Arrangement

Varumärkesdagen®

25. januar 2018

Bonnier Conference Center,Stockholm,113 21

Varumärkesdagen® vil belyse aktuelle trender som påvirker hvordan man skaper varemerker i fremtiden, med blant annet digitale strategier og AI samt internasjonal IP-strategi for mobilapplikasjoner.

Varumärkesdagen® har blitt arrangert årlig siden 1993 av Groth & Co, og er Nordens største møteplass for alle som jobber med varemerker.

På seminaret vil man få innsikt og kunnskap gjennom presentasjoner, paneldiskusjoner og analyser, med talere fra industri, næringsliv og myndigheter.

Punkter på programmet:

  • Trender – hva gjelder for fremtidig varemerkebygging?
  • Paneldiskusjon: Brandverdsettelse – betydningen av et smörgåsbord med sterke varemerker
  • Hvordan skape verdensomspennende strategier for beskyttelse av Rovios verdifulle IP-rettigheter, som det berømte Angry Birds
  • Hvordan gjøre varemerkebyggingen nyskapende med sensorisk markedsføring?
  • Betydningen av effektiv varemerkebygging og juridisk samhandling på globalt nivå
  • Utdeling av Signumpriset®

I tillegg er det flere anledninger underveis til å besøke utstillerne.

Hele programmet ser du her.

Onsagers stiller med varemerkeeksperter
Varemerkerådgiver Kathrine Kjendlie og advokat og varemerkerådgiver Thomas Gaarder-Olsen stiller på Varumärkesdagen®. Begge har lang erfaring med blant annet varemerkerett, og slår gjerne av en prat om hvordan du kan beskytte unike kjennetegn.

Varemerket er din viktigste eiendom

Det er like viktig å beskytte sitt varemerke som å installere alarm – og det bør altså gjøres før ulykken er ute. Det motsatte har mange smertelig erfart. Les mer om dette, her.

Arrangementsinfo

Bonnier Conference Center

Torsgatan 21
Stockholm, 113 21 Sverige

25. januar 2018

Kontaktpersoner

Kathrine Kjendlie
LL.B. Juss
I nærmere 20 år jobbet hun med varemerker innen farmasøytisk industri. I dag er fokuset på varemerke- og designrett, registrerbarhetsundersøkelser og overvåkning av rettigheter.
Bistår innen alle sider av immaterialretten, med fokus på varemerker og piratkopier. Klientene inkluderer noen av landets største aktører innen næringsmidler og forbrukerartikler.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Å beskytte varekategorier som sko og klær mot kopier, har vist seg å være en nesten umulig oppgave ut over varemerkebeskyttelse. Ny teknologi, som 3D-printing, NFC-chips og blockchain, kan være løsningen.
1056
Allerede før utviklingen av en app settes i gang, bør man avklare hvordan man best kan styre og kontrollere prosessen. Sørg for å ha en plan for hvordan du sikrer eierskap til de immaterielle verdiene som skapes i en app.
3542
Det legges mye ressurser i utvikling og markedsføring av nye unike apper, men det forekommer dessverre mye kopiering som undergraver bedriftens investeringer. Heldigvis kan man beskytte de immaterielle verdiene (IP) som finnes i en app.
5625
Norsk fiskerinæring ønsker å være representert med sterke varemerker internasjonalt. Næringen fokuserer nå på bærekraft, innovasjon og et solid omdømme.
1998
bolger