Arrangement

TEKMAR 2018 – Trondheim

4. desember 2018 - 5. desember 2018

Clarion Hotel & Congress Trondheim,Trondheim,7010

Møt oss på en av Norges største konferanser for lakseoppdrett i sjøbaserte anlegg, hvor fiskevelferd er på dagsordenen

TEKMAR er en arena for å lære mer og drøfte utfordringene norsk oppdretts- og havbruksnæring står overfor, som bærekraft og produksjonskostnader. I daglig drift er det viktig å ivareta begge behov. Konferansen ser på dette i lys av teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og gir innspill til nasjonale FoU-strategier. TEKMAR har vært startpunkt for samarbeidsprosjekter som er viktige for å styrke norsk laksenærings produkter og tjenester og bidra til økt innovasjon.Ved tidligere konferanser har rundt 80 prosent av deltakerne representert oppdretts-, utstyrs- eller tjenesteproduksjonsleddet i lakseverdikjeden.

Fiskehelse er veien å gå for bransjen

Markedet og myndigheter stiller alle krav til en bærekraftig drift og en mer skånsom behandling av fisk i oppdrettsnæringen. Innovasjon på fiskehelse, med bedre formuleringer av fiskevaksiner kan vise seg å være en lønnsom vei å gå for en næring som vet hvor mye et godt omdømme betyr for utvikling og vekst.

Les mer om Onsagers sitt perspektiv på innovasjon innen fiskehelse her

IP en sentral verdi i industrien

Oppdrettsnæringen og smoltproduksjonen er en næring som er under stor utvikling, og hvor ny teknologi har stor betydning. I disse prosessene kan IP kan være viktig når man skal hevde seg i markedet. Onsagers bransjetema for Havbruk og fiskeri stiller ved Andreas Saetre-Hanssen, Anette Røhmen og Kenneth Sjøvold som jobber tett på industrien for å bidra med et IP-perspektiv også i denne nye digitale æraen. Vi tar gjerne en uformell fagprat om hvordan IP kan brukes for å øke deres konkurransefordeler.

Ny Digital IP-sjekk på din fiskeribedrift

Onsagers har akkurat lansert en smart Digital IP-sjekk hvor man kartlegger sitt konkurransefortrinn, som tar høyde for denne nye æra med fokus på bærekraft, smarte nye digitale løsninger og hvor innovason er et viktig konkurransefortrinn. Ved å utføre en 3.5 min kartlegging vil man få konkrete råd på hvordan disse konkurransefortrinnene kan sikres og styrkes ved strategisk bruk av IP, eller ved etaleringa av IPR som Patent-, varemerke-, og designbeskyttelse.

Ta IP-sjekken her

Arrangementsinfo

Clarion Hotel & Congress Trondheim

Brattørkaia 11
Trondheim, 7010 Norway

4. desember 2018 - 5. desember 2018

Kontaktpersoner

Anette Robsahm Røhmen
Siv.ing. - Fysikk
Siv.ing. i teknisk fysikk med kunnskap om energi- og miljøfysikk, måleteknikk, industriell automatisering, forsvarsteknologi, elektronfysikk, elektrooptikk og lasere, mekanikk m.m.
Kenneth Sjøvold
MSc Mechanical Engineering, B.Sc. Systems design
Kenneth kommer fra Olje og Gass industrien med bakgrunn fra Aker Solutions. Med erfaringen fra teknisk prosjektarbeid tilbyr han en «hands on» og innsiktsfull tilnærming til IP

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Markedet og myndigheter stiller alle krav til en bærekraftig drift og en mer skånsom behandling av fisk i oppdrettsnæringen. Innovasjon på fiskehelse, med bedre formuleringer av fiskevaksiner kan vise seg å være en lønnsom vei å gå for en næring som vet hvor mye et godt omdømme betyr for utvikling…
1881
Årets Frisk Fisk-konferanse ga håp om at lakselusa endelig skal møte sin Nemesis. Kari Simonsen deler sine refleksjoner etter konferansen.
1395
Vi trenger flere gode løsninger for bekjempelse av lakselusen. Mye viktig utvikling skjer ute i norske fjordarmer, ofte uten at det blir løftet opp og gjort tilgjengelig for resten av bransjen.
2973
Manglede regelverk og kontroll på miljø, næringsmidler og legemidler er vanlige utfordringer for selskaper i havbruksnæringen som vil etablere seg i utlandet. Tar man med seg dyrekjøpte erfaringer fra for eksempel Chile, kan etablering av rettigheter knyttet til fiskehelse være veien til videre kommersiell suksess.
2341
bolger