Artikkel Kundeprat med Arcoral Pharma

Når patenter bidrar til bedre liv

Les om tannlegen fra Hokksund som har utviklet, patentert og solgt en unik løsning som gjør hverdagen bedre for mange kreftpasienter over hele verden.

En av våre klienter, tannlege Bjørn Th. Johansen fra Hokksund, fikk ideen til et produkt som bedrer hverdagen til pasienter med alvorlige bivirkninger etter behandling av kreft i hode/nakke-regionen. Onsagers har bidratt til å sikre eierskapet til løsningen gjennom patentsøknader i markeder over store deler av verden. Nå har vår klient fått avtale med en markedsleder på området med et meget pent beløp i potten, noe som gleder patentrådgiver Kari Simonsen, som har fulgt bedriften fra idé til realisering.

Lite er så inspirerende som å kunne være med på reisen fra idé til produkt, få oppleve at klienter lykkes, og bidra med å sikre immaterielle verdier på veien. Det nye produktet, en brusetablett, er patentsøkt i de største markedene og tilbakemeldingene fra patentmyndighetene er positive, noe som er særdeles viktig for å kunne lykkes med kommersialisering av et nytt legemiddel.

Arcoral Pharma AS er et lite farmasifirma spesialisert innen tann- og orale produkter. Selskapet fra Haugesund har nylig signert en avtale med et stort internasjonalt legmiddelfirma om rettighetene til deres patenterte ARCORAL brustabletter.

Brusetablett mot munntørrhet ved strålebehandling og kjemoterapi

Munnsykdommer og problemer som munntørrhet er et område en tannlege forstår seg godt på og møter daglig i sin praksis. Tannlegen fra Hokksund har derfor viet mye av sin tid til å knytte relasjoner og utvikle løsninger som vil bedre hverdagen til pasienter. Etter å ha tilknyttet seg de riktige samarbeidspartnere i Norge, Italia og USA, fikk han til slutt satt alle brikkene på plass for en revolusjonerende brusetablett.

Et bedre liv etter kreftbehandling

Det hele startet for mange år siden med et produkt bestående av beholdere med løsninger inneholdende hhv. kalsium og fosfat som ble blandet sammen rett før bruk. Bjørn Johansen var i sin tid også involvert i utviklingen av dette produktet i USA. Det tidligere produktet har ulempen at det er tungvint å ha med seg når man skal ha opptil 12 doser i døgnet. Årsaken til at man måtte blande to ulike løsninger før bruk, skyldes utfordringen med å løse opp den aktuelle mengden av de aktive bestanddelene i vann. Komponentene må nemlig blandes sammen umiddelbart før bruk for ikke å få utfelling og en blakket løsning. Dette har hittil vært den eneste løsningen som muliggjorde at pasientene fikk et munnskyllevann de kunne bruke i sin behandling.

Det unike med de nye tablettene, er nettopp at man har funnet ut en måte å løse opp de aktive bestanddelene i vann, i form av en brustablett. Med den nye løsningen erstattes da to væskefylte beholderne med en liten tablett som kan blandes med vann fra springen.

Avtale verdt 160 millioner

I en pressemelding fra EUSA Pharma kommer det frem at de har kjøpt rettighetene til produktet ARCORAL som er utviklet av norske Arcoral Pharma i Hokksund. Salgsavtalen er verdt minst 160 millioner.

Vi er glade for å ha skaffet oss de globale rettighetene til Arcoral som strategisk passer ideelt sammen med vår portefølje av onkologispesialiserte medisiner, Lee Morley CEO i EUSA Pharma. Onsagers, og særlig Kari Simonsens ekspertise, anser jeg som avgjørende for det positive utfallet. Det faglige samarbeide med partene bidro sterkt til en meget vellykket avtale, Bjørn Th. Johansen, Lederi Arcoral Pharma AS. EUSA Pharma er et etablert farmasøytisk firma med fokus på onkologi og onkologi støttebehandling. Det har virksomhet i USA og Europa, med et bredt distribusjonsnett i 40 land. Med sin spesialitet på kreftbehandling, er EUSA Pharma den perfekte partner som sikrer tilgang for vårt produkt til pasienter over hele verden.

EUSA Pharma er markedsleder for medikamentet som i dag brukes til behandling av munntørrhet for kreftpasienter. Nå har de skrevet avtale for å innføre denne nye brustabletten fra Norge som forenkler og forbedrer behandlingen dramatisk.

Kari Simonsen er kundeansvarlig for Arcoral Pharma og har lang erfaring med IP-rådgivning innfor legemiddelområdet, herunder farmasi, farmakologi, legemiddelkjemi mv., og har i prosjektsamarbeidet med utviklerne i Arcoral Pharma laget en solid IP-strategi med blant annet patent.

Trenger du råd om hvordan du kan skaffe deg et konkurransefortrinn med patent på din teknologi?

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-sjekk™