Arrangement

Teknas Havbrukskonferanse 2017

18. september 2017 - 19. september 2017

Clarion Hotel og Congress Trondheim,Trondheim,7010

Havbrukskonferansen i år handler om automasjon på merdene og hva som skjer når ny digital teknologi tas i bruk.

Med sentrale bidragsytere fra oppdrettsnæringen og firmaer med erfaring fra olje- og gassindustrien, ønsker Tekna å skape en faglig møteplass for yngling av bærekraftige ideer og innovasjon i havbruksnæringen.

Konferansens målgruppe er røktere, forskere, teknologer samt de som er ansvarlig for innkjøp og forretningsstrategi.

Punkter på programmet
•Innføring av sensorteknologi og automatisering

•Hvilke nye løsninger kommer i form av autonome systemer og sensorikk for estimering av biomasse, deteksjon av lakselus, analyse av fiskevelferd, vannkvalitet (resirkulering), miljøbeskrivelse m.m.?

•Hvordan tar man i bruk slike systemer i praksis og hvordan håndterer man oppgaveforskyvninger, beslutningsstøtte, arbeidsmetoder, forståelse av data, endrede kompetansebehov?

•Hvordan opplever røkterne endringer i form av nyere driftsformer, som teknologien drives frem? Hvordan ivareta kontakten med fisken i automatisering av driften?

•Hvordan ha fokus på fisken i utforming av nye merder og bruk av nye materialer

Hele programmet ser du her.

Onsagers deltar
Andreas Sætre Hanssen og Kim Livgard fra Onsagers’ bransjeteam for Havbruk og fiskeri deltar på konferansen. De har kunnskap og erfaring fra industrien, og er åpne for samtaler.

iFarm kan revolusjonere oppdrettsnæringen og bli lakselusens Nemesis

Foto: BioSort

BioSort har erfaring fra panteautomater, nå har de utviklet en unik løsning for gjenkjenning og individuell sortering av laks. iFarm-konseptet overvåker helse og utvikling, og sorterer ut til behandling eller slakting. Les mer om dette, her.

Arrangementsinfo

Clarion Hotel og Congress Trondheim

Brattørkaia 1
Trondheim, 7010 Norge

18. september 2017 - 19. september 2017

Kontaktpersoner

Kim Livgard
Cand Scient, Biokjemi
Utdannet i biokjemi og jobbet med kreftforskning. Kunnskap innen life science, plantetoksiner, rekombinant produksjon av proteiner, proteinseparasjon, fiskevaksiner m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Den internasjonale BIOPROSP-konferansen lykkes med å forene vitenskap og næringsinteresser. Fremover vil vi se flere nye medisiner og næringsmidler som et resultat av bioprospektering i det marine miljøet som vil komme samfunnet til gode.
985
Årets Frisk Fisk-konferanse ga håp om at lakselusa endelig skal møte sin Nemesis. Kari Simonsen deler sine refleksjoner etter konferansen.
1084
Norsk fiskerinæring ønsker å være representert med sterke varemerker internasjonalt. Næringen fokuserer nå på bærekraft, innovasjon og et solid omdømme.
1998
Fiskeri- og havbruksnæringen trenger å ta eierskap til egne kommersielle fordeler for å kunne ta ansvar for verdiskapningen etter oljen.
2156
bolger