Arrangement

TEKMAR 2019

3. desember 2019 - 4. desember 2019

Clarion Hotel og Congress Trondheim,Trondheim,7010

På årest TEKMAR vil norsk lakseoppdrettsnæring drøfte utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, samt FoU-strategier.

På årets TEKMAR møtes oppdrett og havbruksnæringen til å diskutere felles utfordringer og muligheter. Kjernen i konferansen er tidsaktuelle presentasjoner og gullappseanser, kombinert med gode diskusjoner.  Las ned programmet her

Onsagers bransjeteam

Du kan møte Onsagers’ bransjeteam for  havbruk og fiskeri under konferansen, ved Anette Robsham Røhmen. Avtal gjerne et møte med oss i forkant. IP er viktig for en næring i stor utvikling, vi er som vanlig klare for en uformell fagprat om IP og hvordan dere bør jobbe med IP også under endring.

Innovasjon innen fiskehelse vil gi bransjevekst

Markedet og myndigheter stiller alle krav til en bærekraftig drift og en mer skånsom behandling av fisk i oppdrettsnæringen. Innovasjon på fiskehelse, med bedre formuleringer av fiskevaksiner kan vise seg å være en lønnsom vei å gå for en næring som vet hvor mye et godt omdømme betyr for utvikling og vekst.

Les mer

Prøv vår nye Digitale IP-sjekk

Onsagers har akkurat lansert en smart Digital IP-sjekk hvor man kartlegger sitt konkurransefortrinn og får råd på hvordan disse kan sikres og styrkes ved strategisk bruk av IP, eller ved etaleringa av IPR som Patent-, værmerke-, og designbeskyttelse.

Ta IP-sjekken her

 

 

Arrangementsinfo

Clarion Hotel og Congress Trondheim

Brattørkaia 1
Trondheim, 7010 Norge

3. desember 2019 - 4. desember 2019

Kontaktpersoner

Anette Robsahm Røhmen
Siv.ing. - Fysikk
Siv.ing. i teknisk fysikk med kunnskap om energi- og miljøfysikk, måleteknikk, industriell automatisering, forsvarsteknologi, elektronfysikk, elektrooptikk og lasere, mekanikk m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Norsk oppdrettsnæring skal bli best i verden på fiskevelferd med fokus på FOU og anvendelse av ny teknologi. Dette kan gi nye, spennende vekstområder innen oppdrettsnæringen, men det vil også åpne opp markedet internasjonal med økt konkurranse.
8196
Manglede regelverk og kontroll på miljø, næringsmidler og legemidler er vanlige utfordringer for selskaper i havbruksnæringen som vil etablere seg i utlandet. Tar man med seg dyrekjøpte erfaringer fra for eksempel Chile, kan etablering av rettigheter knyttet til fiskehelse være veien til videre kommersiell suksess.
2555
bolger