Har du behov for å håndheve varemerket ditt?

Har noen krenket dine rettigheter?

Vi hjelper deg med å

  • holde konkurrenter på avstand
  • unngå at andre merkevarer kan forveksles med din
  • unngå at andre kopierer deg
  • sikre at dine immaterielle rettigheter får økt verdi gjennom aktiv forvaltning

Dersom du ikke er flink nok til å forvalte rettighetene dine, vil varemerket etter hvert svekkes og potensielt også degeneres.

Kontakt oss, så hjelper vi deg videre

Å ta kontakt er gratis og uforpliktende.
Alle dine opplysninger behandles konfidensielt.

Har du andre spørsmål eller utfordringer vedrørende ditt varemerke?

Gå til varemerkeportal