Arrangement

Sjømat Norges årskonferanse 2019

2. april 2019 - 3. april 2019

Radisson Blu Royal Hotel Trondheim,Trondheim,7010

Hele Norges sjømatnæring samles til et av årets viktigste konferanser under temaet Et blått taktskifte. Statsminister Erna Solberg gjester konferansen, som handler om sjømatnæringens langsiktige arbeid frem mot 2030.

Sjømat Norge har som mål å doble næringens verdiskaping innen 2030 på en bærekraftig måte. Dette krever både innovasjon og godt samspill med myndigheter for å skape gode rammeverk. Erna Solbergs deltakelse på konferansen viser hvor viktig næringen er for Norge.

I tillegg til Erna Solberg, deltar en rekke profilerte næringslivsledere og politikere, som Eivind Reiten, WWF-sjef Bård-Vegard Solhjell, NHOs sjeføkonom Øystein Dørum, Trøndelags mest kjente bankmann Finn Haugan og Nordeas bærekraftsanalytiker, Thina Saltvedt, samt Sivert Bjørnstad (FrP) og Geir Pollestad (Sp).

Møt Onsagers’ bransjeteam for havbruk og fiskeri

Eirik Rødsand og Anette Robsahm Røhmen fra vårt bransjeteam ved for havbruk og fiskeri deltar på årskonferansen. En så stor vekst som sjømatnæringen står overfor krever forskning, innovasjon og utvikling på flere områder, både for fiskeprodusentene/-leverandørene og teknologi- og tjenesteleverandørene som jobber opp mot bransjene.  I disse prosessene genereres immaterielle verdier og behov for immaterielle rettigheter (patent, varemerke, design) som bør ivaretas.

Onsagers er samarbeidspartner med NHO og tilbyr medlemsfordel i form av rabatterte priser og en gratis IP-sjekk, les mer her.

Våre rådgivere tar gjerne en uforpliktende prat rundt IP-utfordringene til bransjen og din virksomhet spesielt. Send gjerne en henvendelse i forkant av konferansen for å sette opp et møte.

Test dine konkurransefordeler – ta IP-sjekken

Vår IP-sjekk er en enkel test som kartlegger din bedrifts konkurransefordeler. Basert på bedriftens styrker vil du få en anbefaling på hvordan disse kan sikres og styrkes ytterligere ved hjelp av strategisk håndtering av immaterielle eiendeler (IP) og eventuell etablering av IPR (patent-, varemerke- og designbeskyttelse).

Ta IP-sjekken her.

Vite mer om IP og sjømat?

I disse artiklene har vi gjort noen refleksjoner rundt vekst og fiskehelse i oppdrettsnæringen, med IP som bakteppe. Les mer:

Nye oppdrettsmetoder og teknologi gir økt konkurranse

Innovasjon innen fiskehelse vil gi bransjevekst

Arrangementsinfo

Radisson Blu Royal Hotel Trondheim

Kjøpmannsgata 73
Trondheim, 7010

2. april 2019 - 3. april 2019

Kontaktpersoner

Eirik Rødsand
Advokat
Jobber mest innen patent-, varemerke-, design- og markedsrett, og er spesialist på arbeidstakeroppfinnelser. Tidligere jobbet han i Patentstyret og var norsk delegat i EPO og WIPO.
Anette Robsahm Røhmen
Siv.ing. - Fysikk
Siv.ing. i teknisk fysikk med kunnskap om energi- og miljøfysikk, måleteknikk, industriell automatisering, forsvarsteknologi, elektronfysikk, elektrooptikk og lasere, mekanikk m.m.

Relaterte artikler

Les mer interessant innhold om temaet.

Norsk oppdrettsnæring skal bli best i verden på fiskevelferd med fokus på FOU og anvendelse av ny teknologi. Dette kan gi nye, spennende vekstområder innen oppdrettsnæringen, men det vil også åpne opp markedet internasjonal med økt konkurranse.
8196
Markedet og myndigheter stiller alle krav til en bærekraftig drift og en mer skånsom behandling av fisk i oppdrettsnæringen. Innovasjon på fiskehelse, med bedre formuleringer av fiskevaksiner kan vise seg å være en lønnsom vei å gå for en næring som vet hvor mye et godt omdømme betyr for utvikling…
2199
Ditt varemerke, samt logoer, slagord og ord- eller bokstavkombinasjoner, er kjennetegn som skiller dere fra konkurrentene. For å ivareta posisjonen i markedet bør bedriftens kjennetegn forvaltes slik at ikke andre kan utnytte ditt varemerke til egen vinning.
4083
bolger