Les om tannlegen fra Hokksund som har utviklet, patentert og solgt en unik løsning som gjør hverdagen bedre for mange kreftpasienter over hele verden.

29. juni 2016

En av våre klienter, tannlege Bjørn Th. Johansen fra Hokksund, fikk ideen til et produkt som bedrer hverdagen til pasienter med alvorlige bivirkninger etter behandling av kreft i hode/nakke-regionen. Onsagers har bidratt til å sikre eierskapet til løsningen gjennom patentsøknader i markeder over store deler av verden. Nå har vår klient fått avtale med en markedsleder på området med et meget pent beløp i potten, noe som gleder patentrådgiver Kari Simonsen, som har fulgt bedriften fra idé til realisering.

Kundeinformasjon

Arcoral Pharma Logo 2015-09-01

Arcoral Pharma AS er et lite farmasifirma spesialisert innen tann- og orale produkter. Selskapet fra Haugesund har nylig signert en avtale med et stort internasjonalt legmiddelfirma om rettighetene til deres patenterte ARCORAL brustabletter.

Brusetablett mot munntørrhet ved strålebehandling og kjemoterapi

Munnsykdommer og problemer som munntørrhet er et område en tannlege forstår seg godt på og møter daglig i sin praksis. Tannlegen fra Hokksund har derfor viet mye av sin tid til å knytte relasjoner og utvikle løsninger som vil bedre hverdagen til pasienter. Etter å ha tilknyttet seg de riktige samarbeidspartnere i Norge, Italia og USA, fikk han til slutt satt alle brikkene på plass for en revolusjonerende brusetablett.

Et bedre liv etter kreftbehandling

Det hele startet for mange år siden med et produkt bestående av beholdere med løsninger inneholdende hhv. kalsium og fosfat som ble blandet sammen rett før bruk. Bjørn Johansen var i sin tid også involvert i utviklingen av dette produktet i USA. Det tidligere produktet har ulempen at det er tungvint å ha med seg når man skal ha opptil 12 doser i døgnet. Årsaken til at man måtte blande to ulike løsninger før bruk, skyldes utfordringen med å løse opp den aktuelle mengden av de aktive bestanddelene i vann. Komponentene må nemlig blandes sammen umiddelbart før bruk for ikke å få utfelling og en blakket løsning. Dette har hittil vært den eneste løsningen som muliggjorde at pasientene fikk et munnskyllevann de kunne bruke i sin behandling.

Det unike med de nye tablettene, er nettopp at man har funnet ut en måte å løse opp de aktive bestanddelene i vann, i form av en brustablett. Med den nye løsningen erstattes da to væskefylte beholderne med en liten tablett som kan blandes med vann fra springen.

Avtale verdt 160 millioner

I en pressemelding fra EUSA Pharma kommer det frem at de har kjøpt rettighetene til produktet ARCORAL som er utviklet av norske Arcoral Pharma i Hokksund. Salgsavtalen er verdt minst 160 millioner.

Bildet viser dr. Ben Owens og direktør Lee Morley fra EUSA Pharma sammen med Bjørn Johansen og hans datter og Vibeke  i Amsterdam fra et seminar firmaet holdt for alle ansatte . (foto EUSA Pharma)

EUSA Pharma er et etablert farmasøytisk firma med fokus på onkologi og onkologi støttebehandling. Det har virksomhet i USA og Europa, med et bredt distribusjonsnett i 40 land.

EUSA Pharma er markedsleder for medikamentet som i dag brukes til behandling av munntørrhet for kreftpasienter. Nå har de skrevet avtale for å innføre denne nye brustabletten fra Norge som forenkler og forbedrer behandlingen dramatisk.

Onkologi og IP

Kari Simonsen er kundeansvarlig for Arcoral Pharma og har lang erfaring med IP-rådgivning innfor legemiddelområdet, herunder farmasi, farmakologi, legemiddelkjemi mv., og har i prosjektsamarbeidet med utviklerne i Arcoral Pharma laget en solid IP-strategi med blant annet patent.

Kari Helene Simonsen
Cand.scient., Biokjemi
Utdannet i biokjemi/bioteknologi med kunnskap innen life science, farmakologi, legemiddelkjemi m.v. I tillegg næringsmiddelområdet, aquakultur m.m. Med ekstra forse i håndhevelse.

Vil du vite mer om patent?

Trenger du råd om hvordan du kan skaffe deg et konkurransefortrinn med patent på din teknologi?