang med å utvikle prototyper spesielt tilpasset disse yrkegruppenes behov.

– At vi valgte å patentere et våpenbæringssystem, og ikke bare en jaktsekk, har nå gitt oss fantastiske muligheter til å videreutvikle ideen. Gjennom det nystartede selskapet Vorn Defence jobber vi nå tett med Forsvaret og politiet om å utvikle sikre og brukervennlige våpenbæringssystemer, og vi møter mye engasjement og entusiasme på vår vei. Vi har faktisk allerede hatt kontakt med amerikansk forsvar og politi også, og de kan fortelle at noen av deres ansatte allerede har tatt i bruk jaktsekken vår i sitt arbeid. Hadde vi ikke hatt et bredt patent i bunn, hadde vi trolig ikke fått denne muligheten, sier han.

– Patentarbeidet har hatt alt å si for utviklingen av Vorn. Ettersom vi på et tidlig tidspunkt fikk sendt inn en patentsøknad, kunne vi med trygghet snakke om ideen til potensielle partnere og kunder, og vi kunne lage en prototype som vi ikke trengte være redde for å vise frem. Å lage en prototype svært tidlig var nok et veldig smart grep.

Gode råd til gründere

– Patentet har vært viktig i alle ledd i prosessen. Vi har kunnet snakke fritt og vise frem en prototype lenge før produktet kom på markedet. Vi kunne ta oss tiden vi trengte før lansering, og vi kunne ta produktet ut internasjonalt og likevel ha kontroll på merkevaren.

– Vi har ved to anledninger hentet inn kapital til selskapet, og da har patentet vært en vesentlig del av verdivurderingen. Ved siste emisjon for rundt ett år siden, kunne vi også legge til grunn potensialet innen Forsvaret, politiet og andre sikkerhetsaktører, basert på verdien i patentet. At vi beskyttet ideen på et tidlig tidspunkt har gjort at vi har kunnet være ambisiøse, uten å ta for stor risiko, forteller Andersen.

Han gir følgende råd til de som selv går rundt med en idé i magen:

– Snakk med noen du stoler på og vurder nøye om ideen er unik nok og om markedspotensialet er tilstrekkelig stort. Skaff oversikt over konkurrerende produkter. Lander du på at ideen er unik, at potensialet er stort og at det ikke finnes tilsvarende produkter på markedet, så er mitt beste råd: Søk patent og bruk en profesjonell aktør på veien. Patentarbeid er en langvarig og krevende prosess og ikke noe for lekfolk, selv ikke for en sivilingeniør med produktutviklingsbakgrunn, sier han.

Patentarbeidet i Vorn er nå i det sjuende året, og fortsatt er det mye som gjenstår.

– Patentarbeid tar tid og krever kompetanse. Søknader må skrives, justeres og følges opp. At Onsagers håndterer dette for meg, har gjort at jeg har brukt minimalt med tid på patentarbeidet og har kunnet konsentrere meg om få produktet ut i markedet. Samtidig har patentet gitt meg muligheter som jeg ikke kunne forutse da den første spede ideen tok form, langt inne i de svenske skogene, sier Andersen.

Bidragsytere

Endre Woldstad

Endre Woldstad

Siv.ing. - Elkraftteknikk

Endre er sivilingeniør i elkraftteknikk, med kunnskap om kraftelektronikk, offshoreteknologi, P&A, dieselelektriske fremdriftssystemer, batteridrift, smartteknologi m.m.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]

Resultater

Opplevelse:

Viktig

Tilbyr:

Svært viktig

Inntekt:

Svært viktig

Jobber:

Viktig

  • Moderat
  • Svært viktig
  • Viktig
  • Ikke relevant

Vorn Equipment

Vorn Equipment har tatt Onsagers digitale IP-sjekk. IP-sjekken hjelper deg med å kartlegge din bedrifts viktigste konkurransefortrinn, samt områder hvor immaterielle rettigheter (IP) kan spille en viktig rolle for å styrke konkurranseevnen ytterligere.

Les mer om Vorn Equipment sine fire viktigste konkurransefortrinn under.

  • Vorn Equipment har offentlig anbud som salgsmodell (viktig)
  • Vorn Equipment har enkelthet som produkt- og tjenestemodell (svært viktig)
  • Vorn Equipment har outsourcing som organisasjonsmodell (viktig)
  • Vorn Equipment har åpen innovasjon som nettverksmodell (svært viktig)

Oppleves: Offentlig anbud

Opplevelse:

Viktig

Viktig

Vorn Equipment leverer i stor grad til offentlig sektor. Etterhvert som de vil ønske å gå etter de store internasjonale anbudene, er det avgjørende at de har IP høyt på agendaen. All informasjon som gis i et tilbud kan i visse tilfeller bli gjort tilgjengelig for innsyn, og det er derfor viktig å ha en plan for hva man deler i offentlige anbud – og ikke.

Dersom tilbudet gis med detaljerte opplysninger om bedriftens immaterielle rettigheter, slik som ny teknologi, teknisk kunnskap og nye løsninger, så er det viktig å sikre at en eventuell offentliggjøring ikke fører til skade på eller tap av IP. Dette betyr at eierskap til slik IP, for eksempel innlevering av patentsøknader på ny teknolog, bør være avklart før man omtaler teknologien i et tilbud.

I noen tilfeller kan det være riktig å holde tilbake informasjon. Det er også viktig å huske på at innsynsretten er regulert, og at det finnes spesielle unntak fra offentlighetsregelen. Dersom tilbudsdokumenter inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsplikt (f.eks. forretningshemmeligheter) skal dette være unntatt fra retten til innsyn. Også forvaltningsloven omtaler taushetsplikten.

Tilbyr: Enkelhet

Tilbyr:

Svært viktig

Svært viktig

Vorn Equipment har utviklet et enkelt produkt. Det er enkelt å bruke, og enkelt å kopiere. Derfor er beskyttelse spesielt viktig. Det er selve enkelheten som gir Vorn Equipment et stort fortrinn i markedet. De har funnet en måte å løse et problem på, som gjør det enklere for kunden, og dette er en verdiproposisjon som bedriften bør strekke seg langt for å forsvare.

Enkelhet kan komme fra ny utforming av et produkt, fra støttende service-konsepter og/eller -prosesser. Bedriften bør kartlegge og beskytte årsaken til konkurransefortrinnet. Ved enkle forbedringer av fysiske produkter kan designet beskyttes, tekniske løsninger kan patenteres, og ved konsept kan man beskytte elementer i markedsføringen.

Valg av hensiktsmessig IP-beskyttelse er avhengig av om det er snakk om fysiske produkter eller tjenester. I begge tilfeller er det en stor fordel å etablere et varemerke, knyttet til bedriftens verdiproposisjon (forenkling), som kan beskyttes og markedsføres. Dette bygger gjenkjennelse og omdømme i markedet.

Inntekt: Åpen innovasjon

Inntekt:

Svært viktig

Svært viktig

Vorn Equipment har valgt å samarbeide tett med brukergruppene både i utvikling av jaktsekkene og de nye sekkene rettet mot politi, forsvar og sikkerhetsbransjen. På denne måten får bedriften innsikt i brukernes behov, og har fått mulighet til å utvikle sekker som er skreddersydd til de viktigste målgruppene.

Kombinasjonen av egen og andres kunnskap kan ofte føre til nye, verdifulle innovasjoner. Men åpen innovasjon betyr ikke nødvendigvis at alt som genereres av ny kunnskap og nye ideer er fritt tilgjengelig for alle involverte. Ofte er det naturlig å definere hvilke domener som gir felles verdiskapning, og hvilke domener som er forbeholdt de ulike bidragsyterne.

For å få fullt utbytte av åpen innovasjon som nettverksmodell, må en bedrift ha full kontroll på eiendomsretten. Dette kan sikres gjennom gode kontrakter med samarbeidspartnere. Før man går in i en slik samarbeidsprosess er det viktig å dokumentere, analysere og eventuelt registrere egen IP, slik at man har oversikt over hva man bidro med inn i den åpne innovasjonsprosessen, samt hva man får med ut.

Jobber: Outsourcing

Jobber:

Viktig

Viktig

Vorn Equipment er en typisk gründerbedrift. I oppstarten er de aller fleste bedrifter avhengige av å sette ut deler av utvikling og drift til andre aktører. For andre og mer etablerte aktører kan formålet med outsourcing være å sikre mer fleksibilitet og større ressurser tilgjengelig for å kunne fokusere på interne oppgaver og mål.

Ulempen med outsourcing er blant annet at man blir avhengig av andre selskaper, risikerer forstyrrelse av interne prosedyrer, mulige lock-in effekter og monopolisering av leverandører. I tillegg risikerer man å miste kunnskap og at transaksjonskostnadene blir høyere. For å unngå dette må bedriften ha et bevisst forhold til hvilke deler av operasjonen man outsourcer og til hvem.

Fra et IP-perspektiv er det viktigste ved outsourcing at det sikres eierskap til og kontroll over kunnskap som genereres utenfor selskapet. Det bør utarbeides retningslinjer for dokumentasjon av ny kunnskap som oppstår, og etterlevelseskrav til overlevering av denne kunnskapen. Alt dette kan reguleres i gode kontrakter med selskapet som oppgavene er outsourcet til.

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-sjekk™