Kundeprat Innovasjon

Vil gjøre hverdagen enklere for kokken

Da Silje Merethe Fossnes tok sitt fagbrev i kokkefaget fikk hun en kokkekniv i gave fra arbeidsgiveren sin. Det ble starten på en spennende gründerreise.

Kniven, en Masahiro kokkekniv, har fulgt Fossnes gjennom hele hennes karriere. Men en episode kort tid etter at hun fikk kniven i gave, festet seg i tankene hennes.

– Jeg jobbet på Høllen Brygge restaurant i Søgne. Kniven ble raskt min favoritt, og jeg anså den som min personlige eiendel. Men en dag jeg hadde vært på kjølerommet, hadde noen lånt kniven min og mistet den i stålbenken. Resultatet var en brukket spiss, forteller Fossnes.

Kniven ble reddet, og etter litt omsliping var den god som ny. Men episoden hadde satt i gang en idéprosess.

– Mange kokker har et personlig forhold til kniven sin, og på et kjøkken er det ofte høyt tempo og trangt om plassen. Jeg begynte å se etter måter å beskytte kniven min på. Hva gjør andre håndverkere som er avhengige av redskapene sine? Du vil aldri se en snekker løpe rundt på byggeplassen på jakt etter hammeren sin. Men slik er det ofte for kokker. Derfor så jeg for meg et tradisjonelt verktøybelte med en enkel knivslire, som skulle sikre transport av kniven og gi kokken et personlig forhold til verktøyet sitt, men innså raskt at behovet var langt større og mer komplekst enn som så, sier hun.

Å alltid ha tilgang på kniven var ikke nok, konkluderte hun. Det som virkelig ville hjelpe kokkene var å alltid ha tilgang på en ren kniv.

Bon Vivant har tatt Onsagers digitale IP-sjekk. Se resultatene lenger nede.

bon vivant 5

Kunden

Bon Vivant AS

Bon Vivant AS er Norges første merke for kokkeklær og -utstyr. Selskapet ble grunnlagt av kokkmester Silje Merethe Fossnes i 2016, og har hovedfokus på utstyrsutvikling for den profesjonelle matindustrien.

Bon Vivant har også gitt ut kokeboken «Elsk mat, elsk mer!» og jobber nå med den engelske motparten «Love Food».

Visjonen og verdiene til Bon Vivant AS er å øke kvaliteten og gleden ved hvert produkt de produserer.

Sa opp jobben for å satse på drømmen

Det tok imidlertid lang tid før Fossnes gikk videre med ideen sin. Det var først etter en runde med belastningskader og omskolering at ideen fant veien til tegnebrettet.

– Jeg gikk lenge og tenkte på ideen, uten å egentlig gjøre noe med den. Men så fikk jeg en bekjent som er 3D-designer til å hjelpe meg med noen skisser, og plutselig var jeg i gang, forteller hun.

Etter å ha studert på Handelshøyskolen var Fossnes nå i ny jobb i rekrutteringsbransjen. Mange ble overrasket da hun sa opp en trygg jobb for å satse på en gammel drøm.

– Når jeg møtte gamle bekjente og fortalte hva jeg holdt på med, fikk jeg ofte spørsmål om jeg ikke hadde en jobb. Men det hadde jeg jo! Jeg jobbet med å realisere en idé som jeg hadde stor tro på, og gründerlivet krevde langt mer av meg enn noen tidligere jobb hadde gjort. Mange av reaksjonene var nok velmente, men til tider unngikk jeg å fortelle så mye om hva jeg holdt på med, for å slippe andres bekymring og skepsis, forteller hun.

Å alltid ha tilgang på kniven var ikke nok. Det som virkelig ville hjelpe kokkene var å alltid ha tilgang på en ren kniv.

Ren kniv sparer tid og bekymring for kokkene

Heldigvis mistet Fossnes aldri troen på ideen sin, en desinfiserende knivslire. Hun visste at dette kunne forenkle og forbedre hverdagen for kokkene, og i tillegg ville hun øke tryggheten for de som eier og driver et kjøkken og ikke minst for gjestene som spiser der.

– Alle som jobber i eller med et kjøkken bør ha matforgifting som sin største frykt. Her har jeg et konsept som, dersom det blir brukt riktig, kan minimere risikoen for bakterieoverføring via kniven. Hendene merker vi jo at blir skitne, og vasker dem hyppig, men én enkelt glipp med kniven kan få alvorlige konsekvenser, sier hun.

Derfor selger Fossnes en rutineendring, mer enn et nytt produkt. Kokkene som tar den desinfiserende knivsliren i bruk må endre innarbeidede vaner – noe som vil gi dem mange fordeler.

– En av de viktigste rutinene en kokk har, er å desinfisere kniven. Vi har gjennom undersøkelser anslått at dette burde skje 20 til 50 ganger i løpet av en dag, avhengig av hvor hektisk den er. Dersom kokken hver gang må bevege seg til en desinfiseringsstasjon tar dette i gjennomsnitt ett minutt og 50 sekunder. Totalt kan dette utgjøre godt over en time i løpet en travel dag, forteller hun.

Desinfisering er spesielt viktig når kokken beveger seg fra kylling til andre råvarer. Ved å tørke av bladet og sette kniven i sliren kommer kniven ut bakteriefri, og kan settes rett i tomaten.

En av de viktigste rutinene en kokk har, er å desinfisere kniven. Vi har gjennom undersøkelser anslått at dette burde skje mellom 20 og 50 ganger i løpet av en dag, avhengig av hvor hektisk den er.

Kvalitetsprodukter som gjør kokkelivet bedre

Ideen er like enkel som den er genial. Fossnes har utviklet et belte, som danner basis for en rekke kompatible produkter som hun etterhvert vil tilby. Men hovedproduktet, og det som vil endre måten kokker jobber på, er den desinfiserende knivsliren, som nå er klar for internasjonal lansering.

– De fleste kokker er allerede veldig flinke, men det tar tid å følge et strengt rengjøringsregime. Med den desinfiserende knivsliren vår holder det at kniven tørkes synlig ren og settes i knivsliren, og kniven er klar til bruk igjen. I tillegg vet du alltid hvor du har kniven, og slipper å tenke desinfisering hver gang du har gått fra den, sier hun.

Fossnes har kalt selskapet sitt Bon Vivant, fransk for «den som vet å nyte det gode liv». Fransk er som kjent kokkenes språk, og det er først og fremst kokken hun ønsker å ta vare på i en hektisk og svært krevende hverdag.

– Kokkene jobber til tider under ekstreme forhold. I løpet av en varm sommer kan man risikere temperaturer over 40 grader i et hektisk kjøkken, og det er ofte trangt, klamt og til tider kaotisk. Målet mitt er derfor å utvikle og tilby kvalitetsprodukter som gjør hverdagen bedre. Hvem er det for eksempel som har bestemt at alle kokkeklær skal være av syntetisk materiale?, spør hun, og hinter om at det kanskje kan være noen nye produkter i naturmaterialer på vei.

Men enn så lenge er det fullt fokus på beltet og knivsliren. Beltet er også tilpasset et nytt og innovativt forkle, som enkelt kan festes på med knapper, og tilsvarende rives av om det søles på, tar fyr eller bare må skiftes i en fart.

Alle som jobber i eller med et kjøkken burde ha matforgiftning som sin største frykt. Her har jeg et konsept som, dersom det blir brukt riktig, kan minimere risikoen for bakterieoverføring via kniven.

– Etterhvert vil det komme flere kompatible produkter som kan festes til beltet, sånn at den enkelte kokk selv kan sette sammen de verktøyene hun trenger. Fleksibiliteten og kompatibiliteten blir et viktig konkurransefortrinn for oss, i tillegg til kvaliteten. Vi tror at både norske og internasjonale kokker er klare for noen skikkelige kvalitetsprodukter som gjør kokkelivet bedre, sier hun.

Les mer om komplementære produkter som produkt- og tjenestesystem i Bon Vivants IP-sjekk lenger nede.

Patent- og designbeskyttelse gir trygghet og handlingsrom

Noe av det viktigste Fossnes har gjort underveis, er å beskytte ideene sine. Den desinfiserende knivsliren er patentert og det todelte forkleet er designbeskyttet.

– Da Fossnes kom til oss så vi umiddelbart at ideene hadde potensial. Ikke bare er Fossnes en drivende dyktig markedsfører og selger, hun har også utviklet noe som er helt unikt. Det viser patenteringsprosessen, der vi har fått svært positive vurderinger fra patenteringsmyndigheter både her hjemme og internasjonalt, sier Anne Johnsen, patentrådgiver i Onsagers.

Fossnes har gått mange runder for å få knivsliren akkurat sånn som hun vil. Selve sliren har et ganske enkelt design, men det som skjer på innsiden er unikt. Hver gang kokken kommer til en ny vakt, settes en antibakteriell pad inn i sliren, og sikrer desinfisering av kniven i minst ti timer.

– Det har vært mye knoting for å komme dit vi er nå. Jeg har stått i garasjen med drill og bor og smeltet plast, og de første desinfiserings-padsene laget jeg for hånd ved kjøkkenbenken. Ettersom man tar kniven ut og inn av sliren mange ganger, må paden holdes på plass og fungere like godt hver gang. Etter mye prøving og feiling vet vi nå at desinfiseringen fungerer like godt den 50-ende gangen som den første, sier hun.

kundeprat-bonvivant
Åpen kjøkkenløsning: Silje Merethe Fossnes får ofte tilbakemelding på at den desinfiserende knivsliren er spesielt interessant for restauranter med åpen kjøkkenløsning. Der er gjestene ofte opptatt av renhold, og blant annet av hvor ofte kniven vaskes og desinfiseres.

Smart forretningsmodell med kryss-subsidiering

Fossnes er inspirert at Nespresso sin smarte forretningsmodell. I likhet med Nespresso tilbyr hun en dispenser, knivsliren, og utbyttbare pads som sikrer gjenkjøp. For at knivsliren skal virke desinfiserende er det viktig at kokken setter inn en ny pad i forkant av hver eneste vakt.

Dette åpner for en smart pris-strategi med mulighet for kryss-subsidiering. Der Nespresso tilbyr billige kaffemaskiner for å selge flere kapsler, kan Fossnes bruke sin knivslire som et rimelig innsalgspunkt, og samtidig sikre gode marginer på desinfiserings-padsene.

Les mer om kryss-subsidiering som profittmodell i Bon Vivants IP-sjekk lenger nede.

Testing gav nullresultat

Ved å skifte pad hver dag sikres kokkene ren kniv gjennom hele vakten. Det smarte patentet sørger for at kniven er ren og tørr når den kommer ut av sliren, og kniven kan derfor gå rett i tomaten uten å etterlate smak.

– Vi har kjørt utallige tester for å sikre at vi kan garantere at kniven holdes helt ren i ti timer. Når vi sier ti timer, så er det basert på et stort antall dypp i sliren, som også skal dekke de aller mest hektiske vaktene, sier hun.

Bakterietestene er gjennomført av en innleid fagkonsulent og revisor i renhold. Gleden var stor da han allerede etter første test kunne fortelle at han hadde funnet nullresultat ved bruk av Bon Vivants slire. Dette var noe han aldri hadde opplevd før.

– Det var en enorm lettelse å se at sliren fungerte som den skulle. Testen var hjemme hos meg selv, og jeg hadde skitnet til knivene så godt jeg kunne. Én kniv ble håndtert av skitne hender fra Sørlandssenteret, en annen ble brukt til å skjære i kylling som hadde ligget i sju timer på kjøkkenbenken. Jeg var ute og gravde i jorda, og gjorde mitt beste for å teste knivsliren maksimalt. Jeg tørket knivene synlig rene, satte dem i sliren og alle knivene kom opp av knivsliren helt uten bakterier, sier hun.

Testene er utført av innleid fagkonsulent og revisor i renhold. Skissene over viser kun et utsnitt.

Mange viktige støttespillere

Mange har bidratt på veien. Fossnes trekker spesielt frem Innoventus Sør, som har vært en viktig støtte underveis.

– Det begynte med at jeg søkte NAV om oppstartstøtte, så kom jeg i kontakt med Eva-senteret (Etablerersenteret i Vest-Agder) som hjalp meg med å sende en søknad til Innovasjon Norge. Etter en tid ringte Innoventus Sør til meg, etter tips fra Eva-senteret. Der fikk jeg tilbud om fleksikontor, budsjetthjelp og støtte til markedsføring. Innoventus Sør hjalp meg også med søknad nummer to til Innovasjon Norge og satte meg i kontakt med Onsagers, for å beskytte ideene mine. Alle disse har vært til uvurderlig hjelp, sier hun.

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet. Selskapet har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Forretningsideen er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting. Onsagers samarbeider med Innoventus Sør og tilbyr IP-rådgivning til gründere og næringsliv i regionen.

Fossnes er tildelt en 700 000 kroner fra Innovasjon Norge i kommersialiseringstilskudd og markedsavklaringsmidler. Hun har også fått god hjelp fra CoWorx i Kristiansand og Gründerhub i regi av Sparebank1. Fra sistnevnte vant hun nylig 50 000 kroner.

I Sparebank1 har hun også fått lån, som i disse dager betaler for støpeformene til den desinfiserende knivsliren. Makerspace Norway, Inventas og Inventica har bidratt til prototypene.

– I prosessen med å skaffe investeringsmidler opplever mange gründere at det å ha sikret verdiene sine gjennom for eksempel patent- og designbeskyttelse er en stor fordel. Fossnes var tidlig ute med å beskytte ideene sine, og det har hun trolig tjent på i møte med mulige støttespillere og investorer, sier patentrådgiver Anne Johnsen.

– Mange har sagt til meg underveis at jeg ikke kan gjøre alt dette alene, men jeg mener derimot at det har vært min styrke. Jeg har møtt utrolig mye goodwill underveis, blant annet fra Onsagers. Når man kommer alene og viser at man brenner for dette, og legger ned mye arbeid selv, så har folk lyst til å heie og hjelpe deg på veien. Jeg er utrolig takknemlig for alle de flinke folkene jeg har møtt underveis, sier hun.

Les mer om outsourcing som organisasjonsmodell i Bon Vivants IP-sjekk lenger nede.

Satser på den internasjonale kokke-eliten

Fossnes har internasjonale ambisjoner og jobber tett opp mot de aller beste kokkene i verden. Hun sier ja til å sitte i juryer og passer på å bygge nettverk ved alle anledninger. Nylig var hun i Hong Kong for å vise frem produktene sine, noe som vekket stor begeistring.

– For at markedet skal være stort nok, må jeg satse internasjonalt. Planen er å overbevise de beste kokkene først, så vil resten komme etter. Etterhvert vil jeg også rette meg mot nye brukergrupper. Alt fra slaktere, gartnere og frisører til servitører og bartendere vil kunne ha glede av produktsystemet med litt tilpasning. Alle som må ha kontroll på og desinfisere en kniv eller en saks, er vel strengt tatt i målgruppen vår, sier hun.

Nå står Fossnes foran lansering av produktsystemet sitt, med den desinfiserende knivsliren som rosinen i pølsen. Hun har noen hemmelige ess i ermet, og skal vi tro ryktene er det noen veldig gode kokker som har trykket produktene hennes til sitt bryst.

– Jeg kan ikke si så nye ennå, men jeg kan røpe at dette er kokker i det absolutte toppsjiktet. Får vi disse til å endre vanene sine, tror jeg mange vil følge etter. I vår bransjen er kokkmesterne popstjerner, som alle ser opp til, sier hun.

Det markedet som står Fossnes sitt hjerte nærmest er kokkene og deres arbeidshverdag. For å kunne selge inn sitt nye produktsystem, må hun ha en bevisst plan for hvordan dette skal markedsføres. Bon Vivant står foreløpig bare for en liten del av leveranser til restaurantene, og for å sikre sin plass må Fossnes markedsføre seg i flere ledd og ikke bare mot kokkene. Ved å følge en komponentmarkedsføringsstrategi, er målet å skape etterspørsel i hele verdikjeden, både fra kunder av restauranten, leverandører av råvarer, hotellsjefer og investorer.

Les mer om komponentmarkedsføring som markedsføringsstrategi i Bon Vivants IP-sjekk lenger nede.

merkevare

Først varemerke, så merkevare

En innarbeidet merkevare signaliserer kvalitet og gir positive assosiasjoner til bedriftens produkter eller tjenester. Før du investerer i å bygge merkevare bør du sikre rettigheten til varemerket.

– Hvis du skal gi et råd til andre som går og tenker på en idé, hva skal det være?

– Ha troen på deg selv! Jeg har lært meg å stole på egne avgjørelser. Når man først har tatt et valg må man stole på det valget, med mindre situasjonen endrer seg. Man kommer langt med beslutsomhet og gode hjelpere, sier hun.

– Hadde du gjort det samme igjen, om du fikk valgt på nytt?

– Hadde jeg visst hvor mye jobb det skulle bli, så hadde jeg nok ikke turt der og da. Men jeg har aldri angret, og har hatt det utrolig gøy underveis. I tillegg er jeg så heldig å ha en trygghet i bunn. Jeg har et fagbrev som er ettertraktet, og jeg kunne ha gått tilbake til kjøkkenet. I verste fall med en liten smekk på stoltheten, sier hun.

Bidragsytere

Anne Johnsen

Anne Johnsen

Siv.ing. - Maskinteknikk

Sivilingeniør maskin med kunnskap om skip, plattformer, stigerør, subsea-installasjoner, nedihullsinstallasjoner, Running Tool, oppdrettsanlegg, bygningskonstruksjoner m.m.

Anders Ervin Solberg

Spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse. Holder stadig foredrag om hvordan IPR kan øke bedrifters konkurransefortrinn. Har også ført mange rettsaker.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]

Resultater

Opplevelse:

Svært viktig

Tilbyr:

Svært viktig

Inntekt:

Svært viktig

Jobber:

Viktig

  • Moderat
  • Svært viktig
  • Viktig
  • Ikke relevant

Bon Vivant

Bon Vivant har tatt Onsagers digitale IP-sjekk. IP-sjekken hjelper deg med å kartlegge din bedrifts viktigste konkurransefortrinn, samt områder hvor immaterielle rettigheter (IP) kan spille en viktig rolle for å styrke konkurranseevnen ytterligere.

Dette er Bon Vivants fire viktigste konkurransefortrinn

  • Bon Vivant har komponentmarkedsføring som markedsføringsstrategi (svært viktig)
  • Bon Vivant har komplementære produkter (svært viktig)
  • Bon Vivant har outsourcing som organisasjonsmodell (viktig)
  • Bon Vivant har kryss-subsidiering som profittmodell (svært viktig)

Oppleves: Komponent­markedsføring

Opplevelse:

Svært viktig

Svært viktig

Bon Vivant står bare for en liten del av leveranser til restauranter og storkjøkken. For å sikre seg en naturlig plass i dette økosystemet, må bedriften markedsføre seg i flere ledd og ikke bare mot kokkene. Ved å følge en komponentmarkedsføringsstrategi, er målet å skape etterspørsel etter Bon Vivants produkter i hele verdikjeden, både fra kunder av restauranten, leverandører av råvarer, hotellsjefer og investorer.

Bon Vivant må synliggjøre hvordan deres produkter forbedrer kokkenes sluttprodukt. Ved å markedsføre produktene sine i alle ledd, bidrar Bon Vivant til økt etterspørsel og verdi for de kokkene som tar i bruk Bon Vivants innovative produkter.

Skal man lykkes i å styrke andres merkevare med sin komponent, er det viktig å sikre bevissthet, differensiering og preferanse til komponenten gjennom hele verdikjeden. Målet er at sluttbrukere oppfatter hvilken spesifikk fordel din komponent utgjør ved sluttproduktet, og dermed etterspør din merkevare som en del av den totale opplevelsen.

Tilbyr: Komplementære produkter

Tilbyr:

Svært viktig

Svært viktig

Bon Vivant planlegger å lansere en rekke komplementære produkter, som alle kan festes i beltet som følger med knivsliren. På denne måten kan kokken selv sette sammen sitt eget verktøybelte, basert på egne behov.

For å lykkes med komplementære produkter er det viktig å bygge opp et sterkt og gjenkjennbart design eller varemerke, som er felles for alle elementene i produktsystemet. I tillegg er det en stor fordel å sikre eierskap til fysiske grensesnitt mellom komplementære produkter. Dette gjør at det blir vanskeligere for andre aktører å tilby produkter som passer til produktsystemet.

Skal man lykkes i å styrke andres merkevare med sin komponent, er det viktig å sikre bevissthet, differensiering og preferanse til komponenten gjennom hele verdikjeden. Målet er at sluttbrukere oppfatter hvilken spesifikk fordel din komponent utgjør ved sluttproduktet, og dermed etterspør din merkevare som en del av den totale opplevelsen.

Inntekt: Kryss-subsidiering

Inntekt:

Svært viktig

Svært viktig

Bon Vivant er inspirert at Nespresso sin smarte forretningsmodell. I likhet med Nespresso tilbyr Bon Vivant en dispenser, knivsliren, og utbyttbare pads som sikrer gjenkjøp. Dette åpner for en smart pris-strategi med mulighet for å tilby knivsliren som et rimelig innsalgspunkt, og samtidig sikre gode marginer på desinfiserings-padsene.

Det viktigste for å opprettholde inntekter i en subsidiert prismodell er å oppnå og opprettholde etterspørsel etter marginproduktet. For at den desinfiserende knivsliren skal fungere etter hensikten må kokkene sette inn en ny desinfiserings-pad før hver vakt. Dette vil sikre gjenkjøp.

For å hindre billige kopier av marginproduktet er det viktig å i størst mulig grad sikre eierskap til utformingen av grensesnittet mot den subsidierte enheten. I Bon Vivants tilfelle er dette gjort i form av patent og designbeskyttelse. Ved å fokusere på merkevarebygging kan bedriften også sikre en unik identitet for Bon Vivants produkter, som vil vare ut over levetiden til patent og designbeskyttelse.

Jobber: Outsourcing

Jobber:

Viktig

Viktig

Bon Vivant er en typisk gründerbedrift, med én enkelt person ved roret. I oppstarten er de aller fleste bedrifter avhengige av å sette ut deler av utvikling og drift til andre aktører. For andre og mer etablerte aktører kan formålet med outsourcing være å sikre mer fleksibilitet og større ressurser tilgjengelig for å kunne fokusere på interne oppgaver og mål.

Ulempen med outsourcing er blant annet at man blir avhengig av andre selskaper, risikerer forstyrrelse av interne prosedyrer, mulige lock-in effekter og monopolisering av leverandører. I tillegg risikerer man å miste kunnskap og at transaksjonskostnadene blir høyere. For å unngå dette må bedriften ha et bevisst forhold til hvilke deler av operasjonen man outsourcer og til hvem.

Fra et IP-perspektiv er det viktigste ved outsourcing at det sikres eierskap til og kontroll over kunnskap som genereres utenfor selskapet. Det bør utarbeides retningslinjer for dokumentasjon av ny kunnskap som oppstår, og etterlevelseskrav til overlevering av denne kunnskapen. Alt dette kan reguleres i gode kontrakter med selskapet som oppgavene er outsourcet til.

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-sjekk™