Arrangement

Teknologiutvikling av hurtigbåter og ferger – Tekna

10. desember - 12. desember

DFDS OSlo, Oslo, 0150

Få innblikk i fremtidens hurtigbåter og ferjer, regelverk, driftserfaringer og sikkerhet. Nå med økt fokus på Autonomi, digitalisering og bruk av data.

Tekna lover et spennende program med mange aktuelle temaer innen batterihybrid, bruk av hydrogen, brenselceller og bruksområder og hvorvidt biodrivstoff egentlig er bærekraftig blir belyst gjennom caser av sentrale aktører. Det er ventet at i overkant av 100 deltakere inntar DFDS for faglig påfyll på vei til København midt i desember.

Konferansen gir viktige oppdateringer for de som jobber innen maritim passasjer trafikk, hurtigbåter og ferger. Gjennom et omfattende faglig program og nettverking blir du oppdatert, kan diskutere og utveksle erfaringer, og nettverke med store og små aktører i bransjen.

Du kan møte Onsagers’ bransjeteam for skip og maritim under konferansen, enten på stand eller ved å avtale et møte i forkant. IP er viktig for en næring i stor utvikling, vi er som vanlig klare for en uformell fagprat om IP og hvordan dere bør jobbe med IP også under endring.

Onsagers bransjeteam for maritim industri

Du kan som vanlig møte Onsagers’ bransjeteam for skip og maritim under konferansen. IP er viktig for en næring i stor utvikling, vi er som vanlig klare for en uformell fagprat om IP og hvordan dere bør jobbe med IP også under endring. Avtal gjerne et møte i forkant med Per Reiner og Andreas Saetre-Hanssen som kjenner bransjen godt.

Styrk din konkurransekraft med Onsagers nye digitale IP-sjekk

Onsagers har akkurat lansert en smart Digital IP-sjekk hvor man kartlegger sitt konkurransefortrinn og får råd på hvordan disse kan sikres og styrkes ved strategisk bruk av IP, eller ved etableringa av IPR som Patent-, værmerke-, og designbeskyttelse.

Ta IP-sjekken her

Arrangementsinfo

DFDS OSlo

Akershusstranda 31
Oslo, 0150 Norge

10. desember - 12. desember

Kontaktpersoner

Andreas Sætre Hanssen
Advokat, IP. LL.M.
Lang erfaring med å sikre immaterielle rettigheter (IPR), og har spesialkompetanse innen opphavsrett. Jobbet tidligere i Patentstyret og større advokatfirmaer.
Per Reiner
M.Sc. - Fysikk
Fysikkingeniør med kunnskap om aerodynamikk, industriell automatisering og digitalisering, kvantemekanikk, lasere, elektronfysikk, elkraft, telekommunikasjon, mekanikk m.m.

Når prosess og metode er ditt konkurransefortrinn i industri 4.0

En bedrifts prosesser og metoder kan være en avgjørende faktor for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Prosesser og metoder bør håndteres som et verdifullt aktivum i bedriften, og forvaltes både med dokumentasjon, avtaler og beskyttende tiltak, slik at man kan beholde og forsterke konkurransefortrinnet, ikke minst nå som alt skal #digitaliseres i industri 4.0.

Teknologiutvikling av hurtigbåter og ferger – Tekna

Få innblikk i fremtidens hurtigbåter og ferjer, regelverk, driftserfaringer og sikkerhet. Nå med økt fokus på Autonomi, digitalisering og bruk av data.

TEKMAR 2018 – Trondheim

Møt oss på en av Norges største konferanser for lakseoppdrett i sjøbaserte anlegg, hvor fiskevelferd er på dagsordenen

Innovasjon innen fiskehelse vil gi bransjevekst

Markedet og myndigheter stiller alle krav til en bærekraftig drift og en mer skånsom behandling av fisk i oppdrettsnæringen. Innovasjon på fiskehelse, med bedre formuleringer av fiskevaksiner kan vise seg å være en lønnsom vei å gå for en næring som vet hvor mye et godt omdømme betyr for utvikling og vekst.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Grønn teknologi er mulighetenes marked for norsk maritim industri når strengere regulering av utslipp fra skip nærmer seg.
244
I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bil…
442
Idealisme alene er ikke nok – men det hjelper! Vi tok en prat med Bellona rundt det grønne skiftet og miljøteknologi innen maritim næring.
1985
Krevende miljøkrav har ført til et kursskifte innen maritim industri, mot mer miljøvennlige fremdriftssystemer og lavere energiforbruk.
3510
bolger